PMF - Geološki odsjek

RASPORED SJEDNICA

Raspored sjednica Vijeća Geološkog odsjeka u ak. god. 2023./24. i datuma predaje materijala za Povjerenstvo za nastavu nalazi se ovdje.


Geologija

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Fizička geologija (36200)
Cvetko Tešović, B.
0,0,0
90
(45P+45PK)
1 INFO
5.0 Kemija 1 (36206)
Đaković, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
4.0 Matematika 1 (255007)
Ilišević, D.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
7.0 Opća mineralogija (36199)
Tomašić, N.
1,0,0
90
(45P+45PK)
1 INFO
7.0 Opća paleontologija (36201)
Ćosović, V.; Fio Firi, K.
- 90
(45P+45PK)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Fizika (36208)
Paar, D.
1,1,0
75
(45P+30PK)
2 INFO
5.0 Kemija 2 (36207)
Đaković, M.
1,0,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
4.0 Matematika 2 (255016)
Ilišević, D.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
3.0 Osnove biologije (36209)
Dražina, T.
- 45
(30P+15PK)
2 INFO
7.0 Sistematska mineralogija (36213)
Čobić, A.
- 90
(45P+45PK)
2 INFO
5.0 Terenska nastava iz geologije 1 (36210)
Cvetko Tešović, B.; Martinuš, M.; Kurtanjek, D.
- 60
(60T)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Geofizika (41028)
Markušić, S.
1,0,0
45
(30P+15PK)
3 INFO
6.0 Historijska geologija I (41025)
Bucković, D.
1,0,0
75
(45P+30PK)
3 INFO
3.0 Mikropaleontologija I (41035)
Ćosović, V.
- 45
(15P+30PK)
3 INFO
5.0 Mineralna optika (41026)
Marković, F.
1,0,0
90
(30P+60PK)
3 INFO
5.0 Osnove elementne i fazne analize (41029)
Medunić, G.; Fajković, H.
1,0,0
60
(30P+30PK)
3 INFO
4.0 Paleontologija bezkralježnjaka (90435)
Pezelj, Đ.
- 45
(30P+15PK)
3 INFO
2.0 Seminar I (41030)
Bucković, D.; Pezelj, Đ.; Mezga, A.
1,0,0
30
(30S)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Historijska geologija II (41031)
Bucković, D.
1,0,0
60
(30P+30PK)
4 INFO
3.0 Paleontologija kralježnjaka (90436)
Mezga, A.
1,0,0
45
(30P+15PK)
4 INFO
7.0 Petrologija magmatskih i metamorfnih stijena (41032)
Balen, D.
- 90
(45P+45PK)
4 INFO
7.0 Petrologija sedimenata (41033)
Kovačić, M.; Marković, F.
1,0,0
90
(45P+45PK)
4 INFO
2.0 Seminar II (41036)
1,0,0
15
(15S)
4 INFO
7.0 Terenska nastava iz geologije II (41037)
Balen, D.; Bucković, D.; Kovačić, M.; Kurtanjek, D.
1,0,0
90
(90T)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Geokemija (41041)
Fajković, H.
0,0,0
45
(30P+15PK)
5 INFO
6.0 Geološko kartiranje I (63318)
Lužar-Oberiter, B.
- 105
(15P+90PK)
5 INFO
4.0 Hidrogeologija (41042)
Kovač, Z.
- 45
(30P+15PK)
5 INFO
5.0 Računalni programi u geologiji (63321)
Lužar-Oberiter, B.
- 60
(30P+30PK)
5 INFO
5.0 Strukturna geologija i tektonika (63320)
Matoš, B.
1,0,0
60
(30P+30PK)
5 INFO
2.0 Terenska nastava iz geologije IIIA (63322)
Lužar-Oberiter, B.
- 30
(30T)
5 INFO
ECTS Izborni predmet
=> Izborni predmeti u V. semestru Preddiplomskog studija geologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Gemologija (63325)
Čobić, A.
0,0,0
45
(30P+15PK)
5 INFO
4.0 Geologija mora (63327)
Pikelj, K.; Felja, I.
- 60
(30P+30PK)
5 INFO
4.0 Metode paleontoloških istraživanja (63324)
Ćosović, V.
- 45
(15P+30PK)
5 INFO
4.0 Stručna praksa (213517)
- 90
(90PK)
5, 6 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analiza i interpretacija facijesa (71835)
Gobo, K.
1,1,1
75
(45P+30PK)
6 INFO
5.0 Geologija mineralnih ležišta (41043)
Balen, D.; Čobić, A.
1,1,0
60
(45P+15PK)
6 INFO
3.0 Geološko kartiranje II (63319)
Lužar-Oberiter, B.
- 45
(15P+30PK)
6 INFO
4.0 Inženjerska geologija (41044)
Krkač, M.
- 45
(30P+15PK)
6 INFO
2.0 Seminar III (41046)
- 30
(30S)
6 INFO
7.0 Terenska nastava iz geologije IIIB (63323)
Lužar-Oberiter, B.; Gobo, K.; Čobić, A.; Kovač, Z.
- 105
(105T)
6 INFO
ECTS Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji u VI. semestru Preddiplomskog studija geologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Geologija kvartara (63329)
Mezga, A.
1,0,0
30
(30P)
6 INFO
4.0 Mikrofiziografija stijena (63328)
Petrinec, Z.
0,0,0
45
(45PK)
6 INFO
4.0 Stručna praksa (213517)
- 90
(90PK)
5, 6 INFO
4.0 Teodolitna određivanja minerala (63330)
1,0,0
45
(15P+30PK)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Fizička geologija (36200)
Cvetko Tešović, B.
0,0,0
90
(45P+45PK)
1 INFO
5.0 Kemija 1 (36206)
Đaković, M.
1,0,0
60
(30P+30A)
1 INFO
4.0 Matematika 1 (255007)
Ilišević, D.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
7.0 Opća mineralogija (36199)
Tomašić, N.
1,0,0
90
(45P+45PK)
1 INFO
7.0 Opća paleontologija (36201)
Ćosović, V.; Fio Firi, K.
- 90
(45P+45PK)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Fizika (36208)
Paar, D.
1,1,0
75
(45P+30PK)
2 INFO
5.0 Kemija 2 (36207)
Đaković, M.
1,0,0
60
(30P+30PK)
2 INFO
4.0 Matematika 2 (255016)
Ilišević, D.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
3.0 Osnove biologije (36209)
Dražina, T.
- 45
(30P+15PK)
2 INFO
7.0 Sistematska mineralogija (36213)
Čobić, A.
- 90
(45P+45PK)
2 INFO
5.0 Terenska nastava iz geologije 1 (36210)
Cvetko Tešović, B.; Martinuš, M.; Kurtanjek, D.
- 60
(60T)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Geofizika (41028)
Markušić, S.
1,0,0
45
(30P+15PK)
3 INFO
6.0 Historijska geologija I (41025)
Bucković, D.
1,0,0
75
(45P+30PK)
3 INFO
3.0 Mikropaleontologija I (41035)
Ćosović, V.
- 45
(15P+30PK)
3 INFO
5.0 Mineralna optika (41026)
Marković, F.
1,0,0
90
(30P+60PK)
3 INFO
5.0 Osnove elementne i fazne analize (41029)
Medunić, G.; Fajković, H.
1,0,0
60
(30P+30PK)
3 INFO
4.0 Paleontologija bezkralježnjaka (90435)
Pezelj, Đ.
- 45
(30P+15PK)
3 INFO
2.0 Seminar I (41030)
Bucković, D.; Pezelj, Đ.; Mezga, A.
1,0,0
30
(30S)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Historijska geologija II (41031)
Bucković, D.
1,0,0
60
(30P+30PK)
4 INFO
3.0 Paleontologija kralježnjaka (90436)
Mezga, A.
1,0,0
45
(30P+15PK)
4 INFO
7.0 Petrologija magmatskih i metamorfnih stijena (41032)
Balen, D.
- 90
(45P+45PK)
4 INFO
7.0 Petrologija sedimenata (41033)
Kovačić, M.; Marković, F.
1,0,0
90
(45P+45PK)
4 INFO
2.0 Seminar II (41036)
1,0,0
15
(15S)
4 INFO
7.0 Terenska nastava iz geologije II (41037)
Balen, D.; Bucković, D.; Kovačić, M.; Kurtanjek, D.
1,0,0
90
(90T)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Geokemija (41041)
Fajković, H.
0,0,0
45
(30P+15PK)
5 INFO
6.0 Geološko kartiranje I (63318)
Lužar-Oberiter, B.
- 105
(15P+90PK)
5 INFO
4.0 Hidrogeologija (41042)
Kovač, Z.
- 45
(30P+15PK)
5 INFO
5.0 Računalni programi u geologiji (63321)
Lužar-Oberiter, B.
- 60
(30P+30PK)
5 INFO
5.0 Strukturna geologija i tektonika (63320)
Matoš, B.
1,0,0
60
(30P+30PK)
5 INFO
2.0 Terenska nastava iz geologije IIIA (63322)
Lužar-Oberiter, B.
- 30
(30T)
5 INFO
ECTS Izborni predmet
=> Izborni predmeti u V. semestru Preddiplomskog studija geologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Gemologija (63325)
Čobić, A.
0,0,0
45
(30P+15PK)
5 INFO
4.0 Geologija mora (63327)
Pikelj, K.; Felja, I.
- 60
(30P+30PK)
5 INFO
4.0 Metode paleontoloških istraživanja (63324)
Ćosović, V.
- 45
(15P+30PK)
5 INFO
4.0 Stručna praksa (213517)
- 90
(90PK)
5, 6 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analiza i interpretacija facijesa (71835)
Gobo, K.
1,1,1
75
(45P+30PK)
6 INFO
5.0 Geologija mineralnih ležišta (41043)
Balen, D.; Čobić, A.
1,1,0
60
(45P+15PK)
6 INFO
3.0 Geološko kartiranje II (63319)
Lužar-Oberiter, B.
- 45
(15P+30PK)
6 INFO
4.0 Inženjerska geologija (41044)
Krkač, M.
- 45
(30P+15PK)
6 INFO
2.0 Seminar III (41046)
- 30
(30S)
6 INFO
7.0 Terenska nastava iz geologije IIIB (63323)
Lužar-Oberiter, B.; Gobo, K.; Čobić, A.; Kovač, Z.
- 105
(105T)
6 INFO
ECTS Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji u VI. semestru Preddiplomskog studija geologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Geologija kvartara (63329)
Mezga, A.
1,0,0
30
(30P)
6 INFO
4.0 Mikrofiziografija stijena (63328)
Petrinec, Z.
0,0,0
45
(45PK)
6 INFO
4.0 Teodolitna određivanja minerala (63330)
1,0,0
45
(15P+30PK)
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj