O djelatniku

doc. dr. sc. Željka Car

Zvanje: docent
Lokacija: 307
Telefon:+385 1 4606 407
Telefon kućni:6407
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za organsku kemiju
Godina doktoriranja:2011.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Životopis

Diplomirala je 2001. godine na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2011. godine obranila doktorsku disertaciju pod nazivom Sinteze i kemo-enzimske transformacije glikokonjugata s esterskim i amidnim tipom veze (mentor: prof. dr. sc. Srđanka Tomić-Pisarović).

Od 2005. zaposlena je kao asistent, a od 2011.- 2015. kao viši asistent na Zavodu za organsku kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a. Od 2015. -  2016. radi kao poslijedoktorand na projektu „Razvoj nove metodologije za kontrolu procesa priprave lijekova – Met4Pharm“, a od 2016.-2017. kao poslijedoktorand na HRZZ projektu IP-2014-09-7899 „Sinteza, strukturna analiza i biološka evaluacija peptidomimetika i glikokonjugata“. Od 2017. je zaposlena kao stručni savjetnik na Zavodu za organsku kemiju, Kemijski odsjek, PMF u Zagrebu. 2021. zaposlena u znanstveno-nastavnom zvanju docent na istom Zavodu.

Bavi se sintezom biološki aktivnih spojeva, osobito manoziliranih derivata desmuramil-peptida u svrhu ispitivanja njihove adjuvantske aktivnosti te heterocikličkih spojeva piridinonskog tipa i njihovih glikoziliranih i lipofilnih analoga u svrhu ispitivanja njihove biološke aktivnosti (antitumorske, antiadhezivne) te NMR spektroskopskim studijama kompleksiranja piridinonskih i adamantilnih derivata s ciklodekstrinima.

Objavila je 18 znanstvenih radova, od kojih 16 citiranih u bazi Current Contents. Sudjelovala je na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima i ima ukupno 50 posterskih priopćenja.

Sudjeluje u raznim oblicima nastave iz kolegija Organska kemija za različite smjerove. Nositeljica je kolegija Enzimska kataliza u organskoj sintezi i Organska kemija (73779).

Članica je Vijeća Kemijskog odsjeka, Hrvatskog kemijskog društva i Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa.

Sudjelovala je u organizaciji Smotre sveučilišta, Otvorenog dana Kemijskog odsjeka i Čarolija u kemiji.

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Izdvojene publikacije:

1. V. Petrović Peroković, Ž. Car, M. Bušljeta, D. Mihelec, M. Paurević, S. Ivanković, R. Stojković, R. Ribić, Synthesis and Immunological Evaluation of Mannosylated Desmuramyl Dipeptides Modified by Lipophilic Triazole Substituents, Int. J. Mol. Sci. 23 (2022) 8628, 20.

2. V. Petrović Peroković, Ž. Car, J. Draženović, R. Stojković, L. Milković, M. Antica, Đ. Škalamera, S. Tomić, R. Ribić, Design, Synthesis, and Biological Evaluation of Desmuramyl Dipeptides Modified by Adamantyl-1,2,3- triazole, Molecules 26 (2021) 6352.

3. V. Petrović Peroković, Ž. Car, A. Usenik, T. Opačak-Bernardi, A. Jurić, S. Tomić, Adamantyl pyran-4-one derivatives and their in vitro antiproliferative activity, Mol. Diversity 24 (2019) 253-263.

4. V. Petrović Peroković, Ž. Car, T. Opačak-Bernardi, I. Martin-Kleiner, M. Kralj, S. Tomić, In vitro antiproliferative study of novel adamantyl pyridin-4-ones, Mol. Diversity 21 (2017) 881-891.

5. Ž. Car, T. Hrenar, V. Petrović Peroković, R. Ribić, M. Seničar, S. Tomić, Mannosylated N-Aryl Substituted 3-Hydroxypyridine-4-ones: Synthesis, Hemagglutination Inhibitory Properties and Molecular Modeling, Chem. Biol. Drug Des., 84 (2014) 393-401.

6. Ž. Car, I. Kodrin, J. Požar, R. Ribić, D. Kovačević, V. Petrović Peroković, Experimental and computational study of the complexation of adamantyl glycosides with β-cyclodextrin,Tetrahedron 69 (2013) 8051-8063. 

 

 

 

 

        

Izabrani projekti

Suradnik na projektima:

  • Suradnica na HRZZ projektu IP-2020-02-9162 „Ferocenski analozi biomolekula: strukturna karakterizacija i biološka evaluacija“ (L. Barišić, 11.01.2021. - 10.01.2025.)

  • Suradnica na HRZZ projektu IP-2014-09-7899 „Sinteza, strukturna analiza i biološka evaluacija peptidomimetika i glikokonjugata“ (S. Tomić-Pisarović)
  • Suradnica na projektu Razvoj nove metodologije za kontrolu procesa priprave lijekova – Met4Pharm financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Državnog proračuna Republike Hrvatske (P.Novak, 2014- 2016)
  • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske: Enzimske transformacije saharida i kinuklidina (2002.-2006.);
  • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske: Sinteze i enzimske transformacije biološki aktivnih spojeva (2007.-2013.).