PMF - Geološki odsjek

RASPORED SJEDNICA

Raspored sjednica Vijeća Geološkog odsjeka u ak. god. 2023./24. i datuma predaje materijala za Povjerenstvo za nastavu nalazi se ovdje.


Optički laboratorij

Petrografski i rudni mikroskop

Proizvođač: Zeiss

Namjena: Mikroskopiranje uzbrusaka (u prolaznoj svjetlosti) i nabrusaka (u reflektiranoj svjetlosti)

Primjena: Određivanje mineraloško-petrografskih karakteristika svih vrsta stijena, ruda i drugih mineralnih sirovina; mikroskopsko-petrografska analiza s interpretacijom facijesa; analiza minerala teške frakcije
   
Petrografski polarizacijski mikroskop

Proizvođač: Zeiss

Namjena: Mikroskopiranje u polarizacijskoj prolaznoj svjetlosti

Primjena: Određivanje mineraloško-petrografskih karakteristika svih vrsta stijena, ruda i drugih mineralnih sirovina; mikroskopsko-petrografska analiza s interpretacijom facijesa; analiza minerala teške frakcije
   
Petrografski polarizacijski mikroskop

Proizvođač: Pro Lux

Namjena: Mikroskopiranje u polarizacijskoj prolaznoj svjetlosti

Primjena: Određivanje mineraloško-petrografskih karakteristika svih vrsta stijena, ruda i drugih mineralnih sirovina; mikroskopsko-petrografska analiza s interpretacijom facijesa; analiza minerala teške frakcije s mogućnošću fotografiranja
   
Stolić za istraživanje fluidnih inkluzija opremljen Olympus BX-51 mikroskopom i Olympus C-8080 wide zoom kamerom

Proizvođač: Linkam, Velika Britanija

Namjena: Mikrotermometrijsko istraživanje fluidnih inkluzija

Primjena: Proučavanje faznih prijelaza u fluidnim inkluzijama uslijed kontrolirane promjene temperature (u intervalu od -180 do +600°C)
   
Rudni mikroskop

Proizvođač: Meiji Techno, Japan

Namjena: Mikroskopiranje u polarizacijskoj reflektiranoj svjetlosti

Primjena: Determinacija opâkih minerala i teksturnih karakteristika uzoraka u kojima se oni pojavljuju
   
Stereomikroskop - lupa

Proizvođač: Reichert, Austrija

Namjena: Vizualno povećanje uzorka

Primjena: Kvalitativno određivanje mineralnog sastava stijena i drugih geoloških materijala na temelju promatranja površine uzoraka; ručna separacija minerala ili fosila zdrobljenih uzoraka stijena u svrhu daljnjih ispitivanja i analiza
   

Polarizacijski mikroskop

Proizvođač: Opton Axioplan

Namjena: povećanja do 100x

Primjena: Mikropaleontološke analize

 

SZX10 stereoskopska lupa

Proizvođač: Olympus

Namjena: povećanja do 100x

Primjena: Mikropaleontološke analize, fotomikrografije u prolaznom i reflektirajućem osvijetljenju

   

S2X7 stereoskopska lupa

Proizvođač: Olympus

Namjena: povećanja do 90x

Primjena: Mikropaleontološke analize izoliranih preparata

   

Svjetlosni mikroskop

Proizvođač: Zetopan Reichert

Namjena: povećanja do 1600x

Primjena: Analize nanoplanktona

   

Polarizacijski mikroskop

Proizvođač: Leitz ortoplan

Namjena: povećanja do 1000x

Primjena: Petrografske i mikropaleontološke analize