O djelatniku

prof. dr. sc. Nenad Buzjak

Zvanje: redoviti profesor
Funkcija:pročelnik Geografskog odsjeka
Lokacija: 225, Ured pročelnika
Telefon:01/4895 444
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=283350
Zavod/služba: GEOG - Zavod za fizičku geografiju
Godina diplomiranja:1994.
Godina doktoriranja:2006.
Na zavodu od:2009.

Nastava

preddiplomski

diplomski

integrirani preddiplomski i diplomski

poslijediplomski doktorski

Konzultacije

Konzultacije za predmete "Geoekologija i zaštita okoliša", "Primijenjena geoekologija", "Prirodna osnova u prostornom planiranju" i "Prirodna osnova u turizmu" održavaju se nakon predavanja tih predmeta ili izvanredno po dogovoru uz prethodnu najavu na e-mail.

Za konzultacije za prvostupničke radove, diplomske radove i disertacije potrebno je dogovoriti se unaprijed telefonski (01-4895-444) ili putem email-a.

 

Životopis

Nenad Buzjak rođen je 30. 9. 1968. u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu, dodiplomski studij geografije i povijesti (1994.) te poslijediplomski studij geografije na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2006.).

Od 1994. do 2009. godine je radio kao učitelj geografije u OŠ A. Augustinčića u Zaprešiću. Od 2009. je zaposlen na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je predmeta "Geoekologija i zaštita okoliša", "Primijenjena geoekologija" i "Terenska nastava iz biološke, geografske i geološke zaštite okoliša". Osim toga, sudjeluje u izvedbi predmeta "Prirodna osnova u prostornom planiranju", "Prirodna osnova u turizmu" i "Mobilna kartografija". Prema izboru studenata 2010. godine mu je dodijeljena nagrada "Brdo" za najboljeg nastavnika Geografskog odsjeka.

Područja znanstvenog rada su mu geoekologija, speleologija, geomorfologija, fotogrametrija i zaštita prirode.

Od 2007. do 2010. je bio istraživač, a od 2010. do 2014. voditelj znanstvenog projekta MZOŠ-a "Geomorfološko kartiranje RH", te je bio istraživač na projektu MZOŠ-a "Geomorfološka i geoekološka istraživanja krša RH". Osim toga, započeo je, vodio ili bio suradnik na nizu znanstvenih i stručnih projekata.

Godine 2021. godine je izabran za znanstvenog suradnika Instituta za speleologiju "Emil Racovita" (ERIS) Rumunjske akademije.

Član je strukovnih udruga Hrvatsko geografsko društvo i Hrvatsko geomorfološko društvo. Jedan je od osnivača bivše Speleološke sekcije Hrvatskog geografskog društva (kasnije Speleološko društvo DInaridi) te Speleološkog kluba Samobor u kojem je aktivan i obavlja dužnost predsjednika. Od 2017. do 2021. je bio predsjednik Hrvatskog speleološkog saveza.

Član je uredništva znanstvenog časopisa Acta Geographica Croatica, stručno-metodičkog časopisa Geografski horizont, speleološkog časopisa Subterranea Croatica i časopisa Meridijani.

Sudjelovao je i/ili organizirao niz speleoloških, speleoronilačkih i geomorfoloških istraživanja i ekspedicija u Hrvatskoj čiji su rezultati prezentirani na konferencijama u Hrvatskoj i inozemstvu te u više od 100 članaka, poglavlja u knjigama, prikaza, novinskih članaka, karata i elaborata. Autor je i koautor dva izdanja udžbenika i radne bilježnice iz geografije za 8. razred osnovne škole (Izdavačka kuća Meridijani, Samobor).

PROŠIRENI ŽIVOTOPIS

//

Twitter: @nbuzjak

Facebook: nenad.buzjak

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Researchgate

 

Profesionalni interesi i članstva

Izabrani projekti

Geomorfološko kartiranje Republike Hrvatske, MZOŠ 119-0000000-1299, 2007.-2010. (voditelj prof. dr. sc. A. Bognar, PMF – Geografski odsjek), istraživač i 2010.-2014., voditelj

Geomorfološka i geoekološka istraživanja krša Republike Hrvatske, MZOŠ 119-1191306-1305, 2007.-2014. (voditeljica prof. dr. sc. S. Faivre, PMF – Geografski odsjek), istraživač

Rekonstrukcija regionalnih paleoklimatskih promjena – zapisi iz siga sjeverne Dalmacije, Sveučilište u Zadru, 2012.-2015. (voditeljica prof. dr. sc. M. Surić, Geografski odjel - Sveučilište u Zadru), istraživač

