PMF - Geološki odsjek

RASPORED SJEDNICA

Raspored sjednica Vijeća Geološkog odsjeka u ak. god. 2023./24. i datuma predaje materijala za Povjerenstvo za nastavu nalazi se ovdje.


Laboratorijska oprema

Centrifuga

Proizvođač: Tehtnica/Centric 322A

Namjena: Centrifugiranje

Primjena: Priprema uzoraka za kemijske, mineraloške, granulometrijske i ostale analize
   
Staklo-keramička grijača ploča s magnetnom mješalicom

Proizvođač: Schott

Namjena: Grijanje i miješanje tekućina i suspenzija

Primjena: Priprema uzoraka za kemijske, mineraloške, granulometrijske i ostale analize; najčešće se rabi pri otapanju karbonata i pri dispergiranju uzoraka
   
Peći

Proizvođač: Inko/ LP 08

Namjena: Žarenje

Primjena: Priprema uzoraka za kemijske i rendgenske analize
   
Sušionik

Proizvođač: Inko

Namjena: Sušenje

Primjena: Priprema uzoraka za kemijske i rendgenske analize
   
Ultrazvučna kupelj

Proizvođač: Fritsch laborete

Namjena: Dispergiranje

Primjena: Priprema uzoraka za kemijske, mineraloške, granulometrijske i ostale analize 
   
  Vodena kupelj

Proizvođač: Inko

Namjena: Ekstrahiranje, otapanje, sušenje

Primjena: Priprema uzoraka za kemijske, mineraloške, granulometrijske i ostale analize
   
  Titrator

Proizvođač: Schott/Titronic 96

Namjena: Titracija

Primjena: Za volumetrijska određivanja
   
Digitalna bireta

Proizvođač: EM

Namjena: Titracija

Primjena: Za volumetrijska određivanja
   
Analitička vaga

Proizvođač: Metler Toledo

Namjena: Vaganje uzoraka

Primjena: Priprema uzoraka za kemijske, mineraloške, granulometrijske i ostale analize
   
Mikrovalni digestor

Proizvođač: CEM

Namjena: Prevođenje krutih uzoraka u otopinu

Primjena: Priprema uzoraka za kemijske i druge analize
   
Spektofotometar

Proizvođač: Hach

Namjena: Spektrofotometrijska određivanja

Primjena: Za apsorpcijska i emisijska mjerenja
   
SediGraph 5100

Proizvođač: Micromeritics

Namjena: određivanje granulometrijskih karakteristika čestica veličine do 300 mikrometara

Primjena: određivanje fizičkih karakteristika rastresitih sedimenata koji sadrže muljevitu frakciju
 

Stroj za centrifugiranje

Proizvođač: tehtnica ŽELEZNIKI

Namjena: centrifugiranje materijala u suspenziji, do 6000 okreta u minuti

 

Stroj za piljenje

Proizvođač: Steuers DISKOTONTZ

Namjena: piljenje stijenskih uzoraka

   

Stroj za stanjivanje uzoraka (preparata)

Proizvođač: ALBA

Namjena: stanjivanje uzoraka stijena zalijepljenih na stakalcima

   

Stroj za brušenje i poliranje stijenskih preparata

Proizvođač: Streuers Planopol-V

Namjena: Brušenje i poliranje stijenskih pločica

   

Ultrazvučna kupelj

Proizvođač: ASonic

Namjena: Dispergiranje uzoraka u pripremi za različite analize

Primjena: Priprema uzoraka za kemijske, mineraloške, granulometrijske i ostale analize 

   

Planetarni kuglični mlin s ahatnom garniturom za usitnjavanje uzoraka

Proizvođač: Retsch, model PM100

Namjena: mljevenje uzoraka tla i stijena, miješanje, koloidno mljevenje, homogenizacija

Primjena: mineralogija, mineralogija glina, XRD analiza, priprema uzoraka

   

Ahatni mlin za usitnjavanje i homogeniziranje uzoraka

Proizvođač: Retsch GmbH, model RM200

Namjena: usitnjavanje i homogeniziranje uzoraka za kemijsku, mineralošku i petrografsku analizu

Primjena: mineralogija, mineralogija glina, priprema uzoraka

   

Drobilica za usitnjavanje uzoraka

Proizvođač: Retsch GmbH, model BB 51

Namjena: usitnjavanje geoloških uzoraka prije mljevenja u mlinu

Primjena: priprema uzoraka

   

Digestor

Namjena: rad s otrovnim plinovima i opasnim kemikalijama

   

Pila za rezanje geoloških uzoraka s dijamantnom reznom pločom i prihvatom uzorka koji omogućava hod u jednom smjeru i rezanje planparalelnih pločica geoloških uzoraka za izradu mikroskopskih preparata

Proizvođač: Presi, model Mecatome T 260

Namjena: priprema uzoraka

 

Digestor

Proizvođač: ESCO

Namjena: rad s otrovnim plinovima i opasnim kemikalijama