Događanja na PMF-u

22.
travnja
13:00-15:00,
Kemijski odsjek, predavaonica P1
23.
travnja
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, predavaonica ZOAKS (023)
24.
travnja
13:00-15:00,
Kemijski odsjek, predavaonica A2

Opće obavijesti

Odobren projekt Enzimsko inženjerstvo...

U sklopu poziva Razvojne istraživačke potpore, NPOO.C3.2.R2-I1.06, odobren je projekt Enzimsko inženjerstvo za održivo recikliranje bioplastike u vrijednosti od 613.614,53 EUR, čija je voditeljica izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maršavelski za Zavoda za biokemiju Kemijskog odsjeka PMF-a.

Autor: Aleksandra Maršavelski
Poziv na prijave za 8. Simpozij...

Ovim putem pozivamo sve doktorande da se prijave na 8. Simpozij studenata doktorskih studija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (8. SSDS). Simpozij će se održati od 26. do 27. travnja 2024. godine na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu (Horvatovac 102a).

Registracije su službeno otvorene, a rok za prijavu sažetaka je 16. veljače 2024. godine, putem službene web stranice Simpozija. Podsjećamo da za sudjelovanje na Simpoziju nema kotizacije.

Detalje u vezi Simpozija možete naći ovdje.

Autor: Aleksandra Maršavelski

OBAVIJESTI ZA STUDENTE

Poziv studentima za sudjelovanjem na...

Studentska udruga BEST Zagreb poziva studente da sudjeluju na projektu Local Educational Involvement koji će se održati 12. travnja 2024. u Kino forumu SD-a Stjepan Radić.

Prijaviti se mogu svi studenti s interesom, a za sudjelovanje na projektu potrebno je ispuniti prijavu na poveznici.

Autor: Aleksandra Maršavelski

Poštovani i dragi studenti,

uskoro počinje nova, 2023./2024., akademska godina. U tijeku je usklađivanje sveučilišnih i fakultetskih pravila studiranja s novim Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti te novim Statutom Sveučilišta u Zagrebu. PMF će u ovom prijelaznom razdoblju, koliko god to bude dopušteno i moguće, primjenjivati pravila povoljnija za studente.


Svi studenti i dalje imaju obvezu završiti studij najkasnije u roku koji je dvostruko dulji od trajanja studija.

Važno je napomenuti da prema novim pravilima studenti ne gube pravo studiranja na studiju ako u prethodne dvije akademske godine nisu stekli najmanje 35 ECTS-a. To znači da takvi studenti mogu upisati novu akademsku godinu (ako time ne bi prekoračili dvostruko trajanje studija).

Studentima će biti omogućeno više od dva puta upisati isti kolegij.

Studenti će moći polagati kolegije iz ljetnog semestra za koje su ostvarili uvjete i u zimskom semestru akad. god. 2023./2024. Bez obzira koliko je puta do sada student izašao na ispit iz nekog kolegija za koji je ostvario uvjete, on može izaći na ispit u svakom ispitnom terminu do uključivo veljače 2024. 

Ponovno napominjemo da broj izlazaka na ispit iz pojedinog kolegija više nije eliminatoran, tj. u tom slučaju studenti ne gube pravo studiranja.

Studenti u redovitom statusu, koji su u prvu godinu studija prvi put upisani u akademskoj godini 2023./2024., imat će pravo najviše jednom ponavljati svaku studijsku godinu.

Molimo studente da i dalje prate objave na mrežnoj stranici na kojoj ćemo objavljivati sve važne novine.

Autor: Adriana Kenđel

Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka David Klarić i Nives Galić zajedno s bivšom studenticom Kemijskog odsjeka Melitom Kelrajter i u suradnji sa znanstvenicama Anom Čikoš (Institut Ruđer Bošković) te Anom Budimir (Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet) objavili su znanstveni rad pod naslovom Inclusion complexes of nabumetone with β-cyclodextrins: Spectroscopic, spectrometric and calorimetric studies in solution u prestižnom časopisu Journal of Molecular Liquids (IF = 6,0).

U radu je detaljno istražen utjecaj β-ciklodekstrina kao i njegovog hidroksipropiliranog, nasumično metiliranog te alkilsulfoniranog derivata na topljivost lijeka nabumetona u vodi te u simuliranim biorelevantnim medijima. Nabumeton s navedenim β-ciklodekstrinima tvori inkluzijske komplekse u vodenim otopinama, a kompleksiranje je istraženo fluorescencijskom spektroskopijom, izotermalnom titracijskom mikrokalorimetrijom, spektrometrijom masa visokog razlučivanja te 1D i 2D spektroskopijom NMR. Svi korišteni β-ciklodekstrini višestruko su povećavali topljivost nabumetona, s tim da je alkilsulfonirani derivat povećavao za čak 170 puta. Nedvojbeno je dokazano kako nabumeton s β-ciklodekstrinom i njegovim derivatima tvori inkluzijske komplekse u stehiometrijskom omjeru 1:1, a vrijednosti konstanti stabilnosti koje su izračunate korištenjem različitih tehnika i metoda pokazale su jako dobro međusobno slaganje. Simultano postojanje dviju različitih struktura inkluzijskog kompleksa s različitom orijentacijom nabumetona u šupljini β-ciklodekstrina po prvi je puta eksperimentalno dokazano na temelju detaljnih istraživanja spektroskopijom NMR čime su potvrđena ranija in silico istraživanja. Ovi rezultati temelj su sljedećih istraživanja kompleksiranja nabumetona s β-ciklodekstrinima u čvrstom stanju čime bi se potencijalno dobili novi terapijski oblici ovog lijeka s poboljšanim svojstvima.

Objavljeni rezultati dio su doktorske disertacije Davida Klarića. Istraživanje je provedeno u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom „Priprava, karakterizacija i biokompatibilnost novih supramolekulskih kompleksa lijek/ciklodekstrin i lijek/dekstrinske nanospužve s poboljšanim svojstvima“ (IP-2022-10-6033).

Autor: Aleksandra Maršavelski
Popis obavijesti

Broj posjeta:
2360112