Ured Doktorskog studija kemije Horvatovac 102a
10000 Zagreb
 
Voditeljica ureda:
Jasna Dubrović, dipl.soc.rad.
 
Uredovno vrijeme:
Pon. - čet. od 12.00-15.00 sati
 
Telefon: (01) 4606 032
Fax: (01) 4606 034

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Repozitorij

Kemijski seminar I

Repozitorij

Obavijesti

Nema vijesti!

Kemijski seminari I i II

Na ovoj stranici možete pročitati obavijesti o održavanju Kemijskih seminara I i II.

Kemijski seminari I održat će se u sljedećim terminima:

20.ožujka 2024., 27. ožujka 2024., 3. travnja 2024. i 17. travnja 2024. od 13.00 do 15.30 sati . U pojedinom terminu može biti maksimalno 5 prezentacija koje mogu trajati do 20 minuta, nakon čega slijedi diskusija do maksimalno 10 minuta. Studenti trebaju rezervirati svoj termin korištenjem poveznice koju ćete primiti na svoju e-mail adresu.

Rok za rezervaciju termina je 15. ožujka 2024.

Informacije možete naći na web stranicama studija.

Kemijski seminari II održavat će se kao i do sada, uživo ili online.

Zauzetost predavaonica molimo provjeriti ovdje.

Za rezerviranje molimo obratiti se u Središnju kemijsku knjižnicu: skk@chem.pmf.hr, tel.: (01) 460-6471 (isključivo za Kemijski seminar II)

Obrazac za održanom seminaru možete preuzeti ovdje:

/images/50021748/Obrazac_o_odrzanom_Kemijskom_seminaru_I.doc

/images/50021748/Obrazac_o_odrzanom_Kemijskom_seminaru_II.doc

Sve informacije o pripremanju seminara, kao i druge informacije vezane za Kemijske seminare I i II možete pronaći na stranicama kolegija:

KEMIJSKI SEMINAR I                  KEMIJSKI SEMINAR II

Nazočnost studenta svih smjerova na Kemijskim seminarima I i II je obavezna. Opravdani nedolazak molimo obavezno ispričati voditelju smjera.


Obavijesti

Modeliranje adsorpcije novih onečišćivala na ugljikove nanomaterijale

Seminar će se održati u četvrtak, 18. 07. 2024. godine, u 10.00  sati u predavaonici ZFKS (222) Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                             1. izv. prof. dr. sc. Ivan Kodrin, PMF, Zagreb

                                             2. izv. prof. dr. sc. Josip Požar, PMF, Zagreb

                                             3. dr. sc. Borislav Kovačević, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                                             Zamjena: prof. dr. sc. Šime Ukić, FKIT, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Priprava i supramolekulska kemija (tio)ureidnih derivata kaliks[4]arena: kompleksiranje aniona, ionskih parova i reakcije heterodimerizacije

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 1. srpnja 2024. godine, u 10.00  sati u predavaonici 222  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                   1. izv. prof. dr. sc. Gordan Horvat, PMF, Zagreb

                                   2. dr. sc. Leo Frkanec, zn. savj., IRB, Zagreb

                                   3. dr. sc. Marina Šekutor, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                                   Zamjena: prof. dr. sc. Nives Galić, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Utjecaj β-ciklodekstrina i njegovih derivata na stabilnost prazikvantela u otopini i u čvrstom stanju

 

Seminar će se održati u četvrtak, 20. lipnja 2024. godine, u 10.00  sati u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

                               

                                              1. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

                                              2. dr. sc. Ruža Frkanec, Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje i

                                                  prijenos znanja u biotehnologiji, Zagreb

                                              3. prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović, FKIT, Zagreb

                                              Zamjena: prof. dr. sc. Predrag Novak, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Polimerizacija aromatskih C-nitrozo spojeva na površinama – utjecaj strukture i eksperimentalnih parametara

 

Seminar će se održati u utorak, 2. srpnja 2024. godine, u 10.00  sati u predavaonici 304  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                              1. prof. dr. sc. Davor Kovačević, PMF, Zagreb

                                              2. dr. sc. Marina Šekutor, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                                              3. dr. sc. Ida Delač, zn. sur., Institut za fiziku, Zagreb

                                              Zamjena: prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Priprava i karakterizacija N,O-donornih makrocikličkih liganada i njihovih koordinacijskih i inkluzijskih spojeva

 

Seminar će se održati u utorak, 2. srpnja 2024. godine, u 13.00  sati u predavaonici  ZOAKS (023) Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

                                  1. prof. dr. sc. Dominik Cinčić, PMF, Zagreb

                                  2. dr. sc. Lidija Androš Dubraja, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                                  3. prof. dr. sc. Snežana Miljanić, PMF, Zagreb

                                 Zamjena: dr. sc. Krunoslav Užarević, zn. savj., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Kompleksiranje galne kiseline i kalcija te djelovanje galne kiseline na taloženje kalcijeva karbonata

 

Seminar će se održati u petak, 17. 05. 2024. godine, u 12.00  sati u predavaonici ZFKS (222) Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

                                   1. prof. dr. sc. Davor Kovačević, PMF, Zagreb

                                   2. dr. sc. Maja Dutour Sikirić, zn. savj., IRB, Zagreb

                                   3. dr. sc. Ana Šantić, zn. savj., IRB, Zagreb

                                   Zamjena: prof. dr. sc. Tajana Begović, PMF, Zagreb.

Autor: Jasna Dubrović

Učinci kompleksnih smjesa nanočestica plastike na androgene i estrogene receptore

 

Seminar će se održati u četvrtak, 16. 05. 2024. godine, u 11.00  sati u predavaonici ZFKS (222) Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

                                   1. prof. dr. sc. Ita Gruić Sovulj, PMF, Zagreb

                                   2. prof. dr. sc. Davor Kovačević, PMF, Zagreb

                                   3. dr. sc. Maja Dutour Sikrić, zn. savj., IRB, Zagreb

                                   Zamjena: dr. sc. Gordana Mendaš Starčević, v. zn. sur., IMI, Zagreb.

Autor: Jasna Dubrović

Koordinacijski spojevi nikla(II) s izotiocijanatnim ligandima kao akceptorima halogenske veze u višekomponentnim kristalima s perfluoriranim jodbenzenima

Seminar će se održati u utorak, 30. travnja 2024. godine, u 10.00  sati u predavaonici ZOAK RTG (023) Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                     1. prof. dr. sc. Mirta Rubčić, PMF, Zagreb

                                      2. dr. sc. Krešimir Molčanov, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                                      3. dr. sc. Krunoslav Užarević, zn. savj., IRB, Zagreb

                                      Zamjena: izv. prof. dr. sc. Jana Pisk, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ramanova spektroskopija in situ u istraživanju mehanokemijskih reakcija

Seminar će se održati u četvrtak, 25. travnja 2024. godine, u 14.00  sati u predavaonici ZOAK RTG (-030) Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                  1. prof. dr. sc. Dominik Cinčić, PMF, Zagreb

                                  2. prof. dr. sc. Ernest Meštrović, FKIT, Zagreb

                                  3. izv. prof. dr. sc. Tomislav Jednačak, PMF, Zagreb

                                  Zamjena: dr. sc. Davor Margetić, zn. savj., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Priprava zeolita s malim šupljinama te njihova modifikacija bakrom

 

Seminar će se održati u utorak, 23. travnja 2024. godine, u 10.00  sati u predavaonici ZOAKS (023) Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                  1. izv. prof. dr. sc. Vladimir Stilinović, PMF, Zagreb

                                  2. dr. sc. Krešimir Molčanov, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                                  3. prof. dr. sc. Mirta Rubčić, PMF, Zagreb

                                  Zamjena: prof. dr. sc. Vesna Tomašić, FKIT, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnici: 

1. Sara Bebić: Hidrazoni - novi pristup terapiji liječenja raka pluća nemalih stanica

2. Karlo Petrić: Organske nanocijevi na osnovi samoorganiziranih lipida i (bola)amfifila

3. Mia Bušljeta: Sulfinati i njihova primjena u organskoj sintezi

4. Toni Divjak: Kinetički kontrolirana sinteza bioaktivnih molekula usmjerena biomakromolekulama

 održati Kemijski seminar I u okviru doktorskog studija Kemija

 

 srijeda, 24. travnja 2024.

u predavaoni A2 Kemijskog odsjeka PMF-a s početkom u 13.00 sati

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnici: 

1. Dragutin Hasenay: Priprema uzoraka za alfaspektrometrijska mjerenja elektrodepozicijom

2. Ivan Grgičević: Primjena masene spektrometrije u istraživanju lijekova

3. Lucija Vrban: Računalne metode dizajna modulatora protein-protein interakcija

4. Petra Kozulić: Fragmenti tRNA: nasumični produkti razgradnje ili regulatorne molekule?

 

 održati Kemijski seminar I u okviru doktorskog studija Kemija

 

 srijeda, 27. ožujka 2024.

u predavaoni P1 Kemijskog odsjeka PMF-a s početkom u 13.00 sati

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnici: 

1. Bernardo Marciuš: Primjena vezanog sustava tekućinske kromatografije visoke djelotvornosti sa spektrometrijom masa uz induktivno spregnutu plazmu za analizu specija arsena u svrhu kontrole zdravstvene ispravnosti hrane

2. Kristian Nakić: Zelena sinteza nanočestica cinkova oksida korištenjem ekstrakta morske lavande: karakterizacija te procjena antitumorskog, antimikrobnog i antioksidacijskog potencijala

3. Nikolina Beljan: Primjena spektrometrije masa uz induktivno spregnutu plazmu s laserskim otparavanjem za multielementno oslikavanje bioloških tkiva

4. Lana Živković: Inkapsulacija bioaktivnih spojeva

5. Nino Jukić: [68Ga]Ga-PSMA-11: Prvi odobreni radiofarmak za PET snimanje raka prostate

  održati Kemijski seminar I u okviru doktorskog studija Kemija

 

 srijeda, 20. ožujka 2024.

u predavaoni P1 Kemijskog odsjeka PMF-a s početkom u 13.00 sati

Autor: Jasna Dubrović

Fizikalno-kemijska svojstva modelnih lipidnih membrana mijelina u uvjetima demijelinizacije

Seminar će se održati u petak, 1. 03. 2024. godine, u 11.00  sati u predavaonici 222  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                   1. prof. dr. sc. Davor Kovačević, PMF, Zagreb

                                   2. prof. dr. sc. Snežana Miljanić, PMF, Zagreb

                                   3. dr. sc. Marijana Radić Stojković, zn. savj., IRB, Zagreb

                                   Zamjena: dr. sc. Davor Margetić, zn. savj., IRB, Zagreb.

Autor: Jasna Dubrović

Molekulska dinamika i konformacijske promjene fosforilaze purinskih nukleozida

Seminar će se održati u srijedu, 28. veljače 2024. godine, u 13.00  sati u predavaonici A1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                  1. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki, PMF, Zagreb

                                  2. prof. dr. sc. Tomica Hrenar, PMF, Zagreb

                                  3. dr. sc. Borislav Kovačević, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                                  Zamjena: dr. sc. Antonija Tomić, zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Biološka evaluacija organskih molekula kao potencijalnih višeciljnih liganada u tretmanu Alzheimerove bolesti

Seminar će se održati u srijedu, 28. veljače 2024. godine, u 11.00  sati u predavaonici 304 Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                        1. doc. dr. sc. Morana Dulić, PMF, Zagreb

                        2. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

                        3. dr. sc. Silva Katušić Hećimović, zn. savj., IRB, Zagreb

                        Zamjena: dr. sc. Nikolina Maček Hrvat, zn. sur., IMI, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Nukleoprotein virusa humane parainfluence tipa 2 kao nosač antigenskih determinanti virusa gripe

Seminar će se održati u srijedu, 7. veljače 2024. godine, u 12.00  sati u predavaonici 222/II Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                        1. doc. dr. sc. Marko Močibob, PMF, Zagreb

                        2. dr. sc. Borislav Kovačević, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                        3. dr. sc. Dušica Vujaklija, zn. savj., IRB, Zagreb

                       Zamjena: doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Modelling molecular assemblies and crystals: from structure to optical properties and photochemistry

                                      Modeliranje molekulskih udruženja i kristala: od strukture do optičkih svojstva i fotokemije

 

Seminar će se održati u četvrtak, 1. 02. 2024. godine, u 11.00  sati u predavaonici 222  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                                                            1. prof. dr. sc. Tomica Hrenar, PMF, Zagreb

                                                                            2. dr. sc. Marin Sapunar, zn. sur. IRB, Zagreb

                                                                            3. dr. sc. Krunoslav Užarević, zn. savj., IRB, Zagreb

                                                                            Zamjena: izv. prof. dr. sc. Ivan Kodrin, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Izrada 3D uređenih Ge-baziranih jezgra/ljuska kvantnih točaka u dielektričnim matricama za primjenu u foto-osjetljivim uređajima

Seminar će se održati u ponedjeljak, 4. prosinca 2023. godine, u 14.00  sati u predavaonici 222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                         1. izv. prof. dr. sc. Dominik Cinčić, PMF, Zagreb

                         2. prof. dr. sc. Davor Kovačević, PMF, Zagreb

                         3. dr. sc. Jordi Sancho Parramon, zn. savj., IRB, Zagreb

                         Zamjena: dr. sc. Krunoslav Juraić, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Sinteza C-glikozilnih α-aminokiselina i C-glikopeptida

Seminar će se održati u ­­­­­­­­­­­­­­­­­­petak, 24. studenoga 2023. godine, u 10.00  sati u predavaonici P1  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

                                              1. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

                                              2. dr. sc. Nikola Basarić, zn. savj., IRB, Zagreb

                                              3. dr. sc. Davor Margetić, zn. savj., IRB, Zagreb

                                              Zamjena: prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Utjecaj intervencija prehrane na N-glikozilaciju proteina plazme

 

Seminar će se održati u utorak, 5. prosinca 2023. godine, u 16.15  sati u predavaonici 304 Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                        1. doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec, PMF, Zagreb

                        2. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić, PMF, Zagreb

                        3. dr. sc. Ruža Frkanec, zn. savj., Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji

                        Zamjena: doc. dr. sc. Toma Keser, FBF, Zagreb            

Autor: Jasna Dubrović

Molekulski mehanizmi manganovih metalosenzora iz bakterija Streptococcus mutans i Streptococcus gordonii

Seminar će se održati u ponedjeljak, 27. 11. 2023. godine, u 12.00  sati u predavaonici 225  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                   1. izv. prof. dr. sc. Gordan Horvat, PMF, Zagreb

                   2. dr. sc. Zrinka Kovarik, zn. savj. IMI i izv. nasl. prof. PMF, Zagreb

                   3. izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maršavelski, PMF, Zagreb

                   Zamjena: dr. sc. Mihaela Matovina, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Diels-Alderove i 1,3-dipolarne cikloadicijske reakcije odabranih gvanidinskih cikloadenada

Seminar će se održati u ­­­­­­­­­­­­­­­­­­petak, 29. rujna 2023. godine, u 14.00  sati u predavaonici 304  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                              1. izv. prof. dr. sc. Ivan Kodrin, PMF, Zagreb

                                              2. izv. prof. dr. sc. Vladimir Stilinović, PMF, Zagreb

                                              3. dr. sc. Zoran Glasovac, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                                              Zamjena: dr. sc. Nikola Basarić, zn. savj., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Električni prijenos i katalitička aktivnost natrijevih niobatno-fosfatnih stakala

 

Seminar će se održati u utorak, 26. rujna 2023. godine, u 10.00  sati u predavaonici 222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                  1. izv. prof. dr. sc. Dominik Cinčić, PMF, Zagreb

                                  2. dr. sc. Jasminka Kontrec, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                                  3. dr. sc. Lidija Androš Dubraja, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                                  Zamjena: prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Određivanje inhibitora fosfodiesteraze tipa 5 u dodacima prehrani vezanim sustavima tekućinska kromatografija-spektrometrija masa

Seminar će se održati u četvrtak, 21. rujna 2023. godine, u 12.00  sati u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb,

 

                               pred povjerenstvom:

                               1. dr. sc. Mario Cindrić, zn. savj., IRB, Zagreb

                               2. izv. prof. dr. sc. Jasna Jablan, FBF, Zagreb

                               3. prof. dr. sc. Predrag Novak, PMF, Zagreb

                               Zamjena: prof. dr. sc. Sanda Rončević, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Korelacija reverzibilnih strukturnih pretvorbi i (fero)električnih svojstava u metal-organskim sustavima

Seminar će se održati u petak, 8. rujna 2023. godine, u 11.00  sati u predavaonici 222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                         1. izv. prof. dr. sc. Jana Pisk, PMF, Zagreb

                         2. dr. sc. Marijana Jurić, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                         3. dr. sc. Zoran Kokan, zn. sur., IRB, Zagreb

                         Zamjena: prof. dr. sc. Mirta Rubčić, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Utjecaj načina priprave zeolita na jakost njihovih kiselih mjesta

Seminar će se održati u petak, 21. srpnja 2023. godine, u 10.00  sati u predavaonici 023 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                         1. prof. dr. sc. Mirta Rubčić, PMF, Zagreb

                         2. dr. sc. Ana Šantić, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                         3. dr. sc. Jasminka Kontrec, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                         Zamjena: prof. dr. sc. Sanda Rončević, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Aminokiselinski biokonjugati oksazolina i trifenilfosfina: enantioselektivna kataliza njihovim kompleksima prijelaznih metala

 

Seminar će se održati u četvrtak, 6. srpnja 2023. godine, u 10.00  sati u predavaonici P1  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                              1. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

                                              2. dr. sc. Marina Šekutor, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                                              3. prof. dr. sc. Mirta Rubčić, PMF, Zagreb

                                              Zamjena: prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić, FKIT, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Razvoj metoda analize i identifikacije razgradnih produkata bivalirudina vezanim sustavom tekućinska kromatografija – spektrometrija masa

 

Seminar će se održati u utorak, 4. srpnja 2023. godine, u 11.00  sati u predavaonici 222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

                           

                              1. prof. dr. sc. Predrag Novak, PMF, Zagreb

                              2. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

                              3. dr. sc. Mario Cindrić, zn. savj., IRB, Zagreb

                              Zamjena: dr. sc. Saša Kazazić, v. zn. sur., IRB, Zagreb

 

Autor: Jasna Dubrović

Dizajn funkcionalnih materijala temeljenih na aromatskim sustavima s azo i azodioksidnim poveznicama

 

Seminar će se održati u srijedu, 12. srpnja 2023. godine, u 11.00  sati u predavaonici P1  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                              1. prof. dr. sc. Mirta Rubčić, PMF, Zagreb

