PMF - Geološki odsjek

RASPORED SJEDNICA

Raspored sjednica Vijeća Geološkog odsjeka u ak. god. 2023./24. i datuma predaje materijala za Povjerenstvo za nastavu nalazi se ovdje.


O djelatniku

doc. dr. sc. Karmen Fio Firi

Zvanje: docent
Lokacija: 019 GPZ
Telefon:+385 1 460 6112
Telefon kućni:6112
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Geološki odsjek
Godina diplomiranja:2005.
Godina doktoriranja:2010.
Na zavodu od:2006.

Nastava

prijediplomski

diplomski

doktorski

Konzultacije

Za konzultacije vezano uz upis kolegija ili dodatne informacije tijekom semestra javiti se za dogovor na: karmen.fio@geol.pmf.hr

Životopis

Karmen FIO FIRI, docentica. Rođena je 01.02.1980. u Zagrebu.

Geologiju je diplomirala 2005.g., radom "Stratigrafija i facijesi gornje krede zapadnog Žumberka" (mentorica: B. Cvetko Tešović). Doktorirala je 2010. godine s temom „Biotički i abiotički pokazatelji stresa u naslagama na prijelazu iz perma u trijas na području Velebita“ (mentorica: J. Sremac).

U Geološko-paleontološkom zavodu radila je kao asistentica i viša asistentica od 2006. do 2018. g. i vodila vježbe iz različitih kolegija:Opća paleontologija, Paleontologija za studente RGNF-a, Principi paleontologije, Primijenjena paleontologija, Paleobotanika. Vodila je i vježbe iz Sistematske paleontologije, Historijske geologije I te Fizičke geologije.

Za znanstvenog suradnika iz polja Geologija izabrana je 2016.g., a od 2018.g. je u znanstveno-nastavnom zvanju docentice, kada je postala nositelj nastave iz kolegija Elementi znanstvenog rada, Primijenjena paleontologija, Principi paleontologije, a i dalje vodi vježbe iz Opće paleontologije i Paleoekologije.

Sudjelovala je na različitim projektima i potporama Sveučilišta. Kao znanstveni novak od 2007. do 2014. g. sudjelovala je na projektu MZOŠ-a pod vodstvom prof. dr. sc. J. Sremac te od 2005.-2008.g. i na međunarodnom SCOPES projektu: "Permian-Triassic mass extinction in an ancestor of the Adriatic Carbonate Platform, Croatia". Od 2005.g. nekoliko je puta boravila na Sveučilištu u Lausanne, Švicarska, gdje se u sklopu SCOPES projekta, pod vodstvom dr. J. Spangenberga, bavila izotopnim i geokemijskim istraživanjima, i gdje je pohađala tečajeve o stabilnim izotopima i biomarkerima.

Bavi se istraživanjem granice perm-trijas u području Dinarida, ali i miocenskim naslagama sjeverne Hrvatske, određenim događajima i nalazima na Jadranskoj karbonatnoj platformi u razdoblju krede i dr.

Aktivna je članica Hrvatskog geološkog društva, tajnica Odsjeka za popularizaciju geologije i geobaštinu od 2015. g., te Glavna urednica Vijesti Hrvatskoga geološkog društva od 2018.g.

Autorica je stranice Geološka šetnja Zagrebom, http://geoloskasetnjazagreb.com/

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

- Sremac, J., Tripalo, K., Repac, M., Bošnjak, M., Vrsaljko, D., Marjanac, T., Moro, A., Lužar-Oberiter B., Fio Firi, K., Aščić, Š., 2018. Middle Miocene drowned ramp in the vicinity of Marija Bistrica (Northern Croatia). Rudarsko-geološko-naftni zbornik, 33/4 23–43.

- Fio Firi, K., Bercovici, A., Shevchuk, O., Sremac, J., 2017. Late Cretaceous palynoflora from the central part of the Adriatic Carbonate Platform (Islands of Hvar and Šćedro), southern Croatia. Cretaceous Research, 174, 142–150. http://dx.doi.org/10.1016/j.cretres.2017.02.003

- Fio Firi, K., Sremac, J., Vlahović, I., 2016. The first evidence of Permian–Triassic shallow-marine transitional deposits in Northern Croatia: Samoborsko Gorje Hills. Swiss Journal of Geosciences, 109/3, 401–413. DOI: 10.1007/s00015-016-0233-4

- Sremac, J., Bošnjak Makovec, M., Vrsaljko, D., Karaica, B., Tripalo, K., Fio Firi, K., Majstorović Bušić, A., Marjanac, T., 2016. Reefs and bioaccumulations in the Miocene deposits of the North Croatian Basin – Amazing diversity yet to be described. The Mining-Geology-Petroleum Engineering Bulletin, 31/1, 19–29. DOI: 10.17794/rgn.2016.1.2

- Posilović, H., Fio Firi, K., Sremac, J., Cvetko Tešović, B., Brajković, M., 2016. Authigenic siliceous-carbonate concretions in Cenomanian–Turonian carbonates of southern Croatia; geochemical and biotic record. Facies, 62/4, 1–13, DOI 10.1007/s10347-016-0480-x.

- Fio Firi, K., Sremac, J., Šoić, N., 2015. Large deep burrowing bivalves in Middle Miocene (Badenian) of Central Paratethys; examples from Northern Croatia. U: Cvetković, V. (ur.), Zbornik radova, XVI. Kongres geologa Srbije, Donji Milanovac, 181–191.

- Fio, K., Sremac, J., Vlahović, I., Velić, I., Spangenberg, J. E., 2013. Permian deposits and the Permian-Triassic boundary in Croatia: palaeoclimatic implications based on palaeontological and geochemical data. U: Gasiewicz, A., Slowakiewicz, M. (ur.): Palaeozoic Climate Cycles: Their Evolutionary and Sedimentological Impact. Geological Society, London, Special Publications, 376, 539–548.

- Martinuš, M., Fio, K., Pikelj, K., Aščić, Š., 2013. Middle Miocene warm-temperate carbonates of the Central Paratethys (Mt. Zrinska Gora, Croatia): palaeoenvironmental reconstruction based on bryozoans, coralline red algae, foraminifera and calcareous nannoplankton. Facies, 59, 481–504.

- Sremac, J., Posilović H., Fio, K., 2011. Geološka građa okolice Trilja i njezin utjecaj na rano naseljavanje Sinjske krajine. Kulturna baština: časopis za pitanja prošlosti splitskoga područja društvo Trilj.

- Fio, Karmen, 2010. Biotički i abiotički pokazatelji stresa u naslagama na prijelazu iz perma u trijas na području Velebita. Doktorska disertacija, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 227 str.

- Fio, K., Spangenberg, J.E., Vlahović, I., Sremac, J., Velić, I., Mrinjek. E., 2010. Stable isotope and trace element stratigraphy across the Permian–Triassic transition: a redefinition of the boundary in the Velebit Mountain, Croatia. Chemical Geology, 278, 38–57.

Profesionalni interesi i članstva

- Članica društva Geochemical Society, od 2006. do 2015. g.

- Članica Hrvatskog geološkog društva, od 2007. g.

- Članica OUGSME (Open University Geological Society Mainland Europe), od 2007.-2009. g.

- Članica Odbora za geokemiju HAZU, od 2010. g.

Izabrani projekti

Znanstveni novak na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa „Dokazi biotičkih i abiotičkih promjena u fosilnim okolišima“, pod vodstvom prof.dr.sc. Jasenke Sremac, od 2007. do 2014. g.