Istraživanje krške denudacije i zaštita krškog krajobraza, Znanstveno-tehnološka suradnja sa Slovenijom, MZOŠ, 2012.-2013. (voditeljica prof. dr. sc. S. Faivre, PMF - Geografski odsjek), istraživač

Istraživanja dubokih jama Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, JU NP Sjeverni Velebit voditelj doc. dr. sc. Dalibor Paar, PMF – Fizički odsjek), istraživač

Geomorfološko istraživanje Pećinskog parka Grabovača, JU Pećinski park Grabovača, 2013., voditelj (Hrvatsko geomorfološko društvo

Fizikalna istraživanja aktivnih i paleookolišnih procesa u jamama Dinarskog krša, Znanstveno-tehnološka suradnja sa Slovenijom, MZOŠ, 2014.-2015. (voditelj doc. dr. sc. D. Paar, PMF - Fizički odsjek), istraživač

REQUENCRIM – Reconstruction of the Quaternary environment in Croatia using isothope methods, HRZZ, 2013.-2017. (voditeljice dr. sc. N. Horvatinčić i dr. sc. I. Krajcar Bronić, Institut Ruđer Bošković), istraživač

Tipologija, funkcije i usluge zelenih površina u gradovima: primjer Grada Zagreba, Sveučilište u Zagrebu, 2015., voditelj

Hrvatsko-austrijski znanstvenoistraživački projekt "Prostorni utjecaj postindustrijske i postsocijalističke prenamijene brownfield zemljišta na urbani razvoj. Komparativna analiza Beča i Zagreba.", Sveučilište u Zagrebu, PMF-Geografski odsjek i Austrijska akademija znanosti, Institut za urbanu i regionalnu geografiju, 2014.-2015., (voditelji doc. dr. sc. Martina Jakovčić i prof. dr. sc. Heinz Fassmann), istraživač

Metodološki pristupi za analizu posljedica antropogenih pritisaka na hidromorfološko stanje tekućica, Sveučilište u Bukureštu – Rumunjska, Sveučilište Grenoble Alpes – Francuska, Sveučilište u Zagrebu, izvor financiranja: Sveučilišna agencija za frankofoniju (AUF), 2016. – 2017., (voditelji: prof. dr. sc. Liliana Zaharia, prof. dr. sc. Philippe Belleudy, doc. dr. sc. Ivan Čanjevac), istraživač

Geomorfološko istraživanje riječnih sprudova, otoka i obale rijeke Save na području dijela ekološke mreže Natura 2000 - Područje očuvanja značajno ptice HR1000002 Sava kod Hruščice - projekt "Zajedno za Savu",  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zagrebačke županije "Zeleni prsten", 2018., voditelj

Analiza i vrednovanje razvojnih potencijala i ograničenja područja Urbane aglomeracije Zagreb, Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada (voditelji izv. prof. dr. sc. Aleksandar Lukić, doc. dr. sc. Vedran Prelogović, PMF – Geografski odsjek), 2018., istraživač

Geomorfološko i mikroklimatsko istraživanje/monitoring jame Crna ledenica (Park prirode Biokovo), Park prirode Biokovo, 2018.-2019., voditelj

Sustavno ispitivanje hidromorfoloških elementa kakvoće u rijekama, Hrvatske vode (voditelji doc. dr. sc. Ivan Čanjevac i dr. sc. I. Vučković, PMF - Geografski odsjek i Elektroprojekt), 2018.–2019., istraživač

Inventarizacija flore i kartiranje staništa Značajnog krajobraza Baraćeve špilje, JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica (voditeljica dr. sc. Suzana Buzjak, Hrvatski prirodoslovni muzej), 2019.-2020., suradnik

Geoekološka studija parka Maksimir i značajnog krajobraza Savica, Grad Zagreb, 2020.-2021., voditelj

Geomorfološka i geoekološka studija rijeke Zrmanje, JU PP Velebit, 2019.-2021., voditelj (web)

Mikroklimatska istraživanja špilje Samograd, JU Pećinski park Grabovača, 2020.-2021., voditelj (web)

Mikroklimatska istraživanja speleoloških objekata NP Plitvička jezera, JU NP Plitvička jezera, 2020.-2024., voditelj

VODIME – Vode Imotske krajine, Europski fond za regionalni razvoj, Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskih promjena, Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020. (voditelj doc. dr. sc. I. Andrić, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije), 2019.-2022., suradnik (web)

 

Povijest zaposlenja

  • 1994.-2009. - OŠ Antuna Augustinčića, Zaprešić
  • 2009. -  danas - Geografski odsjek PMF-a Sveučilišta u Zagrebu
     

Hobiji i osobni interesi

  • fotografija
  • ronjenje (SSI Open Water Diver, ANDI SafeAir, NACD Introduction to cave diving course)