O djelatniku

prof. dr. sc. Dominik Cinčić

Zvanje: redoviti profesor
Lokacija: 107
Telefon:+385 1 4606 362
Telefon kućni:6362
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za opću i anorgansku kemiju

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Životopis

Dominik Cinčić je diplomirao (1999.) i magistrirao (2005.) kemiju na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2009. godine obranio i doktorsku disertaciju (mentor: B. Kaitner). Od 2000. zaposlen je u Zavodu za opću i anorgansku kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a u Zagrebu. Tijekom izrade doktorske disertacije 2007. godine kao znanstvenik gostovao je na Sveučilištu u Cambridgeu, UK (voditelj: William Jones). Godine 2013. izabran je na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, 2018. na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredni profesor te 2023. na znanstveno-nastavno radno mjesto redoviti profesor.

Znanstveno istraživanje D. Cinčića usmjereno je na područje kristalnog inženjerstva, supramolekulske kemije u čvrstom stanju te mehanokemije. Ono uključuje organsku, metaloorgansku i supramolekulsku sintezu te termalnu, spektroskopsku i strukturnu analizu materijala metodom difrakcije rentgenskih zraka. Vodio je nekoliko znanstvenih i stručnih projekata, a trenutno je voditelj projekta Nove građevne jedinke u supramolekulskom dizajnu složenih višekomponentnih molekulskih kristala temeljenih na halogenskim vezama (financiran od Hrvatske zaklade za znanost). Objavio je 75 znanstvenih radova koje citira baza Web of Science. Koautor je na dva patenta i jednoj patentnoj prijavi (registrirani u više od desetak patentnih ureda; Europian Patent Office, US Patent Office). Sudjelovao je s više od 240 priopćenja na znanstvenim skupovima od kojih je više od 120 bilo međunarodnih.

Od 2000. godine sudjeluje u nastavnim aktivnostima Zavoda za opću i anorgansku kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a. Nositelj je dva kolegija na preddiplomskom studiju, dva kolegija na diplomskom studiju i jednog kolegija na doktorskom studiju. Bio je mentor pri izradi 2 doktorske disertacije, 27 diplomskih radova i 22 završna rada. Trenutno je mentor pri izradi 4 diplomska rada i 2 disertacije.

2009. godine bio je dobitnik Godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu mladim znanstvenicima i umjetnicima za znanstveni rad iz područja kemije. U sedam navrata bio je dobitnik nagrade studentskog zbora PMF-a Brdo za najboljeg profesora na Kemijskom odsjeku PMF-a u Zagrebu, 2013., 2014., 2016., 2017., 2020., 2021. i 2023. godine. Za svoja znanstvena dostignuća u području supramolekulskih struktura određenih halogenskom vezom odlukom Hrvatskog sabora nagrađen je 2018. godine državnom nagradom za znanost u kategoriji Godišnja nagrada za značajno znanstveno dostignuće iz područja prirodnih znanosti, polje kemija. 2022. godine bio je dobitnik Godišnje nagrade za znanost Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

2008. te od 2015. do 2019. obnašao je dužnost pomoćnika pročelnika Kemijskog odsjeka za opće i tehničke poslove, a 2014. obnašao je dužnost pomoćnika pročelnika Kemijskog odsjeka za nastavna pitanja. Od 2005. do 2009. bio je član Vijeća prirodoslovnog područja Sveučilišta u Zagrebu. Od 2014. do 2019. bio je član  Povjerenstva za nastavu Kemijskog odsjeka. Od 2015. je član Povjerenstva za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu, a od 2020. je pomoćnik pročelnika Kemijskog odsjeka za znanost.

Održao je nekoliko javnih predavanja i radionica u sklopu Ljetne škole kemije, Otvorenog dana Kemijskog odsjeka i Festivala znanosti. Od 2007. godine sudionik je popularno znanstvenih događanja Kemijskog odsjeka PMF-a (Čarolije u kemiji, Otvoreni dan KO). Od 2013. do 2017. godine bio je koordinator manifestacije Otvoreni dan Kemijskog odsjeka, a 2016. godine bio je koordinator manifestacije Dan i noć na PMF-u.

Član je Hrvatskog kemijskog društva, Hrvatske kristalografske zajednice (član Odbora) i Hrvatske udruge kristalografa.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

1. K. Lisac, F. Topić, M. Arhangelskis, S. Cepić, P. A. Julien, C. W. Nickels, A. J. Morris, T. Friščić, D. Cinčić;
Halogen-bonded cocrystallization with phosphorus, arsenic and antimony acceptorsNature Communications, 10 (2019) Article number: 61. 
2. V. Stilinović, G. Horvat, T. Hrenar, V. Nemec, D. Cinčić
Halogen and Hydrogen Bonding between (N-Halogeno)succinimides and Pyridine Derivatives in Solution, Solid State and in SilicoChemistry - A European Journal, 23 (2017) 5244-5257.
3. V. Nemec, L. Fotović, T. Friščić, D. Cinčić;
A large family of halogen-bonded cocrystals involving metal-organic building blocks with open coordination sitesCryst. Growth Des., 17 (2017) 6169-6173.
4. D. Cinčić, I. Brekalo, B.Kaitner;
Effect of atmosphere on solid-state amine-aldehyde condensations: gas-phase catalysts for solid-state transformations, Chem. Commun. 48 (2012) 11683-11685.
5. D. Cinčić, I. Brekalo, B.Kaitner;
Solvent-Free Polymorphism Control in a Covalent Mechanochemical ReactionCryst. Growth Des. 12 (2012) 44-48.
6. D. Cinčić, T. Friščić, W. Jones;
A stepwise mechanism for the mechanochemical synthesis of halogen-bonded cocrystal architecturesJ. Am. Chem. Soc. 130 (2008) 7524-7525.
7. D. Cinčić, T. Friščić, W. Jones;
 Isostructural materials achieved by using structurally equivalent donors and acceptors in halogen-bonded cocrystals, Chem. Eur. J. 14 (2008) 747-753. 

Izabrani projekti

2020. – danas, Voditelj projekta: Nove građevne jedinke u supramolekulskom dizajnu složenih višekomponentnih molekulskih kristala temeljenih na halogenskim vezama (izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost)
2015. – 2019, Voditelj projekta: Kristalno inženjerstvo višekomponentnih metaloorganskih materijala povezanih halogenskom vezom: ususret supramolekulskom ugađanju strukture i svojstava (izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost)
2013. – danas, Voditelj projekta: Pretraživanje kristalnih formi djelatnih tvari (izvor financiranja: PLIVA)
2015. – 2016, Voditelj projekta: Izučavanje kokristalizacije donora halogenske veze s iminima izvedenim iz o-vanilina (izvor financiranja: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti)
2014. – 2015, Voditelj projekta: Izučavanje utjecaja kiralnih aditiva na enantioselektivnost u mehanokemijskim reakcijama u čvrstom stanju (izvor financiranja: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti)
2007. – 2013. ,  Istraživač na projektu: Novi organski i koordinacijski spojevi - sinteza i suodnos struktura-svojstvo (voditelj B. Kaitner, izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH)
2003., Istraživač na projektu: Pretraživanje polimorfnih, pseudopolimorfnih, i amorfnih formi farmaceutski interesantnih spojeva te njihovih soli (voditelj E. Meštrović, Pliva Hrvatska d. d.)
2002. – 2006., Istraživač na projektu: Slabe interakcije i molekulsko prepoznavanje u sintezi materijala (voditelj B. Kaitner, izvor financiranja: Ministarstvo znanosti i tehnologije RH)
2001. – 2002., Istraživač na projektu: Protokol za pretraživanje polimorfije (voditelj E. Meštrović, Pliva Hrvatska d. d.)