PMF - Geološki odsjek

Laboratoriji, administracija

STRUČNI SAVJETNIK

 

SOBA, ZAVOD

TELEFON

E-MAIL

Štefica Kampić, dipl. inž. MPZ +385 1 4605974 Štefica Kampić

 

STRUČNI SURADNICI

 

SOBA, ZAVOD

TELEFON

E-MAIL

Šimun Aščić, prof. geol. i geograf. 025, GPZ +385 1 4606115 Šimun Aščić
Željko Ištuk, dipl. inž. -003, GPZ +385 1 4606084 Željko Ištuk

 

OSTALI

 

SOBA, ZAVOD

TELEFON

E-MAIL

Irena Bašić, voditelj admin. MPZ-a MPZ +385 1 4605960 Irena Bašić
Adriana Bona, vod. admin. GPZ-a 018, GPZ +385 1 4606080 Adriana Bona
       
Valentina Benković, bacc.adm.publ. referada +385 1 4606075 Valentina Benković
  Marija Cindro, dipl. iur.
referada +385 1 4606075 Marija Cindro
       
Josip Šebalj, mag. informatol. 035, Knjižnica +385 1 4606474 Josip Šebalj
       
Branka Jakopović MPZ
  +385 1 4605999
Branka Jakopović
Marina Kaurin GPZ +385 1 4606096 Marina Kurin
Robert Košćal 023, GPZ +385 1 4606110 Robert Košćal
Zoran Osmak 017, GPZ +385 1 4606082 Zoran Osmak
Dejan Vončina, priprema uzoraka MPZ +385 1 4605999 Dejan Vončina