O djelatniku

doc. dr. sc. Ksenija Bašić

Zvanje: docent
Lokacija: 328
Telefon:01/4895 433
E-mail: E-mail
Zavod/služba: GEOG - Zavod za socijalnu geografiju

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Životopis

Rođena je 1965. u Samoboru, a od 1972. živi u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu, te dodiplomski i postdiplomski studij geografije. Studij geografije upisala je 1984. godine, a diplomirala je 1988. s temom "Unutargradski prerazmještaj stanovništva Zagreba". Iste godine dodijeljena joj je Rektorova nagrada kao najboljem studentu PMF-a. Školovanje je nastavila na postdiplomskom studiju Geografske osnove prostornog planiranja i uređenja.  Magistarski rad pod naslovom "Zagreb – socijalna topografija grada" obranila je 1993. godine, a doktorsku disertaciju "Satelitizacija Zagrebačke aglomeracije – demogeografski aspekt procesa" 2003. godine.  
Od 1990. godine radi na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao znanstveni novak, od 1998. kao asistent, od 2003. kao viši asistent, a od 2007. kao docent. Od 2010. do 2012. bila je predstojnica Zavoda za socijalnu geografiju. 
Područje njezinoga znanstvenog djelovanja je demogeografija i urbana geografija. Do sada je najviše istraživala demografsku dinamiku i strukturne promjene stanovništva kao indikatore funkcionalno-prostorne transformacije gradske regije, različite aspekte socijalne topografije kao dio populacijske strukture grada, prostorne značajke nataliteta u Hrvatskoj te aspekte ne/pristupačnosti gradskog okoliša za korisnike invalidskih kolica. 
Aktivno je sudjelovala u realizaciji 3 domaća znanstvena projekta s financijskom potporom MZO: "Urbanizacija Hrvatske" (1990-2002), "Urbani sistem i prostorna organizacija Hrvatske" (2002-2006) i "Prostorne značajke demografskih resursa Hrvatske" (2007-2013), te nekoliko manjih projekata realiziranih uz financijsku potporu Sveučilišta. 
Objavila je ukupno 12 znanstvenih radova, od toga 10 samostalno i 2 u koautorstvu. Sudjelovala je s podnescima na 4 međunarodna i 4 domaća znanstvena skupa. Bila je članica znanstvenog odbora V. i VII. Hrvatskog geografskog kongresa, održanih 2011. godine u Osijeku, odnosno 2019. u Čakovcu. Pored toga objavila je i 8 stručnih radova u domaćim časopisima te jedno poglavlje u knjizi. 
Na Geografskom odsjeku PMF-a izvodi nastavu iz predmeta Statističke i grafičke metode u geografiji i Demogeografija za studente preddiplomskog istraživačkog i integriranog nastavničkog studija, te Demogeografska analiza malih područja za studente diplomskog istraživačkog studija. Voditelj je terenske nastave, a sunositelj i dva metodološka predmeta na Doktorskom studiju geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž. Pod njezinim mentorstvom izrađeno je i obranjeno 16 prvostupničkih i 17 diplomskih radova te 3 doktorske disertacije (jedna u komentorstvu). 
 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.