PMF - Geološki odsjek

Obavijesti

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu organizira po šesti put Simpozij studenata doktorskih studija PMF-a. Simpozij će se sljedeće godine održati kroz dva dana u proljetnom terminu: od subote 23. do nedjelje 24. travnja 2022. godine. Ovisno o epidemiološkoj situaciji u vrijeme odvijanja simpozija, održat će se na jedan od sljedeća tri načina: kontaktno, po vrsti hibridnog modela (dio sudionika online, a dio na fakultetu) ili u potpunosti online. Sudjelovanje na Simpoziju će se, sukladno odluci Vijeća doktorskog studija Geologije, vrednovati dodjelom ECTS bodova.

Autor: Đurđica Pezelj

Seminar III (javna obrana teme doktorske disertacije) prijavljuje se na obrascu DR.SC.-01 Sveučilišta u Zagrebu (dostupnom na stranicama Sveučilišta (http://doktorski.unizg.hr/obad). Obrazac ispunjavaju doktorandi online putem OBAD baze (http://doktorski.unizg.hr/obad). Upute o dobivanju podataka za prijavu u OBAD bazu potrebno je zatražiti u referadi doktorskog studija. Nakon online ispunjavanja obrasca DR.SC.-01 potrebno ga je otisnuti u tri primjerka, potpisati te predati u referadu doktorskog studija. Osim tri potpisana primjerka u referadu je potrebno dostaviti i digitalnu verziju obrasca. Pristupnik je dužan najmanje 14 dana prije obrane teme prijedlog teme doktorskog rada (obrazac DR.SC.-01) staviti na uvid javnosti (u pisarnicu Geološkog odsjeka).

Autor: Đurđica Pezelj

DOKTORSKI STUDIJ GEOLOGIJA

OBAVIJEST

Obavještavaju se studenti Doktorskog studija Geologija da sve molbe upućene Vijeću Doktorskog studija Geologija, moraju biti predane na Referadu Doktorskog studija najkasnije do ponedjeljka u 12.00 sati u tjednu kada se održava sjednica Vijeća Doktorskog studija Geologija. Raspored sjednica Vijeća Doktorskog studija Geologije, Vijeća Geološkog odsjeka i Fakultetskog vijeća PMF-a u ak. god. 2021./2022. se nalazi u repozitoriju.


Obrazac ZAMOLBE za pristupanje usmenim ispitima/seminarima/obranama na Doktorskom studiju Geologija

Obrazac ZAMOLBE za pristupanje usmenim ispitima/seminarima/obranama u prostorima PMF-a na Doktorskom studiju Geologija. Zamolba je obvezna i podnosi se najmanje tjedan dana prije zakazanog termina ispita/seminara/obrane.  


