O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Tomislav Jednačak

Zvanje: izvanredni profesor
Lokacija: 123
Telefon:+385 1 4606 195
Telefon kućni:6195
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za analitičku kemiju
Godina diplomiranja:2008.
Godina doktoriranja:2013.
Na zavodu od:2009.

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Životopis

Diplomirao (2008.) i doktorirao (2013.) kemiju na PMF-u u Zagrebu. Godine 2009. izabran je u zvanje asistenta, 2014. godine u višeg asistenta, a 2016. u docenta na Zavodu za analitičku kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a. Kao znanstvenik gostovao je na Tehničkom Sveučilištu Nanyang (NTU, Singapur), Tehničkom sveučilištu u Münchenu (TU München, Njemačka), Tehničkom sveučilištu u Grazu (TU Graz, Austrija) i na Sveučilištu u Pečuhu (Mađarska).

Bavi se sintezom i strukturnom karakterizacijom biološki aktivnih spojeva (peptidne nukleinske kiseline, makrolidni antibiotici, metaboliti i mali organski ligandi); proučavanjem interakcija biomolekula; analizom asfaltena; razvojem procesnih analitičkih tehnika (PAT) temeljenih na vibracijskoj spektroskopiji in-line te identifikacijom polimorfa bioaktivnih spojeva kombinacijom spektroskopskih metoda (NMR, IR, Raman) i SWAXS analize. Objavio je 15 znanstvenih radova od kojih je 12 radova citirano u bazi CC, koautor je 2 poglavlja u znanstvenim monografijama te 1 sveučilišnog udžbenika. O svojim je rezultatima učestalo izvješćivao na znanstvenim skupovima u obliku usmenih i posterskih priopćenja.

Sudjeluje u nastavi iz analitičke kemije i bio je neposredni voditelj 2 diplomska rada.

Član je Hrvatskog kemijskog društva i Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa. Dobitnik je Medalje Kemijskog odsjeka za ak. god. 2007./2008. za izvrstan uspjeh tijekom studija. Kao predstavnik Kemijskog odsjeka sudjelovao je u organizaciji 22. Smotre Sveučilišta u Zagrebu 2017.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

1. T. Jednačak, M. Majerić Elenkov, T. Hrenar, K. Sović, J. Parlov Vuković, P. Novak, "Solution and solid state studies of hydrogen bonding in substituted oxazolidinones by spectroscopic and quantum chemical methods", New J. Chem. 44 (2020) 6456–6463.

2. T. Jednačak, P. Novak, A. Hodzic, O. Scheibelhofer, J.G. Khinast, J. Plavec, P. Šket, J. Parlov Vuković, "Condensation reaction between carbohydrazide and salicylaldehyde: in-line vibrational spectroscopy monitoring and characterization of the reaction products in solution and solid state", Acta Chim. Slov. 61 (2014) 161–169. 

3. M. Rubčić, N. Galić, I. Halasz, T. Jednačak, N. Judaš, J. Plavec, P. Šket, P. Novak, "Multiple solid forms of 1,5-bis(salicylidene)carbohydrazide: polymorph-modulated thermal reactivity", Cryst. Growth Des. 14 (2014) 2900–2912.

4. P. Novak, A. Kišić, T. Hrenar, T. Jednačak, S. Miljanić, G. Vrbanec, "In-line reaction monitoring of entacapone synthesis by Raman spectroscopy and multivariate analysis", J. Pharm. Biomed. Anal. 54 (2011) 660–666. 

5. V. Lazić, M. Jurković, T. Jednačak, T. Hrenar, J. Parlov Vuković, P. Novak, "Intra- and intermolecular hydrogen bonding in acetylacetone and benzoylacetone derived enaminone derivatives", J. Mol. Struct. 1079 (2015) 243–249. 

Izabrani projekti

Voditelj projekta

Istraživanje metabolita i razgradnih produkata markolidnih antibiotika; bilateralni hrvatsko-austrijski projekt financiran sredstvima Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije; trajanje projekta: 01.01.2018.–31.12.2019.

 

Suradnik na projektu

Makrozoni, novi konjugati makrolidnih antibiotika: dizajn, priprava i interakcije; projekt financiran sredstvima Hrvatske zaklade za znanost; broj projekta: 8098; trajanje projekta: 01.10.2018–30.09.2022.

Interakcije i dizajn bioaktivnih molekula; projekt financiran sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske; broj projekta: 119-11913 42-1083; trajanje projekta: 02.01.2007.–31.12.2013.

Razvoj i primjena in-line metode Ramanove spektroskopije u istraživanju lijekova; projekt financiran sredstvima Hrvatske zaklade za znanost i PLIVE Hrvatska d.o.o.; trajanje projekta: 01.04.2008.–01.04.2010.

Macrolide-ribosome interactions monitored by NMR paramagnetic relaxation enhancements; bilateralni hrvatsko-austrijski projekt financiran sredstvima Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije; trajanje projekta: 01.01.2010.–31.12.2011.

Investigating macrolide antibiotic interactions with membranes and ribosomes as a tool for rational drug design; bilateralni hrvatsko-austrijski projekt financiran sredstvima Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije; trajanje projekta: 01.01.2012.–31.12.2013.

Razvoj nove metodologije za kontrolu procesa priprave lijekova – Met4Pharm; projekt financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske; trajanje projekta: 22.10.2014.–22.02.2016.