Događanja na PMF-u

22.
travnja
13:00-15:00,
Kemijski odsjek, predavaonica P1

Opće obavijesti

Odobren projekt Enzimsko inženjerstvo...

U sklopu poziva Razvojne istraživačke potpore, NPOO.C3.2.R2-I1.06, odobren je projekt Enzimsko inženjerstvo za održivo recikliranje bioplastike u vrijednosti od 613.614,53 EUR, čija je voditeljica izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maršavelski za Zavoda za biokemiju Kemijskog odsjeka PMF-a.

Autor: Aleksandra Maršavelski
Poziv na prijave za 8. Simpozij...

Ovim putem pozivamo sve doktorande da se prijave na 8. Simpozij studenata doktorskih studija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (8. SSDS). Simpozij će se održati od 26. do 27. travnja 2024. godine na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu (Horvatovac 102a).

Registracije su službeno otvorene, a rok za prijavu sažetaka je 16. veljače 2024. godine, putem službene web stranice Simpozija. Podsjećamo da za sudjelovanje na Simpoziju nema kotizacije.

Detalje u vezi Simpozija možete naći ovdje.

Autor: Aleksandra Maršavelski

OBAVIJESTI ZA STUDENTE

Poziv studentima za sudjelovanjem na...

Studentska udruga BEST Zagreb poziva studente da sudjeluju na projektu Local Educational Involvement koji će se održati 12. travnja 2024. u Kino forumu SD-a Stjepan Radić.

Prijaviti se mogu svi studenti s interesom, a za sudjelovanje na projektu potrebno je ispuniti prijavu na poveznici.

Autor: Aleksandra Maršavelski

Poštovani i dragi studenti,

uskoro počinje nova, 2023./2024., akademska godina. U tijeku je usklađivanje sveučilišnih i fakultetskih pravila studiranja s novim Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti te novim Statutom Sveučilišta u Zagrebu. PMF će u ovom prijelaznom razdoblju, koliko god to bude dopušteno i moguće, primjenjivati pravila povoljnija za studente.


Svi studenti i dalje imaju obvezu završiti studij najkasnije u roku koji je dvostruko dulji od trajanja studija.

Važno je napomenuti da prema novim pravilima studenti ne gube pravo studiranja na studiju ako u prethodne dvije akademske godine nisu stekli najmanje 35 ECTS-a. To znači da takvi studenti mogu upisati novu akademsku godinu (ako time ne bi prekoračili dvostruko trajanje studija).

Studentima će biti omogućeno više od dva puta upisati isti kolegij.

Studenti će moći polagati kolegije iz ljetnog semestra za koje su ostvarili uvjete i u zimskom semestru akad. god. 2023./2024. Bez obzira koliko je puta do sada student izašao na ispit iz nekog kolegija za koji je ostvario uvjete, on može izaći na ispit u svakom ispitnom terminu do uključivo veljače 2024. 

Ponovno napominjemo da broj izlazaka na ispit iz pojedinog kolegija više nije eliminatoran, tj. u tom slučaju studenti ne gube pravo studiranja.

Studenti u redovitom statusu, koji su u prvu godinu studija prvi put upisani u akademskoj godini 2023./2024., imat će pravo najviše jednom ponavljati svaku studijsku godinu.

Molimo studente da i dalje prate objave na mrežnoj stranici na kojoj ćemo objavljivati sve važne novine.

Autor: Adriana Kenđel

Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Andrea Usenik, Katarina Leko, Vesna Petrović Peroković, Željka Car, Katarina Pičuljan, bivši student Josip Draženović i Josip Požar u suradnji s Rosanom Ribić sa Sveučilišta Sjever i Markom Hanževačkim sa Sveučilišta u Nottinghamu objavili su rad Hydrophobically driven hosting – what about the guest? u uglednom časopisu Journal of Molecular Liquids (IF: 6,0).

U radu su opisana eksperimentalna i računalna istraživanja kompleksiranja cikličkih i linearnih alifatskih gostiju (C6-C8) s kukurbit[7]urilom i β-ciklodekstrinom u vodi. Termodinamika procesa inkluzije u ciklodekstrin nedvojbeno je ukazala na klasičnu (iceberg) hidrataciju svih nepolarnih funkcionalnosti gostiju pri 25 °C. Znatno egzotermnija inkluzija u glikourilni receptor bila je u svim slučajevima popraćena nižim vrijednostima ΔrS° što implicira da je uklanjanje vode iz unutrašnosti kukurbit[7]urila entropijski nepovoljnije u usporedbi s analognim procesom za β-ciklodekstrin.

Za reakcije s oba receptora karakteristična je izrazita temperaturna ovisnost ΔrH°, a time i ΔrS°. Negativni ΔrCp° svih istraživanih inkluzijskih reakcija dominatno su uzrokovani postupnom dezintegracijom hidratacijskih sfera nepolarnih podjedinica gostiju. Specifično, voda se oko njih pri nižim temperaturama povezuje jačim vodikovim vezama u odnosu na ostatak otapala (klasična hidratacija i kozmotropno ponašanje) dok suprotno vrijedi pri višim temperaturama (neklasična hidratacija i kaotropno ponašanje). Zbog razlika u organizaciji vode u šupljinama receptora opisana je temperaturna ovisnost standardnih reakcijskih veličina imala znatno veći utjecaj na termodinamiku kompleksiranja s β-ciklodekstrinom. Naime, inkluzija u navedeni receptor bila je izrazito entropijski povoljna ili čak u potpunosti entropijski kontrolirana (klasični hidrofobni efekt) pri nižim temperaturama, odnosno popraćena negativnim ΔrS° (neklasični hidrofobni efekt) pri višim temperaturama. Suprotno, reakcije s kukurbit[7]urilom bile su izrazito egzotermne i u većini slučajeva entropijski nepovoljne u čitavom temperaturnom intervalu.

Istraživanje je ostvareno u okviru projekta Koordinacijske reakcije makrocikličkih liganada u otopini (MacroSol, IP-2019-04-9560) financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
2357730