Repozitorij

Geologija

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Metodika znanstvenog rada (153173)
Leljak-Levanić, D.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
ECTS Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na Doktorskom studiju geologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Ambijentalna mikropaleontologija (153208)
Ćosović, V.
- 15
(15P)
1 INFO
6.0 Biote, paleoekologija i biostratigrafija mezozojskih karbonatnih platformi (153184)
Cvetko Tešović, B.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
6.0 Elektronska difrakcija i mikroskopija (153204)
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
4.0 Facijesi i makrofosili gornjokredne karbonatne platforme (153209)
Moro, A.
- 15
(15P)
1 INFO
6.0 Fosilne zajednice mlađeg paleozoika u paleoekologiji i biostratigrafiji (153200)
Fio Firi, K.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
4.0 Gelogija kvartara (153195)
Mezga, A.
- 15
(15P)
1 INFO
6.0 Geokemija magmatskih i metamorfnih stijena (153193)
Balen, D.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
7.0 Geokemija okoliša (153199)
Fajković, H.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
9.0 Geokronologija (153205)
Balen, D.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
6.0 Geološka interpretacija petrofizičkih podataka iz bušotina (153192)
Gobo, K.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
6.0 Hidrogeologija i zaštita voda u kršu (153183)
Kapelj, S.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
9.0 Interpretacija paleogenskih i neogenskih okoliša na temelju bentičkih foraminifera (153179)
Ćosović, V.; Pezelj, Đ.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
4.0 Karbonatne platforme (153186)
Cvetko Tešović, B.; Bucković, D.
- 15
(15P)
1 INFO
6.0 Kvantitativna optička određivanja (153180)
Tomašić, N.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
3.0 Migracije faune vodenim prolazima (215327)
Bošnjak, M.
- 15
(15P)
1 INFO
9.0 Mineralna ležišta (153194)
Čobić, A.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
4.0 Mineralogija i geokemija rijetkih zemalja (153181)
Tomašić, N.
- 15
(15P)
1 INFO
6.0 Odabrana poglavlja iz geokemije sedimenata (153198)
Medunić, G.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
9.0 Odabrana poglavlja iz geologije mora (153188)
Pikelj, K.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
6.0 Odabrana poglavlja iz sistematske mineralogije (153182)
Tomašić, N.; Čobić, A.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
9.0 Određivanje kristalne strukture difrakcijom rentgenskih zraka (153191)
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
6.0 Organska geokemija ugljikovodika (153177)
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
4.0 Razvoj Panonskog bazena (153196)
Kovačić, M.; Pavelić, D.
- 15
(15P)
1 INFO
6.0 Recentna sedimentacija u moru (153189)
Pikelj, K.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
9.0 Seizmotektonika (153197)
Tomljenović, B.; Herak, M.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
9.0 Sekvencijska stratigrafija (153187)
Bucković, D.; Gobo, K.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
4.0 Stratigrafska klasifikacija i korelacija (153201)
Bucković, D.
- 15
(15P)
1 INFO
7.0 Studij monokristala kombinacijom analitičkih metoda (153203)
- 45
(15P+30PK)
1 INFO
6.0 Termodinamika u mineralogiji i geokemiji (153190)
Balen, D.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
9.0 Vapnenačke alge u sedimentologiji i stratigrafiji (153210)
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
ECTS Temeljni kolegiji
=> Temeljni kolegiji na Doktorskom studiju geologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Biostratigrafija Paratethysa (153161)
Pezelj, Đ.
- 15
(15P)
1 INFO
4.0 Geologija okoliša (153162)
Pikelj, K.
- 15
(15P)
1 INFO
6.0 Geološka interpretacija seizmičkih profila (153164)
Gobo, K.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
9.0 Geološki aspekti krša (153160)
Martinuš, M.
- 40
(25P+15PK)
1 INFO
9.0 Interpretacija i matematičke metode analize geoloških podataka (153168)
Medunić, G.
- 45
(30P+15A)
1 INFO
9.0 Izotopna geologija (153165)
Fajković, H.; Petrinec, Z.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
8.0 Magmatizam, metamorfizam i geodinamski procesi (153166)
Balen, D.
- 30
(30P)
1 INFO
9.0 Metode istraživanja u paleontologiji (153169)
Ćosović, V.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
9.0 Minerogeneza - mineralne ravnoteže u magmatskim i metamorfnim procesima (153163)
Balen, D.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
4.0 Odabrana poglavlja iz strukturne geologije (153167)
Matoš, B.
- 15
(15P)
1 INFO
6.0 Petrologija sedimenata, odabrane teme (153172)
Kovačić, M.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
6.0 Rentgenografske i termičke metode fazne analize (153170)
Tibljaš, D.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
9.0 Sedimentologija i evolucija bazena konvergentnih rubova (153159)
Lužar-Oberiter, B.; Gobo, K.
- 45
(15P+20PK+10S)
1 INFO
9.0 Spektroskopske metode analize minerala i stijena (153171)
Tibljaš, D.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Seminar I (153174)
- 15
(15S)
2 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Seminar II (153175)
- 30
(30S)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Seminar III (javna obrana teme doktorata) (153176)
- 30
(30S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
50.0 Doktorski rad (179967)
- 0
()
