Obavijest o upisima u prvu godinu...

UPUTE ZA PRIJAVE I UPIS NA:

1.    diplomski sveučilišni studij Geografija; smjer: istraživački 
2.    diplomski sveučilišni studij Geografija; smjer: nastavnički

PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK

Prijave za oba studijska programa primaju se 29. i 30. rujna 2021. godine

1.    u Uredu za studente Geografskog odsjeka: Marulićev trg 19/II, tel. 01/4895-460, 
2.    e-mailom (skenirana dokumentacija): upisi@geog.pmf.hr

Prijave se podnose na posebnom obrascu koji se može dobiti u Uredu za studente te pronaći ovdje:

Prijavi treba priložiti sljedeće isprave (originale ili ovjerene fotokopije): 
•    dokaz o državljanstvu 
•    rodni list
•    svjedodžbu (uvjerenje) o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili diplomu (uvjerenje) završenog dodiplomskog (diplomskog)  studija
•    dokaz o uplati troškova razredbenog postupka
•    prijepis ocjena s navedenim ECTS bodovima predmeta položenih tijekom prethodnog studija 
•    za kandidate koji preddiplomski/dodiplomski/diplomski studij nisu završili na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu: ovjerenu dokumentaciju iz koje su vidljivi sadržaji svih položenih predmeta
•    za kandidate koji su završili odgovarajući studij u inozemstvu: rješenje sveučilišnog Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

Ako se prijava šalje e-mailom, originale ili ovjerene fotokopije isprava donijeti na upis.

NEPOTPUNE PRIJAVE BEZ TRAŽENIH PRILOGA NEĆE SE RAZMATRATI.

RAZREDBENI POSTUPAK 

Izbor pristupnika za upis obavlja se na temelju rezultata razredbenog postupka. 

Pravila razredbenog postupka su sljedeća:

Razredbeni postupak za diplomske studije temelji se na rangiranju uredno prijavljenih pristupnika prema prosječnoj ocjeni svih predmeta preddiplomskog studija. Na temelju rang liste pristupnici biraju željeni diplomski studij do popunjenja kvote svakoga studija.  
 

OBAVIJESTI O UPISU (RANG-LISTA)

Rang-lista uredno prijavljenih pristupnika za diplomske studije Geografskog odsjeka bit će objavljena 4. listopada 2021. na internetskim stranicama i oglasnim pločama, sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka. 

Prigovor na razredbeni postupak pristupnik može podnijeti u pisanom obliku, u roku od 24 sata od objave rang-liste, Dekanu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. 

Odgovor na prigovor pristupnik će dobiti u roku od dva dana od podnošenja žalbe.

Studenti koji su stekli pravo na upis, od 4. do 8. listopada 2021. trebaju:
•    Ispuniti podatke na sljedećoj poveznici, čime kandidati potvrđuju namjeru upisa (ili odustajanje od upisa na studij)
•    Izvršiti uplatu troškova upisa te potvrdu o uplati proslijediti na email adresu: upisi@geog.pmf.hr
•    Ispuniti Upisni list (popuniti na računalu, isprintati i potpisati)
•    Ispuniti Obrazac za studentsku iskaznicu – obavezan potpis u predviđeno polje za potpis crnim flomasterom

UPISI

Upisi se provode 8. listopada 2021. godine na Marulićevom trgu 19/II prema redoslijedu na rang-listi i objavljenom rasporedu dolaska na prozivku. Raspored dolazaka na prozivku i upis bit će objavljen na rang-listi 4. listopada 2021. godine.

Prozivka će se odvijati u Predavaonici 1 na Geografskom odsjeku, a po svaku skupinu pristupnika pred ulaz u zgradu dolazi član Povjerenstva za razredbeni postupak.

Studenti isključivo prema unaprijed objavljenom rasporedu dolaze BEZ pratnje na Geografski odsjek PMF-a te nakon izbora studija i grane na prozivci:

•    predaju potrebne dokumente i obrasce prethodno popunjene i potpisane i to:
1.    upisni list
2.    obrazac za studentsku iskaznicu
3.    dvije fotografije 3,5 x 4,5 cm
4.    dokaz o uplati troškova upisa
5.    dokaz o uplati prve rate školarine (samo za studente koji podliježu plaćanju)
6.    ispisnicu ili potvrdu o završetku drugog diplomskog studija (ukoliko je student već studirao)
7.    kopiju osobne iskaznice
8.    neovjerenu kopiju domovnice (prihvaćaju se zapisi iz sustava e-građani)
9.    neovjerenu kopiju rodnog lista (prihvaćaju se zapisi iz sustava e-građani)
10.    svjedodžbu (uvjerenje) o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili diplomu (uvjerenje) završenog dodiplomskog studija
•    potpisuju ugovor o studiranju
•    preuzimaju AAI korisnički račun
•    dobivaju upute za postupak odabira izbornih predmeta   
 
Pristupnici koji ne dođu na prozivku, odnosno ne upišu se u roku definiranom na rang-listi gube pravo upisa na diplomski sveučilišni studij, a to pravo stječu pristupnici koji slijede na rang-listi, ako su prešli razredbeni prag, sve dok se ne popuni upisna kvota ili ne istekne rok upisa.

Pristupnici koji dolaze na upis NE SMIJU:

•    pokazivati znakove akutne respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa i sl.) 

•    biti pod zdravstvenim nadzorom tj. u samoizolaciji.

Ulaskom u zgradu Geografskog odsjeka pristupnici potvrđuju da u potpunosti zadovoljavaju navedene zdravstvene kriterije. 
Pri ulasku na Geografski odsjek PMF-a je obavezna dezinfekcija ruku i držanje razmaka od najmanje 1,5 metar. Tijekom boravka na Geografskom odsjeku PMF-a je obavezno korištenje zaštitnih maski.

Raspored dolazaka  - potrebno je STROGO pridržavanje istoga uz dolazak u točno navedeno vrijeme.
Upis je moguće obaviti i putem opunomoćene osobe, koja prilikom potpisivanja ugovora, treba predočiti punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika.

Na upis je potrebno doći u propisanom roku. Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis gube ga ako se ne upišu u propisanom roku. U slučaju opravdane spriječenosti (npr. zastoj u prometu) pristupnik obavezno treba nazvati Ured za studente (01 4895 460 ili 01 4895 462). 

Studenti koji trebaju potvrde o upisu šalju popis potrebnih potvrda i svrhu za koju su im potrebne na email referada@geog.pmf.hr 
Potvrde će im biti dostavljene na e-mail do 14. listopada 2021. godine.

Podatci za uplate:

UPLATITELJ: PREZIME I IME (obavezan podatak)
PRIMATELJ:
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
HORVATOVAC 102A
10000 ZAGREB
IBAN PMF-a: HR5823600001101522208

Troškovi razredbenog postupka: 200,00 kn
Opis uplate: Za razredbeni postupak diplomskog studija
Model: HR00
Poziv na broj: 604020-108-OIB STUDENTA

Troškovi upisa: 350,00 kn
Opis uplate: Za upis na diplomski studij
Model: HR00
Poziv na broj: 604070-108-OIB STUDENTA

Školarina: 2,800 kn (1 rata) - samo za studente koji podliježu plaćanju
Opis uplate: 1. rata školarine
Model:  HR00
Poziv na broj:  503624-108-OIB STUDENTA
 
Kontakt podatci:
URED ZA STUDENTE: 01-4895-460 ili 01-4895-462; referada@geog.pmf.hr 
Adresa Geografskog odsjeka: Marulićev trg 19/II, 10 000 Zagreb
 

 

Autor: Ivana Erdelez
Popis obavijesti