Upisi studenata provodit će se od 12. do 25. veljače 2024. godine (do 23:59 sati)

Student upis obavlja isključivo putem Studomata

PRIJE UPISA POTREBNO JE:

  • podmiriti financijske obveze prema zaduženju navedenom u Studomatu
  • vratiti sve knjige u knjižnicu
  • provjeriti na Studomatu jesu li upisane ocjene iz SVIH položenih predmeta (iz ljetnog semestra prošle akademske godine).

STUDENTI KOJI PLAĆAJU PARTICIPACIJU U TROŠKOVIMA STUDIRANJA U AK. GOD. 2023./2024.

Uplatiti iznos participacije prema podatku koji se nalaze na Studomatu u Pregledu školarina. U jednoj transakciji dozvoljeno je uplatiti samo participaciju, ne i naknadu za molbe. Važno je da poziv na broj bude točan, jer u suprotnom uplata neće moći biti provedena.

VAŽNO: Molimo da uplatite točan iznos naveden u studomatu!

Podatci za uplatu su:
Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)
Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208 

Svrha uplate

Poziv na broj

Participacija u troškovima studija - prijediplomski studij

503621-108-OIB studenta

Participacija u troškovima studija - integrirani studij

503627-108-OIB studenta

Participacija u troškovima studija - diplomski studij    

503624-108-OIB studenta

 

Uplata će biti vidljiva na Studomatu najranije dva dana nakon provedene transakcije u banci, a ukoliko uplata ne bude vidljiva i nakon sedam dana student je dužan poslati e-mail na referada@geog.pmf.hr s izvodom o plaćanju u privitku kako bismo riješili nastali problem.

Ne zaokruživati iznos, već je potrebno uplatiti točno prema iznosu u ISVU sustavu!

Studentima koji imaju molbu (npr. treći upis kolegija) upis je moguć tek nakon što molba bude riješena.

Molbe (obrazac dostupan na webu) za ponovni upis jednog kolegija treći ili viši puta, molbe za upis više od 35 ECTS bodova u semestru i molbe za mirovanje studentskih obveza (obavezna potvrda nadležnog liječnika fakulteta) s potvrdom o uplati odgovarajuće naknade dostavljaju se e-mailom na adresu referada@geog.pmf.hr zaključno do petka, 23. veljače 2024. godine do 16 sati.

Podaci za uplatu su:
Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)
Primatelj:  Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208
Poziv na broj odobrenja:  604060-108-OIB studenta
Opis: ponovni upis jednog kolegija treći ili viši puta  / molba za upis više od 35 ECTS bodova /
          mirovanje studentskih obveza
Iznos: Cijenik usluga (https://www.pmf.unizg.hr/geog/ured_za_studente/uplate)

Molimo da upis obavite u navedenom roku. Molba za naknadni upis kolegija u ljetnom semestru plaća se 53,09 € - ne zaokruživati iznos usluge, već je potrebno uplatiti točno prema cjeniku. 

 

Studenti će putem studentskih e – mail adresa dobiti obavijest o statusu studentskih zamolbi.

 

VAŽNO!

Kontrola upisa:

Dva radna dana nakon obavljenog upisa student je dužan provjeriti jesu li svi željeni predmeti na upisnom listu. Ukoliko se predmeti ne vide na upisnom listu smatraju se neupisanima i student ih ne može slušati i polagati. O eventualnim nepravilnostima javiti na mail: referada@geog.pmf.hr

Ponovno upisani kolegiji:

Svi studenti koji ponovo upisuju predmet (npr. zbog ne polaganja) obvezni su se prema članku 25. stavku 5. Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima PMF-a javiti predmetnom nastavniku koji će im reći koje su njihove obveze prema predmetu.
 

Autor: Domagoj Janušić
Popis obavijesti