Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fizikalna kemija 2

Šifra: 46838
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tajana Begović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Nikola Bregović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:
Termodinamika i temperatura. Prvi zakon: toplina i rad. Entalpija. Doseg reakcije i stehiometrija. Reakcijske entalpije. Termokemija. Kalorimetrija. Temperaturna ovisnost entalpije. Adijabatski i izotermni rad. Nepovrativost i entropija. Vjerojatnost i entropija. Entropija miješanja. Termodinamički potencijali. Gibbsova energija. Temeljne jednadžbe. Ovisnosti G(p) i G(T). Fazne ravnoteže. Fazni dijagrami p(T). Parcijalne molarne veličine. Kemijski potencijal. Koligativna svojstva: krioskopija i ebulioskopija. Osmoza. Smjese. Standardna stanja. Relativni aktivitet. Kemijska ravnoteža. Povezane reakcije. Otopine. Elektrokemija. Elektrolitne otopine. Vodljivost. Elektrokemijski članci. Nernstova jednadžba. Kinetika: definicije pojmova. Zakoni brzina. Mehanizmi i brzina. Temperaturna ovisnost brzine reakcije. Teorije brzina reakcija. Kataliza.

ISHODI UČENJA:
- opisati i objasniti energijske promjene tijekom kemijskih reakcija i fizikalnih procesa
- navesti čimbenike koji utječu na spontanost kemijskih i fizikalnih procesa
- primjenom kemijske termodinamike kvantitativno opisati kemijsku ravnotežu
- navesti parametre koji utjeću na električnu provodnost iona i opisati interakcije između iona u vodenoj otopini elektrolita
- opisati promjene do kojih dolazi u galvanskim i elektroliznim člancima
- na kvantitativnom nivou pokazati razumijevanje brzine kemijske reakcije i parametara koji na utječu na brzinu kemijske reakcije
- koristiti postojeće fizikalne modele za opis stanja sustava i promjena tijekom kemijskih reakcija
- primijeniti standardne matematičke metode kod rješavanja kemijskih problema i analize rezultata
Literatura:
  1. P. W. Atkins i J. De Paula, Physical Chemistry, 8. izd., W H Freeman & Co, 2014., ili prijašnja izdanja.
  2. T. Cvitaš, I. Planinić, N. Kallay, Rješavanje računskih zadataka u kemiji II dio, Hrvatsko kemijsko društvo, Zagreb, 2014.
  3. T. Cvitaš, I. Planinić, N. Kallay, Rješavanje računskih zadataka u kemiji I dio, Hrvatsko kemijsko društvo, Zagreb, 2014.
  4. T. Cvitaš, Fizikalna kemija, rukopis u pripremi.
  5. T. Cvitaš i N. Kallay, Fizičke veličine i jedinice međunarodnog sustava, Školska knjiga, Zagreb, 1980.
  6. V. Simeon, Termodinamika, rukopis u pripremi.
  7. P. W. Atkins, J. de Paula: Atkins' Physical Chemistry, 10. izd., Oxford University Press, Oxford, 2014.
  8. I. N. Levine: Physical Chemistry, 6. izd., McGraw Hill, New York 2009.
  9. R. J. Silbey, R. A. Alberty, M. G. Bawendi: Physical Chemistry, 4. izd., Wiley, New York 2004.
  10. N. Kallay, T. Preočanin, V. Tomišić, Osnove fizikalne kemije (predavanja), skripta za internu upotrebu, Zagreb, 2012.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizika 2
Položen : Matematika 2
Odslušan : Fizikalna kemija 1

Polaganje predmeta :
Položen : Fizikalna kemija 1
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti