Međunarodni simpozij...

Od 7. do 9. listopada 2022. godine u Pećinskom parku Grabovača u Perušiću će se održati Međunarodni simpozij "Georaznolikost i geobaština – stanje i perspektive" / International Symposium "Geodiversity and Geoheritage - State and Perspectives"

Na skupu će se okupiti stručnjaci, istraživači, znanstvenici i nastavnici iz sektora zaštite prirode, obrazovanja, znanosti i turizma, ali i studenti pred kojima je budućnost.

Organizatori Simpozija su Geografski odsjek i JU Pećinski park Grabovača.

Simpozij je posvećen temama i problematici iz sfere georaznolikosti, geobaštine i geoturizma.

Prva obavijest i obavijesti koje će uslijediti možete pratiti na web stranici GEORAZNOLIKOST-GEOBAŠTINA 2022. - o Simpoziju - Geografski odsjek.

Autor: Ivana Erdelez
Popis obavijesti