Osnove kristalokemije i kemije čvrstog stanja

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Osnove kristalokemije i kemije čvrstog stanja

Šifra: 213410
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marijana Đaković
Izvođači: prof. dr. sc. Marijana Đaković - Vježbe u praktikumu

prof. dr. sc. Marijana Đaković - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. Makroskopska svojstva kristala.
2. Osnove simetrije u kristalima.
3. Kristalna struktura metala, legura, čvrstih otopina, intermetalnih spojeva i amorfni materijali.
4. Ionska veza (ionski radijus, energija kristalne rešetke). Važniji strukturni tipovi ionskih kristala.
5.Molekulski kristali (veze u molekulskim kristalima, energija rešetke).
6.Osnove teorije metalne veze, poluvodiča i izolatora. Supravodljivost.
7. Električna, magnetska i optička svojstva tvari.
8.Fazni prijelazi.
9.Osnovni preparativni postupci u kemiji čvrstog stanja.
10. Difrakcija na monokristalu.
11. Difrakcija na polikristalnom materijalu.
12. Osnovne metode određivanja kristalne strukture.
13. Konformacijska analiza riješene strukture.
14. Ovisnost strukture i svojstva.
15. Pregled baza podataka i časopisa.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Anorganska kemija 1

Polaganje predmeta :
Položen : Alge i gljive
Položen : Analitička kemija 2
Položen : Anorganska kemija 1
Položen : Fizikalna kemija 2
Položen : Organska kemija 2
Položen : Osnove evolucije
Položen : Osnove mikrobiologije
Položen : Osnovni praktikum analitičke kemije
Položen : Osnovni praktikum fizikalne kemije
Položen : Pedagogija
8. semestar
Izborni predmeti biologija 2 / kemija 2 - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti