Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Organska kemija 2

Šifra: 40858
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković
Izvođači: Alma Ramić , dr. sc. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Aldehidi i ketoni, nukleofilna adicija na karbonilnu skupinu
Karboksilne kiseline i derivati, nukleofilna supstitucija na karbonilnoj skupini
Kondenzacijske reakcije i supstitucija na alfa-ugljikovu atomu
Konjugirani sustavi, elektrofilna adicija na konjugirane sustave
Pericikličke reakcije
Aromatski spojevi, elektrofilna i nukleofilna aromatska supstitucija
Amini
Prirodni spojevi: Ugljikohidrati; Aminokiseline, peptidi, proteini; Lipidi
Sintetski polimeri
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizikalna kemija 1
Odslušan : Fizikalna kemija 2
Odslušan : Organska kemija 1

Polaganje predmeta :
Položen : Organska kemija 1
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti