PMF - Geološki odsjek

RASPORED SJEDNICA

Raspored sjednica Vijeća Geološkog odsjeka u ak. god. 2023./24. i datuma predaje materijala za Povjerenstvo za nastavu nalazi se ovdje.


Doktorski studij Geologija

Doktorski studij (poslijediplomski sveučilišni studij) Geologija nastavak je duge tradicije temeljene na znanstveno-istraživačkim osnovama i najvišem nivou stjecanja kompetencija započete 1881. godine dodjelom doktorata iz geologije na Sveučilištu u Zagrebu Dr. Miji Kišpatiću, što je bio prvi obranjeni prirodoslovni doktorat na Sveučilištu u Zagrebu, te nastavljene održavanjem poslijediplomskog studija u organizaciji Geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta neprekidno od 1960. godine do akademske godine 2005./2006., kada je započelo studiranje na doktorskom studiju.

Puni naziv studija je Doktorski studij Geologija, a pripada području prirodnih znanosti, polje geologija, grane: geologija i paleontologija, mineralogija i petrologija.

Nositelj studija je Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF), a izvođač studija je Geološki odsjek PMF-a. U izvođenju programa predviđeni su i nastavnici s više znanstvenih i visokoškolskih institucija (Hrvatski geološki institut (HGI), Institut Ruđer Bošković (IRB), Rudarsko-geološko-naftni fakultet (RGNF)).

 

 

Svrhovitost Doktorskog studija Geologija očita je s obzirom da je geologija temeljna prirodoznanstvena disciplina sa znatnom mogućnosti primjene u gospodarstvu. Geologija je posebno važna u istraživanju i eksploataciji energetskih sirovina (posebno nafte i plina), te drugih prirodnih materijala (kamen, pijesak, glina, rude,…), u vodoprivredi i upravljanju okolišem. Ovi aspekti su izravno vezani uz nacionalne strateške prioritete: istraživanje i iskorištavanje Zemlje, očuvanje okoliša, energiju, zdravstvo, poljoprivredu, obrazovanje, kulturu, opće unapređenje znanja, obranu. Znanja o prirodnim procesima i materijalima bitna su svakom društvu za tehnološki razvoj. Doktorski studij Geologija odvija se redovito (nastava i istraživačka djelatnosti), a prosječan broj doktoriranih studenata odgovara prosječnom broju upisanih po akademskoj godini.

 

Voditelj Doktorskog studija Geologija:

izv. prof. dr. sc. BORNA LUŽAR-OBERITER

  • e-mail: bluzar@geol.pmf.hr
  • tel: 01 4606 097