O djelatniku

prof. dr. sc. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović

Zvanje: redoviti profesor u trajnom izboru
Lokacija: -028
Telefon:+385 1 4606 345
Telefon kućni:6345
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za opću i anorgansku kemiju

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

Predmet

Životopis

Dubravka Matković-Čalogović rođena je 19. studenog 1957. u Zagrebu. Diplomirala je 1980. godine na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (voditelj: akademik prof. dr. sc. Boris Kamenar). Spomenute godine upisala je poslijediplomski studij iz Anorganske i strukturne kemije te redom stekla akad. stupnjeve magistra znanosti 1985. (naslov: Kristalna i molekulska struktura trimerkuriranih derivata acetaldehida; voditelj: akademik prof. dr. sc. Drago Grdenić) te doktora prirodnih znanosti iz područja kemije 1994. godine (naslov rada: Kristalokemijsko istraživanje merkuriranih alifatskih spojeva;  voditelj: akademik prof. dr. sc. Drago Grdenić). Od 1980. godine zaposlena je u Zavodu za opću i anorgansku kemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje neprekidno radi do danas. U razdoblju od 1980. do 1996. radi kao asistent, 1996. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docent, 1999. godine unaprijeđena je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog a 2004. godine u redovitog profesora te 2010. u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju.

Usavršavala se u inozemstvu na Sveučilištu u Kansasu od 2007. do 2008. godine (University of Kansas Medical Center, Kansas City, KS, SAD; Fulbrightova stipendija; kloniranje, pročišćavanje i kristalizacija membranskih proteina); na Sveučilištu u Yorku od 2001. do 2002. (University of York, York, UK; pročišćavanje i kristalizacija proteina, proteinska kristalografija); na Sveučilištu u Padovi od 1997- do 1998. g. (Università degli Studi di Padova, Padova, Italija; proteinska kristalografija).

Glavna područja znanstvenog interesa su kristalografija malih molekula i proteina (inzulin, proteini iz H. Pylori), bioanorganska kemija i kemija čvrstog stanja.

Dr. Matković-Čalogović je nositeljica nekoliko kolegija KO PMF-a u okviru diplomskog studija kemije i to: Kristalokemija, Kemija čvrstog stanja, Difrakcijske metode određivanja kristalnih struktura, Proteinska kristalografija, dok je u okviru Sveučilišnog poslijediplomskog studija iz prirodnih znanosti, polja Kemije nositeljica kolegija Rentgenska strukturna analiza i Kristalografija i Makromolekulska kristalografija. Do sada je bila voditeljica slijedećih obranjenih radova: 56 diplomskih radova, pet disertacije i jednog magistarskog rada.

Članica je Hrvatskog kemijskog društva, Hrvatske kristalografske zajednice (predsjednica), Evropske kristalografske zajednice (European Crystallographic Association) i Međunarodne unije za kristalografiju (International Uion of Crystallography).

Objavila je ukupno 168 znanstvenih radova u časopisima s međunarodnom recenzijom koje indeksira Web of Science (WoS) ili Scopus. Radovi su joj citirani (podaci od 27. studenog 2015.) 1327 puta prema bazi Scopus, odnosno 1273 prema Web of Science. H indeks je 17. Sudjelovala je s 57 priopćenja na domaćim te s 107 priopćenjem na međunarodnim znanstvenim skupovima.

Održala je kao pozvani predavač predavanja na dva međunarodna znanstvena kristalografska skupa, u Krakowu, 2001. (20th European Crystallographic Meeting), i Bohinju 2002. (plenarno predavanje, Eleventh Slovenian-Croatian Crystallographic Meeting) te na XVIII. Hrvatskom skupu kemičara i kemijskih inženjera u Zagrebu 2003. Bila je pozvani predavač na ljetnim školama, 2005. godine u Pragu i 2009. u Blagoevgradu i na tečaju kristalizacije proteina 2008. godine (Brookhaven National Laboratory). Održala je kao pozvani predavač predavanje na četiri sveučilišta (Pečuh (University of Pécs) 2005., Sofija (Sofia University St. Kliment Ohridski), 2007., Kansas City (University of Kansas Medical Center) 2008. i Padova (University of Padua) 1998. i 2012.).

Sudjelovala je u organizaciji jednog domaćeg i devet međunarodnih znanstvenih skupova (XIX. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera, Opatija, 2005.; Eighteenth Croatian-Slovenian crystallographic meeting, Varaždin, 2009.;  (chair) 10th International symposium and summer school, Zagreb, CroatiaTwentieth Croatian-Slovenian crystallographic meeting, Baška, 2011.; Twenty first  Slovenian-Croatian crystallographic meeting, Pokljuka, Slovenija, 2012.; Twenty-second Croatian-Slovenian Crystallographic Meeting, Biograd, 2013.).

Bila je predstojnica Zavoda za opću i anorgansku kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu (2004.–2007; 2009.–2013.). Članica je Vijeća doktorskog studija kemije na PMF-u i Matičnog povjerenstva za kemiju (2013. - 2021.)

Dobitnica je nagrade HAZU za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj u području Prirodnih znanosti i matematike (2009.) i Prvomajske nagrade Sveučilišta u Zagrebu za najbolji studentski rad (1980.).

Bila je gost-urednik specijalnog broja časopisa Croatica Chemica Acta (3, 2011.), članica uredništva časopisa Structural Chemistry (2008.–2011.) i časopisa Contributions, Section of Natural, Mathematical and Biotechnical Sciences (2014.–   ).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

D. Grdenić, B. Korpar-Čolig and D. Matković-Čalogović: Synthesis and crystal structures of tetrakis(nitratomercurio)methane monohydrate and bis(sulphatomercurio)-bis(aquamercurio)methane, J. Organomet. Chem. 552 (1996) 297-302.

D. Matković-Čalogović, A. Loregian, M.R. D’Acunto, R. Battistutta, A. Tossi, G. Palù and G. Zanotti: Crystal structure of the B subunit of human E. coli heat-labile enterotoxin carrying peptides with anti-HSV activity, J. Biol. Chem. 274 (1999) 8764-8769.

D. Milić, D. Matković-Čalogović, T. V. Demidkina, V. V. Kulikova, N. I. Sinitzina, A. A. Antson: Structures of apo and holo tyrosine phenol-lyase reveal a catalytically critical closed conformation and suggest a mechanism for activation by K+ ions, Biochemistry 45 (2006) 7544-7552.

K. Užarević, I. Đilović, D. Šišak, D. Matković-Čalogović, M. Cindrić: Anion-directed self-assembly of flexible ligands into anion-specific and highly symmetrical organic solid, Angewandte Chemie,  Int. Ed. 47 (2008) 7022-7025.

D. Milić, T. V. Demidkina, N.  Faleev, D. Matković-Čalogović, A. A. Antson: Insights into the catalytic mechanism of tyrosine phenol-lyase from X-ray structures of quinonoid intermediates, J. Biol. Chem. 283 (2008) 29206-29214.

B. Prugovečki, E. J. Dodson, G. G. Dodson, D. Matković-Čalogović: Structure of the T6 human nickel insulin derivative at 1.35 Å resolution, Croat. Chem. Acta 82 (2009) 433-438.

Đilović, F. Gliubich, Giorgio Malpeli, Giuseppe Zanotti, Dubravka Matković-Čalogović: Crystal structure of bovine 3-hydroxyanthranilate 3,4-dioxygenase, Biopolymers 91 (2009) 1189-1195.

D. Milić, T. V. Demidkina, N. Faleev, R. Phillips, D.Matković-Čalogović, A. A. Antson, Crystallographic Snapshots of Tyrosine Phenol-lyase Show that Substrate Strain Plays a Role in C–C Bond Cleavage, J. Am. Chem. Soc. 133 (2011) 16468-16476.

K. Užarević, I. Halasz, I. Đilović, N. Bregović, M. Rubčić, D. Matković-Čalogović i V. Tomišić, Dynamic molecular recognition in solid state for separating mixtures of isomeric dicarboxylic acids,  Angew. Chem. Int. Ed. 52 (2013) 5504-5508.

Izabrani projekti

Voditelj projekta:

 

Strukturno istraživanje bioloških makromolekula metodom rentgenske difrakcije (119-1193079-1084) (2007.2013.)
Strukturno istraživanje bioloških makromolekula; bioinformatika (0119632) (2002.–2007.)
Istraživač na 4 projekata MZOS-a od 1980 do 2003.:

(1-07-019) Spojevi od posebnog interesa. Sinteza i struktura;

(119408) Kemija žive u molekulama od biološkog interesa;

(119407) Novi kemijski spojevi od katalitičkog i biološkog interesa;

(119420) Dizajniranje molekula na strukturnim osnovama

Koordinatorica za Hrvatsku Ceepus projekta Teaching and Learning Bioanalysis: H0076-04/05 (2004 - 2005), CII-HU-0010-01-0607  (2006-2007), CII-HU-0010-02-0708 (2007-2008), CII-HU-0010-03-0809 (2008-2009), CII-HU-0010-04-0910 (2009-2010), CII-HU-0010-05-1011 (2010-2011), CIII-HU-0010-06-1112 (2011-2012)