O djelatniku

Karla Korade, mag. chem.

Zvanje: asistent - doktorand
Lokacija: 220
Telefon:+385 1 4606 149
Telefon kućni:6149
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za fizikalnu kemiju
Godina diplomiranja:2019.
Na zavodu od:2020.

Nastava

prijediplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

Životopis

Diplomirala je kemiju, istraživački smjer (grane: biokemija i fizikalna kemija) 2019. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Od 2020. do sredine 2021. godine zaposlena je kao stručni suradnik (za određene poslove) na projektu „Termodinamička istraživanja derivata djelatnih tvari“. Krajem 2021. godine zapošljava se kao asistent na projektu "„Fizikalna kemija procesa na međupovršini mineral/otopina polielektrolita“.

Dobitnica je Rektorove nagrade za individualni znanstveni rad (2019.) pod nazivom: Kompleksiranje poli(dialildimetilamonijevog) kationa s različitim polianionima u otopini i na površini.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.