                                              2. prof. dr. sc. Davor Kovačević, PMF, Zagreb

                                              3. prof. dr. sc. Gordana Matijašić, FKIT, Zagreb

                                              Zamjena: dr. sc. Leo Frkanec, zn. savj., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Termodinamika inkluzijskih reakcija amfifilnih spojeva s ciklodekstrinima i kukurbiturilima

 

Seminar će se održati u četvrtak, 13. 07. 2023. godine, u 10.00  sati u predavaonici P1  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                       1. izv. prof. dr. sc. Ivana Biljan, PMF, Zagreb

                                       2. izv. prof. dr. sc. Gordan Horvat, PMF, Zagreb

                                       3. izv. prof. dr. sc. Ana Budimir, FBF, Zagreb

                                       Zamjena: dr. sc. Marina Šekutor, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Razvoj analitičkih metoda za istraživanje farmaceutskog ekspozoma slatkovodnih riba

 

Seminar će se održati u srijeda, 5. srpnja 2023. godine, u 11.00  sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

                               

                                     1. prof. dr. sc. Nives Galić, PMF, Zagreb

                                     2. dr. sc. Marijana Erk, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                                     3. dr. sc. Darija Klinčić, v. zn. sur., IMI, Zagreb

                                     Zamjena: prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Proučavanje difuzivnosti radikala u staklo-formirajućim tekućinama, alkoholima i ionskim tekućinama spektroskopijom elektronske spinske rezonancije

 

Seminar će se održati u četvrtak, 25. 5. 2023. godine, u ­­­­­­­­13.00  sati u predavaonici 225 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                                 1. prof. dr. sc. Predrag Novak, PMF, Zagreb

                                                 2. dr. sc. Borislav Kovačević, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                                                 3. dr. sc. Srećko Valić, zn. savj., IRB, Zagreb

                                                 Zamjena: prof. dr. sc. Sanda Rončević, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Sinteza propargilnih epoksida i njihova rezolucija halogenhidrin-dehalogenazama

 

Seminar će se održati u srijedu, 24. svibnja 2023. godine, u 12.00  sati u predavaonici 225  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                              1. doc. dr. sc. Đani Škalamera, PMF, Zagreb

                                              2. dr. sc. Antonija Tomić, zn. sur., IRB, Zagreb

                                              3. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

                                              Zamjena: dr. sc. Zoran Glasovac, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Obilježavanje peptida 4-formilbenzensulfonskom kiselinom s ciljem postizanja optimalnih uvjeta kemijski aktivirane fragmentacije spektrometrijom masa

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 22. svibnja 2023. godine, u 12.00  sati u predavaonici 222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

                             

                                          1. izv prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković, PMF, Zagreb

                                          2. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić, PMF, Zagreb

                                          3. dr. sc. Ivana Varenina, v. zn. sur., Hrvatski veterinarski institut, Zagreb

                                          Zamjena: dr. sc. Senka Terzić, zn. savj., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

                                      Ovim najavljujemo da će pristupnici: 

                                      1. Marcela Šišić: Metode vezanja ugljikohidrata na čvrste podloge u svrhu izrade biosenzora

                                      2. Marija Renić: Protočna fotokemija u organskoj sintezi

                                      3. Jerko Meštrović: Suvremena primjena Grignardove reakcije  

  održati Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemija

 

 srijeda, 10. svibnja 2023.

u predavaoni P1 Kemijskog odsjeka PMF-a s početkom u 13.00 sati

Autor: Jasna Dubrović

Priprava, karakterizacija i stabilnost supramolekulskih sustava nabumetona i derivata β-ciklodekstrina u čvrstom stanju i otopini

 

Seminar će se održati u srijedu, 17. svibnja 2023. godine, u 14.00  sati u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

                               

                               prof. dr. sc. Ines Primožić, PMF, Zagreb

                               prof. dr. sc. Željka Soldin, PMF, Zagreb

                               prof. dr. sc. Šime Ukić, FKIT, Zagreb

                               Zamjena: izv. prof. dr. sc. Jasna Jablan, FBF, Zagreb

 

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnik Matej Bubaš, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

                                                Tuning the plasmonic properties of metals by alloying: A computational study

Podešavanje plazmoničkih svojstava metala legiranjem – računalna studija

 

Seminar će se održati u srijeda, 3. 05. 2023. godine, u 9.30  sati u predavaonici ZFKR (225) Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                 1. doc. dr. sc. Ivan Kodrin, PMF, Zagreb

                                 2. prof. dr. sc. Tomica Hrenar, PMF, Zagreb

                                 3. dr. sc. Ivor Lončarić, zn. sur., IRB, Zagreb

                                 Zamjena: dr. sc. Vito Despoja, v. zn. sur., Institut za fiziku, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

                                      Ovim najavljujemo da će pristupnici: 

                                      1. Gluščić Valentina: Talij u ukupnom atmosferskom taloženju

                                      2. Jambrošić Karlo: Pregled analitičkih tehnika u epidemiologiji temeljenoj na analizi otpadnih voda

                                      3. Šoltić Monika: Analiza nanočestica titanijevog dioksida i cinkovog oksida u kremama za sunčanje

                                      4. Sopko Stracenski Katarina: Analiza hlapljivih spojeva u hrani

 

  održati Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemija

 

 srijeda, 26. travnja 2023.

u predavaoni P1 Kemijskog odsjeka PMF-a s početkom u 13.00 sati

Autor: Jasna Dubrović

Sinteza paladiranih azobenzena i njihova primjena kao katalizatora Suzuki-Miyaura reakcije u čvrstom stanju

Seminar će se održati u srijedu, 19. travnja 2023. godine, u 13.30  sati u predavaonici 222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                         1. prof. dr. sc. Mirta Rubčić, PMF, Zagreb

                         2. dr. sc. Davor Margetić, zn. savj., IRB, Zagreb

                         3. doc. dr. sc. Nikola Cindro, PMF, Zagreb

                         Zamjena: dr. sc. Krešimir Molčanov, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Istraživanje prirode π-interakcija i multicentričnih veza između organskih radikala

Seminar će se održati u četvrtak, 13. travnja 2023. godine, u 12.00  sati u predavaonici P2 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                         1. izv. prof. dr. sc. Vladimir Stilinović, PMF, Zagreb

                         2. dr. sc. Marijana Jurić, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                         3. dr. sc. Jasminka Popović, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                         Zamjena: izv. prof. dr. sc. Marijana Đaković, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnici: 

1. Tomislav Ilievski: Metode brzog i pouzdanog određivanja radioizotopa stroncija i olova

2. Izabela Đurasović: Sinteza novih materijala za senzore amonijaka

3. Suzana Inkret: Biokeramike antibakterijskih svojstava kao novi smjer u inženjerstvu koštanog tkiva

4. Stjepan Šarić: Jednoatomni katalizatori na materijalima temeljenim na ugljiku

 

  održati Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemija

 

 srijeda, 12. travnja 2023.

u predavaoni P1 Kemijskog odsjeka PMF-a s početkom u 13.00 sati

Autor: Jasna Dubrović

Istraživanje regulatorne uloge C-terminalne domene paralognih proteina SSB iz bakterije Streptomyces coelicolor

 

Seminar će se održati u ponedjeljak, 3. travnja 2023. godine, u 10.00  sati u predavaonici 225 Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                        1. doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec, PMF, Zagreb

                        2. dr. sc. Ivo Crnolatac, zn. sur., IRB, Zagreb

                       3. dr. sc. Ksenija Zahradka, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                       Zamjena: doc. dr. sc. Marko Močibob, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Identifikacija veznog mjesta metalnog iona s inhibicijskim djelovanjem na aktivnost dipeptidil – peptidaze III

Seminar će se održati u ponedjeljak, 27. ožujka 2023. godine, u 11.00  sati u predavaonici 222 Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                        1. doc. dr. sc. Aleksandra Maršavelski, PMF, Zagreb

                        2. dr. sc. Ivana Leščić Ašler, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                        3. dr. sc. Ivo Crnolatac, zn. sur., IRB, Zagreb

                        Zamjena: doc. dr. sc. Morana Dulić, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Oslobađanje biološki aktivnih sastavnica iz oralnih dozirnih oblika biljnih pripravaka za liječenje upalnih bolesti crijeva u biorelevantnim medijima

Seminar će se održati u četvrtak, 23. ožujka 2023. godine, u 10.00  sati u predavaonici 225 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                               1. prof. dr. sc. Nives Galić, PMF, Zagreb

                               2. prof. dr. sc. Ana Mornar Turk, FBF, Zagreb

                               3. prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, FKIT, Zagreb

                               Zamjena: prof. dr. sc. Sanda Rončević, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Perhalogenirani amini, imini i njihovi koordinacijski spojevi kao donori halogenske veze u višekomponentnim kristalima

 

Seminar će se održati u srijedu, 22. ožujka 2023. godine, u 14.00 sati u predavaonici 023 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                         1. prof. dr. sc. Mirta Rubčić, PMF, Zagreb

                         2. dr. sc. Krešimir Močanov, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                         3. doc. dr. sc. Nikola Cindro, PMF, Zagreb

                         Zamjena: dr. sc. Srećko Kirin, zn. savj., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Vibracijska analiza i klasifikacija mirisnih spojeva primjenom dubokog učenja

Seminar će se održati u ponedjeljak, 20. ožujka 2023. godine, u 13.30  sati u predavaonici 222  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                              1. doc. dr. sc. Ivan Kodrin, PMF, Zagreb

                                              2. prof. dr. sc. Branimir Bertoša, PMF, Zagreb

                                              3. dr. sc. Maja Majerić Elenkov, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                                              Zamjena: dr. sc. Ivana Antol, zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Totalna sinteza peniciklona A