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Metodika znanstvenog rada (153173)
Leljak-Levanić, D.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
ECTS Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na Doktorskom studiju geologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Ambijentalna mikropaleontologija (153208)
Ćosović, V.
- 15
(15P)
1 INFO
6.0 Biote, paleoekologija i biostratigrafija mezozojskih karbonatnih platformi (153184)
Cvetko Tešović, B.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
6.0 Elektronska difrakcija i mikroskopija (153204)
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
4.0 Facijesi i makrofosili gornjokredne karbonatne platforme (153209)
Moro, A.
- 15
(15P)
1 INFO
6.0 Fosilne zajednice mlađeg paleozoika u paleoekologiji i biostratigrafiji (153200)
Fio Firi, K.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
4.0 Gelogija kvartara (153195)
Mezga, A.
- 15
(15P)
1 INFO
6.0 Geokemija magmatskih i metamorfnih stijena (153193)
Balen, D.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
7.0 Geokemija okoliša (153199)
Fajković, H.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
9.0 Geokronologija (153205)
Balen, D.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
6.0 Geološka interpretacija petrofizičkih podataka iz bušotina (153192)
Gobo, K.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
6.0 Hidrogeologija i zaštita voda u kršu (153183)
Kapelj, S.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
9.0 Interpretacija paleogenskih i neogenskih okoliša na temelju bentičkih foraminifera (153179)
Ćosović, V.; Pezelj, Đ.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
4.0 Karbonatne platforme (153186)
Cvetko Tešović, B.; Bucković, D.
- 15
(15P)
1 INFO
6.0 Kvantitativna optička određivanja (153180)
Tomašić, N.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
3.0 Migracije faune vodenim prolazima (215327)
Bošnjak, M.
- 15
(15P)
1 INFO
9.0 Mineralna ležišta (153194)
Čobić, A.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
4.0 Mineralogija i geokemija rijetkih zemalja (153181)
Tomašić, N.
- 15
(15P)
1 INFO
6.0 Odabrana poglavlja iz geokemije sedimenata (153198)
Medunić, G.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
9.0 Odabrana poglavlja iz geologije mora (153188)
Pikelj, K.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
6.0 Odabrana poglavlja iz sistematske mineralogije (153182)
Tomašić, N.; Čobić, A.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
9.0 Određivanje kristalne strukture difrakcijom rentgenskih zraka (153191)
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
6.0 Organska geokemija ugljikovodika (153177)
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
4.0 Razvoj Panonskog bazena (153196)
Kovačić, M.; Pavelić, D.
- 15
(15P)
1 INFO
6.0 Recentna sedimentacija u moru (153189)
Pikelj, K.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
9.0 Seizmotektonika (153197)
Tomljenović, B.; Herak, M.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
9.0 Sekvencijska stratigrafija (153187)
Bucković, D.; Gobo, K.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
4.0 Stratigrafska klasifikacija i korelacija (153201)
Bucković, D.
- 15
(15P)
1 INFO
7.0 Studij monokristala kombinacijom analitičkih metoda (153203)
- 45
(15P+30PK)
1 INFO
6.0 Termodinamika u mineralogiji i geokemiji (153190)
Balen, D.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
9.0 Vapnenačke alge u sedimentologiji i stratigrafiji (153210)
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
ECTS Temeljni kolegiji
=> Temeljni kolegiji na Doktorskom studiju geologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Biostratigrafija Paratethysa (153161)
Pezelj, Đ.
- 15
(15P)
1 INFO
4.0 Geologija okoliša (153162)
Pikelj, K.
- 15
(15P)
1 INFO
6.0 Geološka interpretacija seizmičkih profila (153164)
Gobo, K.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
9.0 Geološki aspekti krša (153160)
Martinuš, M.
- 40
(25P+15PK)
1 INFO
9.0 Interpretacija i matematičke metode analize geoloških podataka (153168)
Medunić, G.
- 45
(30P+15A)
1 INFO
9.0 Izotopna geologija (153165)
Fajković, H.; Petrinec, Z.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
8.0 Magmatizam, metamorfizam i geodinamski procesi (153166)
Balen, D.
- 30
(30P)
1 INFO
9.0 Metode istraživanja u paleontologiji (153169)
Ćosović, V.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
9.0 Minerogeneza - mineralne ravnoteže u magmatskim i metamorfnim procesima (153163)
Balen, D.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
4.0 Odabrana poglavlja iz strukturne geologije (153167)
Matoš, B.
- 15
(15P)
1 INFO
6.0 Petrologija sedimenata, odabrane teme (153172)
Kovačić, M.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
6.0 Rentgenografske i termičke metode fazne analize (153170)
Tibljaš, D.
- 30
(15P+15PK)
1 INFO
9.0 Sedimentologija i evolucija bazena konvergentnih rubova (153159)
Lužar-Oberiter, B.; Gobo, K.
- 45
(15P+20PK+10S)
1 INFO
9.0 Spektroskopske metode analize minerala i stijena (153171)
Tibljaš, D.
- 45
(30P+15PK)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Seminar I (153174)
- 15
(15S)
2 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Seminar II (153175)
- 30
(30S)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Seminar III (javna obrana teme doktorata) (153176)
- 30
(30S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
50.0 Doktorski rad (179967)
- 0
()
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj