PMF - Geološki odsjek

RASPORED SJEDNICA

Raspored sjednica Vijeća Geološkog odsjeka u ak. god. 2022./23. i datuma predaje materijala za Povjerenstvo za nastavu nalazi se ovdje.


OBAVIJEST O ROKOVIMA ZA PREDAJU MOLBI VIJEĆU DOKTORSKOG STUDIJA GEOLOGIJA

Obavještavaju se studenti Doktorskog studija Geologija da sve molbe upućene Vijeću Doktorskog studija Geologija, moraju biti predane na Referadu Doktorskog studija najkasnije do ponedeljka u 12.00 sati u tjednu kada se održava sjednica Vijeća Doktorskog studija Geologija. Raspored sjednica Vijeća Doktorskog studija Geologije / Vijeća Geološkog odsjeka u ak. god. 2022./2023.

 

PREDAJA MATERIJALA ZA VIJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA GEOLOGIJE

VIJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA GEOLOGIJE /VIJEĆE GEOLOŠKOG ODSJEKA

 

 

 

Najkasnije do ponedeljka u 12h u tjednu održavanja sjednice.

07.10. 22.

11.11.22.

09.12.22.

13.01.23.

10.02.23.

10.03.23.

14.04.23.

12.05.23.

16.06.23.

30.06.23.

08.09.23.

 

 


Obavijesti

 Stipendije se dodjeljuju u četiri kategorije:

 1. Studijski posjeti za akademsko osoblje (umjetnici i arhitekti: daad.de/go/en/stipa50110016)   
 2. Istraživački posjeti (daad.de/go/en/stipa50015456)
 3. Kratkoročne istraživačke stipendije (daad.de/go/en/stipa50015434)
 4. Program ponovljenog poziva za bivše stipendiste (daad.de/go/en/stipa50015492)

Rok za prijavu je 16. siječnja 2023., a 22. prosinca 2022. u 18 sati će biti organizirana Zoom info radionica za koju se možete registrirati putem ove poveznice: https://forms.gle/Ax3cPSwKZKTbkFnA7

Autor: Đurđica Pezelj

Poštovani studenti, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu uključen je u CEEPUS mrežu CIII-RS-0038 Earth-Science Studies in Central and Southeastern Europe čije članice su i geološke institucije sa sveučilišta u Albaniji (Tirana), Austriji (Beč, Innsbruck, Leoben, Salzburg), Bosni i Hercegovini (Tuzla), Češkoj (Brno), Mađarskoj (Budimpešta, Pečuh), Poljskoj (Katowice-Sosnowiec, Krakow, Wrocław), Rumunjskoj (Cluj-Napoca, Iaşi), Slovačkoj (Bratislava, Košice), Sloveniji (Ljubljana) te Srbiji (Beograd). Aktivnost mreže temelji se na mobilnosti studenata i nastavnika kojima se odobravaju stipendije za boravak na stranim sveučilištima. Više o samom CEEPUS programu može se naći na http://www.ceepus.info/.  Studenti zainteresirani za odlazak na neko od prije navedenih sveučilišta u akademskoj godini 2023./24. mogu se do 9. prosinca 2022. javiti lokalnom koordinatoru za navedenu mrežu prof.dr.sc. Darku Tibljašu u Mineraloško-petrografskom zavodu PMF-a, Horvatovac 95 (e-mail dtibljas@geol.pmf.hr) koji će im rado dati dodatne informacije.

Autor: Đurđica Pezelj

Objavljen je natječaj za upis na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije): Biologija, Fizika, Geologija, Kemija, Matematika, Interdisciplinarni doktorski studij iz oceanologije i Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž u akademskoj godini 2022./2023., za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti. Tekst natječaja dostupan je na poveznici: 

https://www.pmf.unizg.hr/aktualnosti?@=1n70v#news_26883

Autor: Đurđica Pezelj

Upis će se odvijati od 10. listopada do 28. listopada 2022. u Uredu za poslijediplomski studij Geološkog odsjeka (uredovno vrijeme Ureda za studente je od 12 do 14:30 h).

Dokumenti potrebni za upis:

 1. Popunjen upisni list (studenti koji upisuju doktorski rad ispunjavaju dio obrasca za 3. godinu).
 2. Popunjen obrazac  DR.SC. – 4. (nalazi se u OBAD bazi) i popunjeni obrazac DR.SC. – 5. (ispunjava ga mentor i nalazi se na web stranici Sveučilišta). Obrasce DR.SC.-4 i DR.SC.-5 treba poslati u Referadu i elektronskim putem.
 3. Popunjen prijavni list za doktorande upisane na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij akademska godina 2022./2023. (obrazac se može preuzeti  iz Repozitorija – Obrazac Prijavni list 22-23)
 4. Indeks

Prije upisa, u referadu moraju biti predane sve prijavnice položenih kolegija za ak. god. 2021./22., kao i upisane ocjene u indeks.

Autor: Đurđica Pezelj

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju Seminaru I kojeg će održati student poslijediplomskog sveučilišnog studija Geologija IGOR PEJNOVIĆ. Seminar I pod naslovom ZAJEDNICE PLANKTONSKIH FORAMINIFERA TIJEKOM SREDNJEEOCENSKOG KLIMATSKOG OPTIMUMA održati će se 19. listopada 2022. (srijeda) u 13,00 sati  u predavaoni 007 na Geološko-paleontološkom zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac  102a, Zagreb.

Članovi povjerenstva:

 1. Prof. dr. sc. Vlasta Ćosović, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb
 2. Izv. prof. dr. sc. Đurđica Pezelj, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb
 3. Prof. dr. sc. Damir Bucković, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb

 Zamjena: Doc. dr. sc. Igor Felja, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb

Autor: Đurđica Pezelj

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju Seminaru II kojeg će održati studentica poslijediplomskog sveučilišnog studija Geologija NATALIA SMRKULJ. Seminar II pod naslovom GEOMORFOLOŠKA I SEDIMENTOLOŠKA OBILJEŽJA RIJEČNIH UŠĆA  održati će se 14. listopada 2022. (petak) u 09,30 sati  u predavaoni MPZ2 na Mineraloško-petrografskom zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac  95, Zagreb.

Članovi povjerenstva:

 1. Doc.dr.sc. Hana Fajković, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek , Zagreb
 2. Dr. sc. Slobodan Miko, znanstveni savjetnik, Hrvatski geološki institut, Zagreb
 3. Doc.dr.sc. Igor Felja, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb 

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Đurđica Pezelj, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb 

Autor: Đurđica Pezelj

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju Seminaru I kojeg će održati studentica poslijediplomskog sveučilišnog studija Geologija IVONA BANIČEK. Seminar I pod naslovom aDNA U KVARTARNOJ GEOLOGIJI  održati će se 13. listopada 2022. (četvrtak) u 15,00 sati  u predavaoni 008 na Geološko-paleontološkom zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac  102a, Zagreb.

Članovi povjerenstva:

 1. Izv. prof. dr. sc. Đurđica Pezelj, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb 
 2. Dr. sc. Koraljka Bakrač, viša znanstvena suradnica, Hrvatski geološki institut, Zagreb
 3. Dr.sc. Slobodan Miko, znanstveni savjetnik,  Hrvatski geološki institut, Zagreb

Zamjena: Prof. dr. sc. Marijan Kovačić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb 

Autor: Đurđica Pezelj

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju Seminaru II kojeg će održati studentica poslijediplomskog sveučilišnog studija Geologija NINA TRINAJSTIĆ. Seminar II pod naslovom MIOCENSKI KISELI VULKANIZAM KARPATSKO-PANONSKE REGIJE: KORELACIJA I PETROGENEZA  održati će se 10. listopada 2022. (ponedeljak) u 11,00 sati  u predavaoni 007 na Geološko-paleontološkom zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac  102a, Zagreb.

Članovi povjerenstva:

 1. Prof.dr.sc. Dražen Balen, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb
 2. Prof.dr.sc. Darko Tibljaš, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb
 3. Doc.dr.sc. Zorica Petrinec, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb

Zamjena: Izv.prof.dr.sc. Đurđica Pezelj, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb

Autor: Đurđica Pezelj

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju Seminaru I kojeg će održati studentica poslijediplomskog sveučilišnog studija Geologija LUCIJA MARKOTIĆ. Seminar II pod naslovom SOURCE TO SINK KONCEPT – VARIJABILNOST SILICIKLASTIČNOG SEDIMENTA U PROSTORU I VREMENU održati će se 07. listopada 2022. (petak) u 13,00 sati  u predavaoni 016 na Geološko-paleontološkom zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac  102a, Zagreb.

Članovi povjerenstva:

 1. Doc. dr. sc. Katarina Gobo, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb 
 2. Doc. dr. sc. Borna Lužar-Oberiter, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb 
 3. Prof. dr. sc. Marijan Kovačić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb 

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Đurđica Pezelj, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb 

Autor: Đurđica Pezelj

Poštovani studenti naš Odsjek uključen je u CEEPUS mrežu CIII-RO-0038 Earth-Science Studies in Central and Southeastern Europe čija se aktivnost temelji na mobilnosti studenata i nastavnika kojima se odobravaju stipendije za boravak na drugom sveučilištu. Austrijski CEEPUS ured za sljedeću akademsku godinu (2022/23) odobrio za sveučilišta u Beču, Innsbrucku, Leobenu i Salzburgu veći broj stipendija od traženog. Najveći broj stipendija su četveromjesečne (namijenjene su studentima koji žele provesti cijeli semestar na drugom sveučilištu), a ima i nekoliko slobodnih jednomjesečnih stipendija namijenjenih studentima. Ukoliko ste zainteresirani za neku od stipendija mailom se javite prof. Darku Tibljašu do 22. 04.2022. do 12h. Rok za prijavu je kratak, a stipendije će najvjerojatnije biti dodjeljivane po brzini prijave.

Autor: Đurđica Pezelj

Ove stipendije su namijenjene studentima diplomskog studija, doktorandima, poslijedoktorandima i alumnima, kojima se financira istraživački rad u Njemačkoj. Više informacija o DAAD stipendijama možete pročitati ovdje: https://zagreb.diplo.de/hr-de/themen/kultur/daad/2100844.

Organizirana je i online tribina putem aplikacije Zoom, 4. travnja 2022., u 18h. Registracija za tribinu moguća je putem poveznice (https://forms.gle/dAfDaHebSK8rTzR59, a login podaci bit će dostavljeni naknadno registriranim sudionicima.

Osim ove online tribine, održavat će se i konzultacije u vezi prijave svakog petka u 10 h. Registracija za konzultacije petkom moguća je ovdje: https://forms.gle/k7LfozXy1qTUG5Ld9.

 

Rok za prijave na natječaj je 2. svibnja 2022.

Autor: Đurđica Pezelj

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju Seminaru II kojeg će održati studentica poslijediplomskog sveučilišnog studija Geologija IVA OLIĆ.

Seminar II pod naslovom METODE NISKOTEMPERATURNE TERMOKRONOLOGIJE održati će se 22. rujna 2022. (četvrtak) u 12,00 sati  u predavaoni 016 na Geološko-paleontološkom zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac  102a, Zagreb.

Članovi povjerenstva:

 1. Doc. dr. sc. Borna Lužar-Oberiter, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb
 2. Doc. dr. sc. Zorica Petrinec, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb
 3. Izv. prof. dr. sc. Bojan Matoš, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Đurđica Pezelj, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb

Autor: Đurđica Pezelj

Seminar III (javna obrana teme doktorske disertacije) prijavljuje se na obrascu DR.SC.-01 Sveučilišta u Zagrebu (dostupnom na stranicama Sveučilišta (http://doktorski.unizg.hr/obad). Obrazac ispunjavaju doktorandi online putem OBAD baze (http://doktorski.unizg.hr/obad). Upute o dobivanju podataka za prijavu u OBAD bazu potrebno je zatražiti u referadi doktorskog studija. Nakon online ispunjavanja obrasca DR.SC.-01 potrebno ga je otisnuti u tri primjerka, potpisati te predati u referadu doktorskog studija. Osim tri potpisana primjerka u referadu je potrebno dostaviti i digitalnu verziju obrasca. Pristupnik je dužan najmanje 14 dana prije obrane teme prijedlog teme doktorskog rada (obrazac DR.SC.-01) staviti na uvid javnosti (u pisarnicu Geološkog odsjeka).

Autor: Đurđica Pezelj

Poštovane studentice i studenti doktorskog studija Geologije, molim Vas da ispunite anonimnu anketu najkasnije do 03.05.2022. Rezultati ankete biti će korišteni za analizu našeg doktorskog studija, unaprjeđenje akademske radne atmosfere i profesionalnih međuljudskih odnosa. Poveznica na anketu će biti poslana mailom.

Voditeljica izv. prof. Đ. Pezelj

Autor: Đurđica Pezelj

Nastava (predavanja i vježbe) iz prvog dijela kolegija (paleogenski okoliši i bentičke foraminifere) održavat će se od 08. - 11.02.2022. godine u predavaonici Geološko kartiranje (-007) Geološko-paleontološkog zavoda. Prvo predavanje počinje u 11,00 h.

Autor: Đurđica Pezelj