Seminar će se održati u srijeda, 1. ožujka 2023. godine, u 11.00  sati u predavaonici 304  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                              1. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

                                              2. dr. sc. Davor Margetić, zn. savj., IRB, Zagreb

                                              3. doc. dr. sc. Nikola Bregović, PMF, Zagreb

                                              Zamjena: dr. sc. Leo Frkanec, zn. savj., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Utjecaj kiralnosti na mezogena svojstva tekuće kristalnih molekula s 3-aril-3-hidroksipropanoatnom skupinom

Seminar će se održati u četvrtak, 23. veljače 2023. godine, u 13.00  sati u predavaonici P1  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                              1. izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković, PMF, Zagreb

                                              2. prof. dr. sc. Željka Soldin, PMF, Zagreb

                                              3. dr. sc. Anamarija Knežević, zn. sur., IRB, Zagreb

                                              Zamjena: dr. sc. Marija Alešković, zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Neuroprotektivna aktivnost odabranih reaktivatora kolinesteraza pri trovanju organofosfornim spojevima

Seminar će se održati u utorak, 28. veljače 2023. godine, u 10.00  sati u predavaonici 023 Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                        1. doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec PMF, Zagreb

                        2. dr. sc. Maja Katalinić, v. zn. sur., IMI, Zagreb

                        3. prof. dr. sc. Svjetlana Kalanj Bognar, Hrvatski institut za istraživanje mozga, MF, Zagreb

                        Zamjena: doc. dr. sc. Morana Dulić, PMF, Zagreb            

Autor: Jasna Dubrović

Identifikacija bioloških vrsta putem podatkovno neovisne analize spektrometrije masa

 

Seminar će se održati u utorak, 28. veljače 2023. godine, u 11.00  sati u predavaonici P2 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

                           

                       1. prof. dr. sc. Ita Gruić-Sovulj, PMF, Zagreb

                       2. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić, PMF, Zagreb

                       3. dr. sc. Sandra Sobočanec, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                       Zamjena: dr. sc. Marijana Erk, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

The effect of gut microbiome on protein N-glycosylation from human blood serum

                                               Utjecaj mikrobioma crijeva na N-glikozilaciju proteina iz humanog krvnog seruma

 

Seminar će se održati u četvrtak, 16. veljače 2023. godine, u 11.30  sati u predavaonici 023 Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

                        1. doc. dr. sc. Morana Dulić, PMF, Zagreb

                        2. prof. dr. sc. Nives Galić, PMF, Zagreb

                        3. prof. dr. sc. Tim D. Spector, Fakultet životnih znanosti i medicine King's College London

                        Zamjena: prof. dr. sc. Gordan Lauc, FBF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Izlaganja vezana uz Kemijski seminar 1 održat će se u P1 u 13 sati u niže navedenim terminima.

Termini održavanja Kemijskih seminara 1:

12. 4. 2023. – smjerovi: Anorganska i strukturna kemija, Fizikalna kemija

26. 4. 2023. – smjer: Analitička kemija

10. 5. 2023. – smjer: Organska kemija

Autor: Jasna Dubrović

Fotokemijska priprava aza-kinon-metida te fotoinducirani prijenos protona s atoma dušika na ugljik i kisik

Seminar će se održati u četvrtak, 16. veljače 2023. godine, u 14.00  sati u predavaonici P1  Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb,

 

pred povjerenstvom:

                                              1. doc. dr. sc. Đani Škalamera, PMF, Zagreb

                                               2. doc. dr. sc. Ivan Kodrin, PMF, Zagreb

                                               3. dr. sc. Davor Margetić, zn. savj., IRB, Zagreb

                                               Zamjena: dr. sc. Zoran Glasovac, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Mehanički prilagodljivi kristali koordinacijskih polimera kadmija(II) i bakra(II):

od strukturnih značajki do makroskopskih svojstava

Seminar će se održati u srijedu, 8. veljače 2023. godine, u 10.00  sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                         1. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki, PMF, Zagreb

                         2. prof. dr. sc. Davor Kovačević, PMF, Zagreb

                         3. dr. sc. Zoran Štefanić, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                         Zamjena: dr. sc. Krešimir Molčanov, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Karakterizacija lizofosfolipaze PNPLA7 kao potencijalne mete za razvoj lijekova

 

Seminar će se održati u srijedu, 8. veljače 2023. godine, u 11.00  sati u predavaonici 023 Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                        1. doc. dr. sc. Morana Dulić, PMF, Zagreb

                        2. dr. sc. Zrinka Kovarik, zn. savj., IMI, Zagreb i nasl. izv. prof. PMF, Zagreb

                        3. dr. sc. Tihomir Balog, zn. savj., IRB, Zagreb

                        Zamjena: Ivana Vrhovac Madunić, v. zn. sur., IMI, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Sinteza novih policikličkih gvanidina i njihova (ko)katalitička aktivnost

Seminar će se održati u srijedu, 26. listopada 2022. godine, u 14.30  sati u predavaonici ZOAKS (023) Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                              1. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

                                              2. dr. sc. Davor Margetić, zn. savj., IRB, Zagreb

                                              3. prof. dr. sc. Željka Soldin, PMF, Zagreb       

                                              Zamjena: dr. sc. Marina Šekutor, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Svojstva homo- i heterometalnih kompleksnih spojeva priređenih upotrebom građevnih blokova tris(oksalato)kromata(III) i tris(oksalato)ferata(III) s alkil-amonijevim kationima

Seminar će se održati u srijedu, 26. listopada 2022. godine, u 10.00  sati u predavaonici 222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                         1. prof. dr. sc. Željka Soldin, PMF, Zagreb

                         2. dr. sc. Martina Vrankić, zn. sur., IRB, Zagreb

                         3. dr. sc. Ana Šantić, zn. savj., IRB, Zagreb            

                         Zamjena: prof. dr. sc. Biserka Prugovečki, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Proučavanje difuzivnosti radikala u staklo-formirajućim tekućinama, alkoholima i ionskim tekućinama spektroskopijom elektronske spinske rezonancije

Seminar će se održati u petak, 21. 10. 2022. godine, u ­­­­­­­­11.00  sati u predavaonici 225 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                                             1. prof. dr. sc. Predrag Novak, PMF, Zagreb

                                                             2. dr. sc. Borislav Kovačević, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                                                             3. dr. sc. Srećko Valić, zn. savj., IRB, Zagreb

                                                             Zamjena: prof. dr. sc. Sanda Rončević, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Multimetodološka istraživanja raspodjele i specijacije metala u tragovima u Pulskom zaljevu

Seminar će se održati u ponedjeljak, 17. listopada 2022. godine, u 9.00  sati u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

                             

                                  1. prof. dr. sc. Sanda Rončević, PMF, Zagreb

                                  2. doc. dr. sc. Hana Fajković, PMF, Zagreb

                                  3. dr. sc. Abra Penezić, zn. sur., IRB, Zagreb   

                                  Zamjena: dr. sc. Slađana Strmečki Kos, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Utjecaj kroma (III) na sintezu i svojstva nanostrukturiranih željezovih oksida

 

Seminar će se održati u četvrtak, 13. listopada 2022. godine, u 11.00  sati u predavaonici -030 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                              1. prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, PMF, Zagreb

                              2. dr. sc. Andreja Gajović, zn. savj., IRB, Zagreb

                              3. prof. dr.sc. Sanda Rončević, PMF, Zagreb  

                               Zamjena:. dr. sc. Tanja Jurkin, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

PRIPRAVA ESTERSKIH DERIVATA DIAMANTOIDA I NJIHOVE MEĐUMOLEKULSKE INTERAKCIJE

Seminar će se održati u srijedu, 5. listopada 2022. godine, u 11.00  sati u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb,

pred povjerenstvom:

                               1. doc. dr. sc. Đani Škalamera, PMF, Zagreb

                               2. dr. sc. Davor Margetić, zn. savj., IRB, Zagreb

                               3. dr. sc. Iva Juranović Cindrić, PMF, Zagreb

                               Zamjena: dr. sc. Leo Frkanec, zn. savj., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

SINTETSKI  SUPRAMOLEKULSKI  SUSTAVI  I  MOLEKULSKA SAMOUDRUŽIVANJA  ZA  VEZANJE  I  CILJANO  OTPUŠTANJE BIOMOLEKULA

Seminar će se održati u petak, 7. listopada 2022. godine, u 11.00  sati u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb,

pred povjerenstvom:

                                1. prof. dr. sc. Ines Primožić, PMF, Zagreb

                                2. dr. sc. Davor Margetić, zn. savj., IRB, Zagreb

                                3. dr. sc. Nikola Basarić, zn. savj., IRB, Zagreb

                                Zamjena: prof. dr. sc. Vladislav Tomišić, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Utjecaj miješanih oksida prijelaznih metala na polaronsku vodljivost vanadatno-fosfatnih stakala

Seminar će se održati u četvrtak, 6. listopada 2022. godine, u 11.00  sati u predavaonici 225 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                              1. doc. dr. sc. Jana Pisk, PMF, Zagreb

                              2. dr. sc. Marijana Jurić, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                              3. dr.sc. Jasminka Kontrec, v. zn. sur., IRB, Zagreb    

                              Zamjena: prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Visokoentropijski oksidi za primjenu u fotokatalizi, organskoj pretvorbi i heterogenoj katalizi

Seminar će se održati u četvrtak, 14. srpnja 2022. godine, u 13.00  sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                              1. izv. prof. dr. sc. Vladimir Stilinović, PMF, Zagreb

                              2. dr. sc. Jasminka Popović, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                              3. dr. sc. Marijana Jurić, v. zn. sur., IRB, Zagreb          

                              Zamjena: prof. dr. sc. Željka Soldin, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ferocen kao kirooptički senzor za određivanje kiralnosti aminokiselina i peptida

Seminar će se održati u srijeda, 13. srpnja 2022. godine, u 14.00  sati u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                              1. prof. dr. sc. Branimir Bertoša, PMF, Zagreb

                              2. prof. dr. sc. Lidija Barišić, PBF, Zagreb

                              3. izv. prof. dr. sc. Gordan Horvat, PMF, Zagreb          

                              Zamjena: doc. dr. sc. Monika Kovačević, PBF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Sveobuhvatna analiza degradacije lipoglikodepsipeptidnog antibiotika ramoplanina tekućinskom kromatografijom

i spektrometrijom masa

Seminar će se održati u ponedjeljak, 11. srpnja 2022. godine, u 10.00  sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                                                       1.  prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić, PMF, Zagreb

                                                                       2. izv. prof. dr. sc. Šime Ukić, FKIT, Zagreb

                                                                       3. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF,  Zagreb

                                                                       Zamjena: prof. dr. sc. Danijela Ašperger, FKIT, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Molekularno prepoznavanje hibridnih i višelančanih struktura DNA i RNA

Seminar će se održati u utorak, 28. lipnja 2022. godine, u 12.00  sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                              1. prof. dr. sc. Snežana Miljanić, PMF, Zagreb

                              2. dr. sc. Nikola Basarić, zn. savj., IRB, Zagreb

                              3. dr. sc. Aleksandar Višnjevac, v. zn. sur., IRB, Zagreb           

                              Zamjena: prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Stanični odgovor bakterije Escherichia coli na pogreške u biosintezi proteina na izoleucinskim položajima

Seminar će se održati u ponedjeljak, 13. lipnja 2022. godine, u 15.15  sati u u Seminaru Zavoda za molekularnu biologiju (predavaonica 109) Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                              1. izv. prof. dr. sc. Ivana Ivančić-Baće, PMF, Zagreb

                              2. prof. dr. sc. Branimir Bertoša, PMF, Zagreb

                              3. doc. dr. sc. Anita Horvatić, PBF, Zagreb      

                              Zamjena: dr. sc. Mario Cindrić, zn. savj., IRB, Zagreb i naslovni

                                                izv. prof., PMF,  Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

MEHANOKEMIJSKA SINTEZA INDAZOLONA I AMIDA SUPSTITUIRANIH AZOBENZENKARBOKSILNIH KISELINA

Seminar će se održati u petak, 10. lipnja 2022. godine, u 12.00  sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb,

                             

                              pred povjerenstvom:

                              1. prof. dr.sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

                              2. prof. dr.sc. Nives Galić, PMF, Zagreb

                              3. dr.sc. Davor Margetić, zn. savj., IRB, Zagreb

                              Zamjena: dr.sc. Ivan Halasz, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Kvantno-kemijski proračuni i strojno učenje u predviđanju bioaktivnosti novih spojeva

Seminar će se održati u petak, 10. 06. 2022. godine, u ­­­­­­­­11.00  sati u predavaonici ZFKR (225) Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

                                                  1. izv. prof. dr. sc. Gordan Horvat, PMF, Zagreb

                                                  2. dr. sc. Borislav Kovačević, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                                                  3. doc. dr. sc. Aleksandra Maršavelski, PMF, Zagreb 

                                                  Zamjena: dr. sc. Bono Lučić, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Primjena nanomaterijala u glinenim kompozitima za zaštitu od prodora elektromagnetskog zračenja

Seminar će se održati u utorak, 31. svibnja 2022. godine, u 13.00  sati u predavaonici -030 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb

                                 pred Povjerenstvom:

        

                                1. prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, PMF, Zagreb

                                2. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Krstić, Građevinski i arhitetktonski fakultet Osijek

                                3. prof. dr. sc. Sanda Rončević, PMF, Zagreb     

                                Zamjena: doc. dr. sc. Tomislav Balić, Odjel za kemiju Sveučilišta J. J.  Strossmayera, Osijek

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnici: 

1. Lea Pašalić: Kalorimetrijski pristup peptid-lipid interakcijama

2. Leonarda Vugrin: Sinteza organskih i koordinacijskih spojeva u čvrstom stanju na uvećanoj skali

3. Ana Tolić: Primjena Ramanove spektroskopije u forenzici za analizu sline

4. Sara Marijan: Katalizatori u čvrstom agregacijskom stanju - kristalne i amorfne krutine

5. Nina Tokić: Metode simulacije neadijabatske molekularne dinamike

6. Andrea Čačković: Šećeri u vodenim ekosustavima

7. Katarina Radman: Molekularna dinamika ubrzana dodatkom Gaussovih potencijala

8. Boris Gomaz: Simetrija u kvaternoj strukturi proteina

9. Matea Dragoš: Određivanje antioksidativnih svojstva primjenom EPR spektroskopije

 

održati Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemija

 

 srijeda, 25. svibnja 2022.

u predavaoni P1 Kemijskog odsjeka PMF-a s početkom u 14.00 sati

 

Autor: Jasna Dubrović

Uloga aminoacil-tRNA-sintetaza u staničnom odgovoru na oksidacijski stres

Seminar će se održati u srijedu, 8. lipnja 2022. godine, u 13.00  sati u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                              1. izv. prof. dr. sc. Ivana Ivančić Baće, PMF,  Zagreb

                              2. dr. sc. Ivana Leščić Ašler, zn. sur., IRB, Zagreb

                              3. doc. dr. sc. Morana Dulić, PMF, Zagreb

                              Zamjena: dr. sc. Branka Salopek Sondi, zn. savj., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Razvoj metode gama spektrometrije visoke razlučivosti za primjenu u nuklearnoj forenzici

Seminar će se održati u srijedu, 1. lipnja 2022. godine, u 12.00  sati u predavaonici 023 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnici: 

1. Dominik Goman: Kalcijev karbonat kao nosač

2. Nikol Bebić: Organski kationi kao usmjerivači strukture u sintezi zeolita

3. Matija Modrušan: Entalpijski i entropijski doprinosi vezanja gosta na linearne i cikličke receptore

4. Gregor Talajić: Alilne C-H oksidacije

5. Barbara Bogović: Mimetici sekundarnih struktura proteina

6. Matea Dragoš: Određivanje antioksidativnih svojstava primjenom EPR spektroskopije

7. Aleksandra Šimanović: Kolesterički tekući kristali u prirodi

8. Monica Vidotto: Kompoziti poli(dimetil-siloksana): primjena i karakterizacija

 

održati Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemija

 

 srijeda, 18. svibnja 2022.

u predavaoni P1 Kemijskog odsjeka PMF-a s početkom u 14.00 sati

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnici: 

1. Tea Ostojić: Hj- i hJ-agregati derivata perilen-diimida: inženjering oblika eksitonske vrpce u organskim materijalima

2. Nikola Jakupec: Utjecaj ultrazvuka na sintezu zeolita

3. Petra Petrović: Aptasenzor za detekciju SARS-CoV-2 temeljen na SERS spektroskopiji

4. Laura Nuić: Sinteza organskih spojeva na površinama

5. Marija Bartolić: Struktura, uloga i inhibicija Beta-sekretaze

6. Nikolina Peranić: Adsorpcija okolišnih kemikalija na čestice mikro- i nanoplastike

 

održati Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemija

 

 srijeda, 27. travnja 2022.

u predavaoni P1 Kemijskog odsjeka PMF-a s početkom u 14.00 sati

Autor: Jasna Dubrović

Kemijski seminari I održat će se u sljedećim terminima:

27. travnja 2022., 11. svibnja 2022., 18. svibnja 2022. i 25. svibnja 2022. od 14.00 do 18.00 sati. U pojedinom terminu može biti maksimalno 8 prezentacija koje mogu trajati do 20 minuta, nakon čega slijedi diskusija do maksimalno 10 minuta. Studenti trebaju rezervirati svoj termin korištenjem poveznice koju ćete primiti na svoju e-mail adresu.

Svaki termin će biti objavljen 7 dana prije održavanja sa točnom informacijom u kojoj predavaonici će se održati seminari.

 

Autor: Jasna Dubrović

Istraživanje utjecaja mono- i dikarboksilnih kiselina na nastajanje polioksomolibdata

Seminar će se održati u srijeda, 23. veljače 2022. godine, u 11.00  sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                1. izv. prof. dr. sc. Dominik Cinčić, PMF, Zagreb

                                2. dr. sc. Ivan Halasz, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                                3. prof. dr. sc. Danijela Ašperger, FKIT, Zagreb  

                                Zamjena: prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

ORGANOKATALITIČKA STEREOSELEKTIVNA PRIPRAVA DERIVATA IZOINDOLINONA S TRIARIL-SUPSTITUIRANIM KVATERNIM STEREOGENIM CENTROM

Seminar će se održati u petak, 18. veljače 2022. godine, u 10.00  sati u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb,

pred povjerenstvom:

 

                               1. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

                               2. prof. dr. sc. Irena Škorić, FKIT, Zagreb

                               3. dr. sc. Marina Šekutor, zn. sur., IRB, Zagreb           

                               Zamjena: prof. dr. sc. Željka Soldin, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnik ALOJZIJE BRKIĆ održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

Mehanizmi različite osjetljivosti na antibiotik mupirocin kod dva tipa bakterijskih izoleucil-tRNA sintetaza

Seminar će se održati u četvrtak, 27. siječnja 2022. godine, u 12.00  sati u predavaonici 225 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                         1. prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, PMF, Zagreb

                         2. dr. sc. Mario Cindrić, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                         3. dr. sc. Zrinka Kovarik , zn. savj., IMI, Zagreb i nasl. izv. prof. PMF, Zagreb 

                         Zamjena: izv. prof. dr. sc. Ivica Đilović, PMF, Zagreb

 

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica NIKOLINA KALČEC održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

Dizajn i karakterizacija nanočestica zlata i selena kao potencijalnih sustava za dostavu levodope i dopamina

Seminar će se održati u petak, 11. veljače 2022. godine, u 12.00  sati u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                1. prof. dr. sc. Snežana Miljanić, PMF, Zagreb

                                2. prof. dr. sc. Ita Gruić Sovulj, PMF, Zagreb

                                3. dr. sc. Maja Dutour Sikirić, v. zn. sur., IRB, Zagreb             

                                Zamjena: dr. sc. Borislav Kovačević, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica NINA POPOV održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

Utjecaji kationa metala na nastajanje, strukturu i svojstva nanočestica hematita

Seminar će se održati u srijeda, 12. siječnja 2022. godine, u 10.00  sati u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                               1. prof. dr. sc. Sanda Rončević, PMF, Zagreb

                               2. prof. dr. sc. Marina Cindrić, PMF, Zagreb

                               3. dr. sc. Ankica Šarić , zn. sur., IRB, Zagreb

                               Zamjena: dr. sc. Damir Kralj, zn. savj., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Tena Čadež, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

Biokemijska analiza reaktivacije fosfilirane butirilkolinesteraze u ovisnosti o strukturi oksima

Seminar će se održati u četvrtak 21. prosinca 2021. godine, u 10.00  sati, u predavaonici  304 (ZOK), Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

                              1. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

                              2. doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec, PMF, Zagreb

                              3. prof. dr. sc. Ivana Radojčić Redovniković , PBF, Zagreb   

                             Zamjena: dr. sc. Višnja Stepanić, zn. savj., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Ivona Banović održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

Novi peptidi s α-hidrazinokiselinama kao katalizatori u Michaelovim reakcijama

Seminar će se održati u srijedu, 8. prosinca 2021. godine, u 10.00  sati u predavaonici 304 Kemijskoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

     1.  prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb
    2. prof. dr. sc. Željka Soldin, PMF, Zagreb
                  3. dr. sc. Nikola Basarić, zn. savj., IRB, Zagreb      
                           Zamjena: prof. dr. sc. Silvana Raić Malić, FKIT, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnik Edi Topić održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

Slojeviti hibridni organsko-anorganski halokuprati(II) i halomanganati(II): od strukturnih karakteristika do termičkih, magnetskih i električnih svojstava

 

Seminar će se održati u utorak, 23. studenoga 2021. godine, u 14.00  sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                               1. prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, PMF, Zagreb

                               2. izv. prof. dr. sc. Damir Pajić, PMF, Zagreb                

                               3. dr. sc. Ivan Halasz, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                               Zamjena: dr. sc. Marijana Jurić, v.zn. sur., IRB, Zagreb          

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Karla Jagić održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

Analiza tragova polibromiranih difenil etera u kućnoj prašini i ljudskom mlijeku te procjena rizika za zdravlje ljudi 

Seminar će se održati u petak, 26. studenoga 2021. godine, u 10.00  sati u predavaonici  304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                               1. prof. dr. sc. Nives Galić, PMF, Zagreb

                               2. dr. sc. Irena Brčić Karačonji, v. zn. sur., IMI, Zagreb           

                               3. dr. sc. Ivan Senta, v. zn. sur., IRB, Zagreb  

                               Zamjena: prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić, PMF,Zagreb    

 

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Amra Alispahić, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

Ispitivanje stabilnosti, ekotoksičnosti i citotoksičnosti specija arsena u vodenim otopinama

Seminar će se održati u četvrtak, 21. 10. 2021. godine, u ­­­­­­­­14.00  sati u predavaonici ZFKR (225), Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                1. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić, PMF, Zagreb

                                2. dr. sc. dr. sc. Gordana Pehnec, v. zn. sur., IMI, Zagreb

                                3. prof. dr. sc. Ivone Jakaša, PBF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnik Tomislav Stolar održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

Solid-state reactivity in prebiotic chemistry

 (Reaktivnost čvrstog stanja u prebiotičkoj kemiji)

Seminar će se održati u ponedjeljak, 4. listopada 2021. godine, u 13.00  sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                               1. prof. dr. sc. Mirta Rubčić, PMF, Zagreb

                               2. prof. dr. sc. Sanda Rončević, PMF, Zagreb

                               3. Dr. sc. José G. Hernández, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                               Zamjena: dr. sc. Zoran Štefanić, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnik Damir Pavliček održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

Kvantitativno određivanje neonikotinoida i njihovih metabolita u pčelama i pčelinjim proizvodima vezanim sustavom tekućinska kromatografija-tandemna spektrometrija masa

Seminar će se održati u ponedjeljak, 4. listopada 2021. godine, u 11.00  sati u predavaonici  P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                               1. prof. dr. sc. Nives Galić, PMF, Zagreb

                               2. doc. dr. sc. Darija Lemić, Agronomski fakultet, Zagreb

                               3. izv. prof. dr. sc. Jelena Šuran, Veterinarski fakultet, Zagreb          

                               Zamjena: prof. dr. sc. Sanda Rončević, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Jasna Alić održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

Priprava i svojstva novih diamantoidnih etera

Seminar će se održati u petak, 1. listopada 2021. godine, u 13.00  sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                               1. izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković, PMF, Zagreb

                               2. dr. sc. Krunoslav Užarević, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                               3. dr. sc. Zoran Glasovac, v. zn. sur., IRB, Zagreb       

                               Zamjena: izv. prof. dr. sc. Ivica Đilović, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Ana Matošević, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

Dizajn, sinteza i biološka evaluacija biskarbamata kao potencijalnih selektivnih inhibitora butirilkolinesteraze

Seminar će se održati u četvrtak 23. rujna 2021. godine, u 11.30  sati, u predavaonici  A2 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                1. doc. dr. sc. Marko Močibob, PMF, Zagreb

                                2. izv. prof. sc. Vesna Petrović Peroković, PMF, Zagreb

                                3. dr. sc. Višnja Stepanić, zn. sur., IRB, Zagreb            

                                Zamjena: dr. sc. Marijeta Kralj, zn. savj., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica SANJA RENKA održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

Električni prijenos u molibdenovim i volframovim fosfatnim staklima

Seminar će se održati u četvrtak, 30. rujna 2021. godine, u 13.00  sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

.

                               1. prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak, PMF, Zagreb

                               2. izv. prof. dr. sc. Marijana Đaković, PMF, Zagreb

                               3. dr. sc. Jasminka Popović, v. zn. sur., IRB, Zagreb  

                               Zamjena: dr. sc. Krešimir Molčanov, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Nikolina Filipović održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

Priprava, strukturna karakterizacija i biološka aktivnost neutralnih kompleksa prijelaznih metala na 3D staničnim modelima in vitro

Seminar će se održati u srijeda, 22. rujna 2021. godine, u 12.00  sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

.

                               1. prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, PMF, Zagreb

                               2. doc. dr. sc. Tomislav Balić, Odjel za kemiju Sveučilišta u Osijeku

                               3. doc. dr. sc. Teuta Opačak-Bernardi, Medicinski fakultet Osijek

                               Zamjena: izv. prof. dr. sc. Ivica Đilović, PMF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Anđela Buljan održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

Totalna sinteza marinoaziridina A, B i njihovih derivata

Seminar će se održati u utorak, 21. rujna 2021. godine, u 12.30  sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

.                              1. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

                               2. prof. dr. sc. Nives Galić, PMF , Zagreb

                               3. izv. prof. dr. sc. Senka Djaković, PBF, Zagreb

                               Zamjena: dr. sc. Andreja Jakas, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica GLORIJA MEDAK održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

Utjecaj jakosti kiselih mjesta u ZSM-5 i FAU tipovima zeolita na MTO katalizu

Seminar će se održati u petak, 3. rujna 2021. godine, u 10.00  sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

.

                               1. prof. dr. sc. Marina Cindrić, PMF, Zagreb

                               2. dr. sc. Damir Kralj, zn. savj., IRB , Zagreb

                               3. dr. sc. Ivan Halsz, zn. sur., IRB, Zagreb

                               Zamjena: prof. dr. sc. Sanda Rončević, PMF, Zagreb

 

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnik Tomislav Piteša, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

Miješani kvantno-klasični pristup izračunu i asignaciji vremenski razlučenih fotoelektronskih spektara

Seminar će se održati u utorak, 27. 07. 2021. godine, u ­­­­­­­­10.00  sati putem platforme Zoom. Seminaru se možete pridružiti preko poveznice:

https://zoom.us/j/96136805227?pwd=Q2NucHBNdXgxNXR6RklRUXRoaThhUT09

Meeting ID: 961 3680 5227

Passcode: 145645

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Mateja Matišić održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

Stereoselektivna priprava β,β-diaril-ketona s β-tetrasupstituiranim stereogenim centrom

Seminar će se održati u petak, 16. srpnja 2021. godine, u 14.45  sati u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Ivana Colić održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

Sinteza peptidomimetika s ugrađenim C-glikozilnim α-aminokiselinama

Seminar će se održati u petak, 16. srpnja 2021. godine, u 13.00  sati u predavaonici 304 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb


 

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Ivana Mikulandra održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

Priprava, karakterizacija i biološka aktivnost makrozona, novih derivata azitromicina

Seminar će se održati u srijeda, 30. lipnja 2021. godine, u 15.00  sati u predavaonici  A2 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

.                              1. izv. prof. dr. sc. Ivana Biljan, PMF, Zagreb

                               2. prof. sc. Dražen Vikić-Topić, Sveučilište Jurja Dobrile, Pula

                               3. izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković, PMF, Zagreb  

                               Zamjena: dr. sc. Vilko Smrečki, zn. savj., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Lucija Hok održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

Računalno ispitivanje utjecaja deuteracije na terapijski potencijal liganada adenozinskog A2A receptora

Seminar će se održati u utorak, 29. lipnja 2021. godine, u 10.00  sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb,

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnici: 

 

1. Marta Razum: Biostaklo - od sinteze do primjene

2. Lucija Dončević: Nedvojbena identifikacija proteina spektrometrijom masa

3. Nea Baus Topić: Kokristali temeljeni na halogenskoj vezi kao optički materijali

4. Mario Pajić: Direktna mehanokataliza

5. Marija Cvetnić: Kaliksareni kao ionofori u potenciometrijskim mjerenjima

6. Dora Kolić: Uloga NMDA receptora kod trovanja organofosfornim spojevima

 održati Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemija

 

 

 srijeda, 19. svibnja 2021.

 

 

putem platforme Microsoft Teams s početkom u 13:00 sati

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnici:  

1. Ozana Mišura: Fleksibilni materijali i njihova primjena u naprednoj tehnologiji

2. Ana Lozančić: Električna svojstva metal-organskih mreža

3. Edi Radin: Razvoj naprednih materijala za gorivne članake s čvrstofaznim oksidom i radnom temperaturom ispod 500 °C

4. Barbara Panić: Samoizlječivi polimeri

5. Antonija Ožegović: Kiralna amplifikacija

6. Petar Štrbac: Derivati 5-aminotetrazola - pomicanje granica u kemiji dušikom bogatih organskih spojeva

 

 održati Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemija

 

 srijeda, 12. svibnja 2021.

putem platforme Microsoft Teams s početkom u 13:00 sati

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Mirna Mandarić održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

Strukturna raznolikost i transformacije kompleksa molibdena(VI) s hidrazonskim ligandima – od diskretnih do metalosupramolekulskih i polioksometalatnih struktura

Seminar će se održati u petak, 7. svibnja 2021. godine, u 10.00  sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

.

                               1. prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, PMF, Zagreb

                               2. prof. dr. sc. Predrag Novak, PMF, Zagreb

                               3. dr. sc. Ana Šantić, v.  zn. sur., IRB, Zagreb

                               Zamjena: dr. sc. Krešimir Molčanov, v. zn. sur., IRB, Zagreb

 

Seminaru se možete pridružiti preko poveznice:

https://zoom.us/j/92126728175?pwd=K3l6TUxrRTZCL1ZYVnh1TDBLaGVLZz09

Meeting ID: 921 2672 8175

Passcode: 060739

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Andrea Dandić, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

Priprava i biološka evaluacija novih hidroksipiridinonskih derivata

Seminar će se održati u petak, 30. travnja 2021. godine, u 11:00 sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                              1. Doc.dr.sc. Đani Škalamera, PMF, Zagreb

                              2. Prof.dr.sc.Iva Juranović Cindrić, PMF, Zagreb

                              3. Doc.dr.sc.Rosana Ribić, Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin                 

                              Zamjena: doc. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić, Odjel za kemiju, Sveučilište Josipa   Jurja Strossmayera u Osijeku

 

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnici:  

1. Helena Deriš: Derivatizacija N-glikana imunoglobulina G u visokoprotočnim metodama analize

2. Klaudija Ivanković: Pregled analitičkih tehnika u analizi farmaceutika u bioti

3. Ivana Šarić: Raspršenje X-zraka pod malim kutom uz mali upadni kut (GISAXS)-analiza nanostrukturiranih polimernih filmova

4. Zrinka Matić: Upotreba nanočestica u medicini - primjena principa racionalnog dizajna u razvoju cjepiva protiv virusa hepatitisa C

5. Robert Junior Kolman: Zlatom katalizirane reakcije višestrukih veza ugljik-ugljik

 održati Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemija

 

 srijeda, 21. travnja 2021.

putem platforme Microsoft Teams s početkom u 13:00 sati

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Ana Mihanović, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

Nitrozo i dinitrozoaromatski spojevi, elektronska struktura, dimerizacije i polimerizacije

Seminar će se održati u petak, 23. travnja 2021. godine, u 14.00  sati u predavaonici  P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                              1. prof. dr. sc. Tajana Begović, PMF, Zagreb

                              2. prof. dr. sc. Olga Kronja, u miru, FBF, Zagreb

                              3. dr. sc. Davor Margetić, zn. savj., IRB, Zagreb

                              Zamjena: doc. dr. sc. Đani Škalamera, PMF, Zagreb

 

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Andrea Hloušek-Kasun, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

Bakterijske i virusne makrodomene – struktura, funkcija i terapeutski potencijal

Seminar će se održati u utorak 20. travnja 2021. godine, u ­­­­­­­­­­­­13.00  sati, u predavaonici  P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

                             1. doc. dr. sc. Marko Močibob, PMF, Zagreb

                             2. dr. sc. Branka Salopek Sondi, zn. savj., IRB, Zagreb

                             3. dr. sc. Sanja Tomić, zn. savj., IRB, Zagreb

                             Zamjena: doc. dr. sc. Morana Dulić, PMF, Zagreb

 

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnik Karlo Sović, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

Teorijska konformacijska analiza cikličkih i acikličkih molekula

 

Seminar će se održati u četvrtak, 15. travnja 2021. godine, u ­­­­­­­­10.00  sati putem platforme Zoom, pred povjerenstvom:

 

                                 1. doc. dr. sc. Ivan Kodrin, PMF , Zagreb

                                 2. dr. sc. Ivan Ljubić, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                                 3. izv. prof. dr. sc. Gordan Horvat, PMF, Zagreb

                                 Zamjena: dr. sc. Bono Lučić, v.zn.sur., IRB, Zagreb

 

Seminaru se možete pridružiti preko poveznice:

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/93093419423?pwd=ZXhrMW80Z3gzamp4T1cwTGE3Mm9DUT09

Meeting ID: 930 9341 9423

Passcode: 565195

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnici:  

1. Marija Bakija: Metalom inducirano sparivanje baza nukleotida u DNK

2. Milenko Korica: Metalo organske-mreže s makrocikličkim ligandima

3. Pavo Živković: Primjena elektrokemijskih metoda za određivanje ukupnog antioksidativnog kapaciteta

4. Petra Stanić: Jake međumolekulske interakcije

5. Marko Dunatov: Metode sinteze tankih filmova metaloorganskih mreža

 održati Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemija

 

 srijeda, 14. travnja 2021.

putem platforme ZOOM s početkom u 13:00 sati

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Ivana Rubić održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

Metabolomski pristupi u otkrivanju novih biomarkera i dubinska fenotipizacija u bolestima bubrega i srca kod pasa

 

Seminar će se održati u četvrtak, 1. travnja 2021. godine, u 10.00  sati u predavaonici  P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

.                              1. doc. dr. sc. Marko Močibob, PMF, Zagreb

                               2. dr. sc. Vlasta Drevenkar, zn. savj. u miru i nasl. red. prof. , PMF, Zagreb

                               3. prof. dr. sc. Renata Barić-Rafaj, Veterinarski fakultet, Zagreb

                               Zamjena: dr. sc. Mario Cindrić, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnik Mihael Eraković, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

Teorija instantona za modeliranje efekta tuneliranja u molekulskim sustavima

 

Seminar će se održati u četvrtak, 1. travnja 2021. godine, u 9.00  sati, putem platforme Zoom, pred  povjerenstvom:

                           1. prof. dr. sc. Tomica Hrenar, PMF, Zagreb

                           2. dr. sc. Nađa Došlić, zn. savj., IRB, Zagreb

                           3. dr. sc. Ivan Ljubić, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                           Zamjena: izv. prof. dr. sc. Gordan Horvat, PMF, Zagreb

 

Seminaru se možete pridružiti putem poveznice :

https://zoom.us/j/95927708540?pwd=Q1UrV2FWZnExb3MveFJITFkvaEJkdz09,

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnici:  

1. Matej Kern: Ugljikovi nanomaterijali kao adsorbensi novih zagađivala

2. Ines Bašić: Phase transfer catalysis

3.Ana-Marija Lulić: PNPLA porodica enzima: karakterizacija i biološka uloga

4. Vida Petrušić: Ekstrakcijske tehnike kod analize fenola u grožđu

5. Josip Draženović: Antiaromatičnost kao pokretač prijenosa protona u pobuđenom stanju

 održati Kemijski seminar I u okviru Sveučilišnog doktorskog studija Kemija

 

 srijeda, 31. ožujka 2021.

putem platforme ZOOM s početkom u 13:00 sati

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnik Tin Klačić, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

Specifični utjecaji iona na formiranje i svojstva poli(alilamin hidroklorid)/poli(akrilna kiselina) polielektrolitnog višesloja

 

Seminar će se održati u petak, 19. ožujka 2021. godine, u 14.00  sati, u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

                              1. izv. prof. dr. sc. Ivana Biljan, PMF, Zagreb

                              2. izv. prof. dr. sc. Josip Požar, PMF, Zagreb

                              3. dr. sc. Marko Kralj, Institut za fiziku, Zagreb

                              Zamjena: dr. sc. Suzana Šegota, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

 

Ovim najavljujemo da će pristupnica Linda Mastelić održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

 

Sinteze kvaternih amonijevih spojeva kinuklidin-3-ola i benzilimidazola te njihov biološki potencijal

 

Seminar će se održati u petak, 19. ožujka 2021. godine, u 11.00  sati, online putem platforme ZOOM:

https://zoom.us/j/98474654888?pwd=QStvd3Y3U0xaKzE0Rnp6aWEzcExOdz09

Meeting ID: 984 7465 4888; Passcode: 676024

pred povjerenstvom:

 

                              1. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF , Zagreb

                              2. prof. dr. sc. Predrag Novak, PMF, Zagreb

                              3. dr. sc. Ana Čipak Gašparović, v. zn. sur., IRB, Zagreb        

                             Zamjena: dr. sc. Maja Majerić Elenkov, v. zn.sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnik Zlatan Spahić održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Organska kemija) pod naslovom:

Novi pristup sintezi bioaktivnih spojeva kinuklidina i imidazola

Seminar će se održati u četvrtak, 18.3.2021. u 10.00 sati, online putem platforme Zoom:

https://zoom.us/j/98474654888?pwd=QStvd3Y3U0xaKzE0Rnp6aWEzcExOdz09

Meeting ID: 984 7465 4888; Passcode: 676024,

pred povjerenstvom:

 

.                              1. doc. dr. sc. Nikola Cindro, PMF, Zagreb

                               2. prof. dr. sc. Snežana Miljanić, PMF, Zagreb

                               3. dr. sc. Anita Bosak, zn. sur., IMI, Zagreb

                               Zamjena: dr. sc. Maja Majerić Elenkov, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Anja Sadžak, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Fizikalna kemija) pod naslovom:

 

Utjecaj nanonosača na zaštitnu ulogu flavonoida u reakciji lipidne peroksidacije

 

Seminar će se održati u petak, 26. veljače 2021. godine, u 14.30  sati, u predavaonici A1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                                                 1. prof. dr. sc. Davor Kovačević, PMF, Zagreb

                                                 2. dr. sc. Darija Domazet Jurašin, zn. sur., IRB, Zagreb

                                                 3. prof. dr. sc. Nives Galić, PMF, Zagreb

                                                 Zamjena: dr. sc. Nadica Maltar-Strmečki, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Iva Habinovec održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

Razvoj metodologije on-line LC-SPE/krio NMR za analizu bioaktivnih molekula i lijekova

 

Seminar će se održati u petak, 26. veljače 2021. godine, u 14.00  sati u predavaonici A2 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102ª, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

.                              1. izv. prof. dr. sc. Ivana Biljan, PMF, Zagreb

                               2. prof. dr. sc. Dražen Vikić-Topić, MF, Pula

                               3. dr. sc. Vlasta Drevenkar, zn. savj. u miru i nasl. red. prof. , PMF, Zagreb

                               Zamjena: dr. sc. Jelena Parlov Vuković, v. zn. sur., INA- Industrija nafte d.d., Zagreb

                                                

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Vesna Pehar, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

Toksičnost odabranih herbicida analizirana in silico i biološkim testovima

Seminar će se održati u petak 12. veljače 2021. godine, u ­­­­­­­­­­­­10.00  sati, u predavaonici  P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                    1. prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

                    2. dr. sc. Maja Katalinić, v.zn. sur., IMI, Zagreb

                    3. izv. prof. dr. sc. Branimir Bertoša, PMF, Zagreb

                    Zamjena: izv. prof. dr. sc. Donatella Verbanac, FBF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

 

Ovim najavljujemo da će pristupnik Niko Bačić održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

Primjena multielementne analize u istraživanjima transporta i raspodjele elemenata u slatkovodnim sustavima: područje Visovačkog jezera u ekosustavu rijeke Krke

 

Seminar će se održati u četvrtak, 28. siječnja 2021. godine, u 10.00  sati preko platforme Zoom, pred povjerenstvom:                       

                                       

                  1. izv. prof. dr. sc. Sanda Rončević, PMF, Zagreb

                  2. dr. sc. Dario Omanović, zn. savj. IRB, Zagreb

                  3. dr. sc. Irena Ciglenečki-Jušić, zn. savj., IRB, Zagreb

                   Zamjena: prof. dr. sc. Nives Galić, PMF, Zagreb

                           

Seminaru se možete pridružiti putem poveznice:

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/89096769161?pwd=S1JLT1Z0Sm02OG0vOXVud1d3UmVIUT09

Meeting ID: 890 9676 9161

Passcode: 941Vk1

 

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnik Luka Fotović održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

Halogenpiridinijevi  kvaterni kationi kao donori halogenske veze

Seminar će se održati u petak, 16. listopada 2020. godine, u 10.00  sati u predavaonici 222 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

.

                               1. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki, PMF,  Zagreb

                               2. dr. sc. Krešimir Molčanov, v. zn. sur., IRB, Zagreb

                               3. izv. prof. dr. sc. Josip Požar, PMF, Zagreb

                               Zamjena: prof. dr. sc. Mario Cetina, TTF, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

 

Ovim najavljujemo da će pristupnik Igor Živković, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

 

Sintetsko i korektivno mjesto izoleucil-tRNA-sintetaze ostvaruju aminokiselinsku specifičnost koristeći iste mehanizme molekulskog prepoznavanja na oprečan način

 

Seminar će se održati u četvrtak 9. srpnja 2020. godine, u ­­­­­­­­­­­­14.30  sati, u predavaonici  A2 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

             

              

                                            1. izv. prof. dr. sc. Branimir Bertoša, PMF, Zagreb

                                            2. izv. prof. dr. sc. Mario Gabričević, FBF, Zagreb

                                            3. dr. sc. Zrinka Kovarik, zn. savj., IMI, Zagreb

                                            Zamjena: doc. dr. sc. Marko Močibob, PMF, Zagreb

 

 

              

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Petra Kostanjevečki, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Analitička kemija) pod naslovom:

 

Multirezidualna analiza i biogeokemijsko ponašanje opioidnih analgetika u vodenom okolišu

 

Seminar će se održati u srijedu 8. srpnja 2020. godine, u ­­­­­­­­­­­­10.00  sati, u predavaonici  P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

                        1. prof. dr. sc. Nives Galić, PMF, Zagreb

                         2. dr. sc. Irena Brčić Karačonji, v. z n. sur., IMI, Zagreb 

                         3. dr. sc. Vlasta Drevenkar, zn. savj. u miru i nasl. red.

                              prof. PMF, Zagreb

                         Zamjena: prof. dr. sc. Ines Primožič, PMF, Zagreb

 

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnik Ivan Marić održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:

 

Utjecaj polimera na radiolitičku sintezu magnetskih nanočestica željezovih oksida

 

Seminar će se održati u petak, 3. srpnja 2020. godine, u 11.00  sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

.                               1. prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić, PMF, Zagreb

                               2. prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović, PMF, Zagreb

                               3. dr. sc. Anđela Pustak, zn. sur., IRB, Zagreb

                               Zamjena: dr. sc. Branka Mihaljević, v. zn. sur., IRB, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnica Jelena Bijelić, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Anorganska i strukturna kemija) pod naslovom:
 
 

Istraživanje električnih i magnetskih svojstava dvostrukih i trostrukih volframatnih i teluratnih perovskita 
 

Seminar će se održati u utorak, 16. lipnja 2020. godine, u 10.00  sati kao webinar u Microsoft  Office Teams, pred povjerenstvom
.

                 1. doc. dr. sc. Vladimir Stilinović, PMF, Zagreb

2. akademik Stanko Popović, HAZU
                    3. dr. sc. Marijana Jurić, v. zn. sur., IRB, Zagreb
                               Zamjena: prof. dr. sc. Biserka Prugovečki, PMF, Zagreb
 

Webinaru se možete pridružiti preko poveznice:


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmM5ZTQzNjQtNTMxZC00OTJjLTk2YjctNDU2YzVlZGVkNDRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2264a0544e-0190-4e26-932f-4cbf44ecbee1%22%2c%22Oid%22%3a%2258382d05-9f70-4409-802a-4722f6c4d95c%22%7d

 

Autor: Jasna Dubrović

Ovim najavljujemo da će pristupnik Vladimir Zanki, održati Kemijski seminar II u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kemije (Biokemija) pod naslovom:

 

 

Različite uloge dvije izoleucil-tRNA-sintetaze iz bakterije Bacillus megaterium u staničnom odgovoru na stres

 

Seminar će se održati u ponedjeljak 15. lipnja 2020. godine, u ­­­­­­­­­­­­14.00  sati, u predavaonici  A1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb, pred povjerenstvom:

 

1. doc. dr. sc. Morana Dulić, PMF, Zagreb

     2. izv. prof. dr. sc. Ivana Ivančić Baće, PMF, Zagreb

3. dr. sc. Tomislav Domazet-Lošo, v. zn. sur., IRB, Zagreb

          Zamjena: dr. sc. Zrinka Kovarik,  zn. savj., IMI, Zagreb

Autor: Jasna Dubrović