Događanja na PMF-u

22.
travnja
13:00-15:00,
Kemijski odsjek, predavaonica P1

Opće obavijesti

Odobren projekt Enzimsko inženjerstvo...

U sklopu poziva Razvojne istraživačke potpore, NPOO.C3.2.R2-I1.06, odobren je projekt Enzimsko inženjerstvo za održivo recikliranje bioplastike u vrijednosti od 613.614,53 EUR, čija je voditeljica izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maršavelski za Zavoda za biokemiju Kemijskog odsjeka PMF-a.

Autor: Aleksandra Maršavelski
Poziv na prijave za 8. Simpozij...

Ovim putem pozivamo sve doktorande da se prijave na 8. Simpozij studenata doktorskih studija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (8. SSDS). Simpozij će se održati od 26. do 27. travnja 2024. godine na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu (Horvatovac 102a).

Registracije su službeno otvorene, a rok za prijavu sažetaka je 16. veljače 2024. godine, putem službene web stranice Simpozija. Podsjećamo da za sudjelovanje na Simpoziju nema kotizacije.

Detalje u vezi Simpozija možete naći ovdje.

Autor: Aleksandra Maršavelski

OBAVIJESTI ZA STUDENTE

Poziv studentima za sudjelovanjem na...

Studentska udruga BEST Zagreb poziva studente da sudjeluju na projektu Local Educational Involvement koji će se održati 12. travnja 2024. u Kino forumu SD-a Stjepan Radić.

Prijaviti se mogu svi studenti s interesom, a za sudjelovanje na projektu potrebno je ispuniti prijavu na poveznici.

Autor: Aleksandra Maršavelski

Poštovani i dragi studenti,

uskoro počinje nova, 2023./2024., akademska godina. U tijeku je usklađivanje sveučilišnih i fakultetskih pravila studiranja s novim Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti te novim Statutom Sveučilišta u Zagrebu. PMF će u ovom prijelaznom razdoblju, koliko god to bude dopušteno i moguće, primjenjivati pravila povoljnija za studente.


Svi studenti i dalje imaju obvezu završiti studij najkasnije u roku koji je dvostruko dulji od trajanja studija.

Važno je napomenuti da prema novim pravilima studenti ne gube pravo studiranja na studiju ako u prethodne dvije akademske godine nisu stekli najmanje 35 ECTS-a. To znači da takvi studenti mogu upisati novu akademsku godinu (ako time ne bi prekoračili dvostruko trajanje studija).

Studentima će biti omogućeno više od dva puta upisati isti kolegij.

Studenti će moći polagati kolegije iz ljetnog semestra za koje su ostvarili uvjete i u zimskom semestru akad. god. 2023./2024. Bez obzira koliko je puta do sada student izašao na ispit iz nekog kolegija za koji je ostvario uvjete, on može izaći na ispit u svakom ispitnom terminu do uključivo veljače 2024. 

Ponovno napominjemo da broj izlazaka na ispit iz pojedinog kolegija više nije eliminatoran, tj. u tom slučaju studenti ne gube pravo studiranja.

Studenti u redovitom statusu, koji su u prvu godinu studija prvi put upisani u akademskoj godini 2023./2024., imat će pravo najviše jednom ponavljati svaku studijsku godinu.

Molimo studente da i dalje prate objave na mrežnoj stranici na kojoj ćemo objavljivati sve važne novine.

Autor: Adriana Kenđel

Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Nea Baus Topić i Dominik Cinčić objavili su rad Perhalogenated Hydroxyl Aryl Imines as Halogen Bond Donors in Cocrystals with Nitrogen-Containing Acceptors u uglednom časopisu Crystal Growth & Design (IF 4,010).

Naglasak istraživanja bio je na proučavanju donorskog potencijala dvaju novih donora halogenske veze - periferno perhalogeniranih imina. Imini su pripravljeni kondenzacijskom reakcijom 2,3,5,6-tetrafluor-4-jod-anilina sa salicilaldehidom ili ortho-vanilinom te su kokristalizirani s ditopičnim bazama koje sadrže dušik: 4,4'-bipiridinom, 1,2-bis(4-piridil)etanom i 1,4-diazabiciklo[2.2.2]oktanom. Metodom kristalizacije iz otopine i mehanokemijskim putem pripravljeno je šest novih kokristala stehiometrijskog omjera donora i akceptora 2:1 koji su okarakterizirani metodom difrakcije rentgenskog zračenja u praškastom uzorku, jediničnom kristalu, termogravimetrijskom analizom i razlikovno-pretražnom kalorimetrijom. Strukturna analiza potvrdila je donorski potencijal istraživanih imina, pri čemu su u svim kokristalima prisutni supramolekulski trimeri temeljeni na halogenskim vezama I···N koji sadrže dvije molekule imina i jednu molekulu akceptora. Ispitan je i termokromizam imina i kokristala u čvrstom stanju pri čemu je pokazano da promjenom temperature dolazi do reverzibilne promjene boje kod svih pripravljenih spojeva. Usporedbom kristalnih struktura određenih pri 293 K i 170 K, pokazano je da navedena promjena boje nije popraćena značajnim promjenama u molekulskoj strukturi i kristalnom pakiranju. Rezultati istraživanja ukazuju da se pripravljeni periferno perhalogenirani imini mogu koristiti kao pouzdani donori halogenske veze u kokristalima te da se dizajnom ovakvih donora otvara mogućnost za pripravu kokristala temeljenih na halogenskoj vezi koji će pokazivati fotokromna i termokromna svojstva.

Istraživanje je ostvareno u okviru projekta Nove građevne jedinke u supramolekulskom dizajnu složenih višekomponentnih molekulskih kristala temeljenih na halogenskim vezama (HaloBond IP-2019-04-1868) financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
2357728