PMF - Geološki odsjek

RASPORED SJEDNICA

Raspored sjednica Vijeća Geološkog odsjeka u ak. god. 2023./24. i datuma predaje materijala za Povjerenstvo za nastavu nalazi se ovdje.


ODRŽANA RADIONICA „METHODOLOGICAL APPROACH FOR STUDYING KARST AQUIFERS“

Još jedna radionica u organizaciji Doktorskog studija Geologija je uspješno završena, prva u akademskoj godini 2023./2024. Pod vodstvom doc. dr. sc. Petre Žvab Rožič sa Sveučilišta u Ljubljani upoznali smo se s metodologijom istraživanja vodonosnika u kršu. Radionica je imala tri cjeline: upoznavanje s problematikom vodonosnika (kopnenih i morskih), praktični dio (priprema uzoraka i analiza podataka) i zaključni dio u kojem su se kroz živahnu raspravu, interpretirali dobiveni rezultati. Sudionici radionice (studenti Doktorskog studija Geologija, Doktorskog studija Oceanologija, Sveučilišnog diplomskog studija Geologija, postdoktorandi i drugi zainteresirani) imali su prilike praktično raditi na laboratorijskoj pripremi uzorka, ali i naučiti koristiti različite analitičke metode.

 


Održana radionica „Application of Conodonts in Geology“ pod vodstvom dr. sc. Tee Kolar-Jurkovšek

Na doktorskom studiju Geologije održana je radionica o konodontima pod nazivom „Application of Conodonts in Geology“ pod vodstvom dr. sc. Tee Kolar-Jurkovšek (Geološki zavod Slovenije, Ljubljana, Slovenija). Radionica je održana u srijedu 10. 05. 2023. na Geološko-paleontološkom zavodu (predavaonica 016), te je na njoj sudjelovalo 19 pristupnika. Osim studenata poslijediplomskog sveučilišnog studija Geologije, radionicu su pohađali i studenti poslijediplomskog studija Rudarsko-geološko naftnog fakulteta, Diplomskog studija Geologije Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, kolege geolozi iz INA d.o.o., Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, te nastavnici PMF-a i RGNF-a. Praktični dio radionice – mikroskopiranje uzoraka konodonata održano je u mikropraktikumu Geološko-paleontološkog zavoda (mikropraktikum -005), u dvije grupe. Dr. Tea Kolar-Jurkošek je na kraju radionice poklonila knjige Konodonti Slovenije i Fosili Slovenije, na kojima je koautorica, knjižnici Geološkog odsjeka.

 

 


7. Simpozij studenata doktorskih studija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

Na Kemijskom odsjeku PMF-a 21. i 22. travnja 2023. uspješno je održan  još jedan Simpozij studenata doktorskih studija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta. Na simpoziju je aktivno sudjelovalo 109 studenta doktorskih studija, koji su predstavili svoja znanstvena istraživanja na engleskom jeziku, koji je ove godine bio službeni jezik simpozija. Osim doktoranada zagrebačkog PMF-a, na simpoziju su sudjelovali i doktorandi s četrnaest drugih fakulteta, a sa stranih sveučilišta doktorandi iz Češke, Španjolske i Francuske.  
Ove akademske godine na simpoziju je sudjelovalo osam studenata poslijediplomskog sveučilišnog studija Geologija sa šest usmenih (Monika Milošević, Josip Peco, Igor Pejnović, Marija Petrović, Jurica Sabol i Nina Trinajstić) i dva posterska izlaganja (Laura Huljek i Lucija Markotić). Naš student Igor Pejnović dobio je jednu od tri nagrade za najbolje usmeno izlaganje na simpoziju, te mu je voditeljica čestitala u ime Geološkog odsjeka.


ODRŽANA RADIONICA „ PRINCIPLES OF INVERTEBRATE ICHNOLOGY“

Na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Geologija održana je u utorak 07.03. 2023. (9-14h) i srijedu 08.03. 2023. (12-16h) dvodnevna radionica pod naslovom „Principles of invertebrate ichnology“, pod vodstvom prof. Alfreda Uchman-a (Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Kraków, Poland). Na radionici su sudjelovala 22 pristupnika, a osim studenata našeg poslijediplomskog i diplomskog studija, radionicu su pohađali i studenti poslijediplomskog sveučilišnog studija Biologija PMF-a,  poslijediplomskog sveučilišnog studija Rudarsko geološko naftnog fakulteta, preddiplomskog sveučilišnog studija Geologija, te kolege geolozi zainteresirani za ihnologiju. Prof. Uchman je na početku predavanja predstavio osnovne termine koji se koriste kod proučavanja ihnofosila, te se osvrnuo na problematiku njihove klasifikacije. Nakon toga nas je upoznao s različitim ihnofacijesima od kopnenih okoliša, preko predobalja do dubokovodnih okoliša, te predstavio različite metode terenskih proučavanja i primjenu ihnologije beskralježnjaka u geološkim istraživanjima. Radionica je imala i  praktični dio – primjena stečenog znanja na uzorcima ihnofosila. Pri tome su se koristili uzorci ihnofosila koji su  pohranjeni u zbirkama Geološkog odsjeka, no zanimljivo je da je veliki broj polaznika donio na radionicu i svoje privatne primjerke ihnofosila o kojima su nakon radionice željeli popričati s prof. Uchman-om.Održan 6. Simpozij studenata doktorskih studija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 2022.

Na Prirodoslovno matematičkom fakultetu održan je od 23. do 24. travnja 6. Simpozij studenata doktorskih studija PMF-a. Na Simpoziju su osim doktoranata zagrebačkog PMF-a sudjelovali i doktorandi s drugih doktorskih studija iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Češke. Kroz ovaj Simpozij sudionici su  stekli  iskustva u prezentiranju rezultata svojih znanstvenih istraživanja (ove godine na engleskom jeziku), razmjeni znanja i ideja te bolje međusobno povezivanje doktoranada iz cijele Hrvatske i šire. U kategoriji nagrada stručne komisije za najbolje postersko priopćenje dodjeljeno je 5 nagrada, a jedna od nagrađenih je i naša studentica Natalia Šenolt. Na ovogodišnjem Simpoziju naš doktorski studij predstavljali su:

Ivona Baniček, studentica 1. godina (mikro izlaganje + poster)

 

 Laura Huljek, studentica 2 godine (usmeno izlaganje)

 

Igor Pejnović, student 1. godine (mikro izlaganje + poster)

 

Jurica Sabol, student 3. godine (usmeno izlaganje)

 

Marina Čančar, studentica 1. godine (mikro izlaganje + poster)

 

Natalia Šenolt, studentica 2. godine (postersko izlaganje)