Izv. prof. dr. sc. Lukić imenovan...

Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Lukić je, na temelju brojnih iskustava u radu hrvatske sekcije Europskog vijeća za sela i male gradove (Ecovast - web), imenovan članom Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb (UAZ). Partnersko vijeće imenovano je kao savjetodavno tijelo za izradu i praćenje provedbe strategije razvoja UAZ-a 2021.-2027.

Time je još jednom potvrđena važnost uloge geografa u strateškom planiranju urbanih i ruralnih područja. Kolega Lukić je s kolegom doc. dr. sc. Vedranom Prelogovićem bio voditelj studije "Analiza i vrednovanje razvojnih potencijala i ograničenja područja Urbane aglomeracije Zagreb" u kojoj su suradnici u nizu poglavlja i analitičkih priloga obradili složenu analizu metodoloških pristupa gradskim regijama te prirodnogeografskih i društvenogeografskih aspekata ove interesantne gradske regije u SZ Hrvatskoj. Glavni rezultat provedene studije je izrada uvjetno homogene razvojne regionalizacije prostora UAZ-a. Studija je dostupa na poveznici Analiza i vrednovanje razvojnih potencijala i ograničenja Urbane aglomeracije Zagreb, 2018..pdf

Urbana aglomeracija Zagreb ustrojena je 2016. Zakonom o regionalnom razvoju, a obuhvaća grad Zagreb, kao njezino sjedište te 10 gradova i 19 općina s područja Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije. Urbane aglomeracije se ustrojavaju s ciljem učinkovitijeg planiranja, usklađivanja i provedbe politike regionalnog razvoja. Donošenjem Strategije razvoja UAZ-a utvrđeni su ciljevi i prioriteti razvoja urbanog područja Zagreba sa svrhom jačanja njegovih razvojnih potencijala i jačeg povezivanja s okolnim prostorom. Time je ispunjen preduvjet za korištenje sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, napose nepovratnih sredstava iz mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u iznosu od gotovo milijardu kuna. Integrirana teritorijalna ulaganja su mehanizam EU kojim se jača uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja.
 

Autor: Ivana Erdelez
Popis obavijesti