O djelatniku

prof. dr. sc. Anita Filipčić

Zvanje: redoviti profesor
Lokacija: 344
Telefon:01/4895 415
E-mail: E-mail
Zavod/služba: GEOG - Zavod za fizičku geografiju
Godina diplomiranja:1990.
Godina magistriranja:1993.
Godina doktoriranja:1999.
Na zavodu od:1991.

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Konzultacije

prema prethodnom dogovoru putem e-maila

Životopis

Anita Filipčić rođena je  u Zagrebu.  Studij geografije na Geografskom odjelu PMF-a u Zagrebu upisala je 1986. god. Dobitnica je stipendije Grada Zagreba za najbolje studente zagrebačkog sveučilišta. Diplomirala  je 1990. g. na temi "Bura na istočnoj obali Jadrana". Nakon jednogodišnjeg rada u Obrazovnom centru za jezike na radnom mjestu profesorice geografije, od 1. studenog 1991. zaposlena je na Geografskom odsjeku PMF-a.

Završila je poslijediplomski studij "Geografske osnove prostornog planiranja i uređenja". Magistrirala  je 1993. g. na temi "Anomalija temperature zraka u Hrvatskoj. Prilog klimatskoj regionalizaciji Hrvatske" . U svibnju 1999. g. obranila je doktorsku disertaciju "Razgraničenje Köppenovih klimatskih tipova Cf  i Cs u Hrvatskoj. Prilog geografskoj regionalizaciji Hrvatske".

U veljači 2000. g. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, u travnju 2005. u zvanje izvanrednog profesora s reizborom u srpnju 2011. i rujnu 2016., a u siječnju 2020. u zvanje redovitog profesora.

Vodila je poticajni projekt za mlade znanstvenike  „Klimatska regionalizacija Hrvatske“ (1998.-2000.), te znanstveni projekt MZOS-a „Utjecaj klimatskih promjena na socijalnogeografske elemente u Hrvatskoj“ (2008.-2010.). Surađivala je na znanstvenim projektima MZOS-a "Urbanizacija Hrvatske" (1991.-1999.), „Regionalno-geografska istraživanja Hrvatske“  (2000.-2006.) i „Promjene okoliša i kulturni pejzaž kao razvojni resurs“ (2007.-2013.).

U razdoblju 2000.-2001. g. bila je tajnica Hrvatskog geografskog društva, a u 2002. g. predsjednica Državnog povjerenstva za natjecanja u geografiji. Od 2006. do 2009. godine bila je predsjednica Hrvatskog geografskog društva. Tijekom predsjedanja inicirala je održavanje Ljetnog seminara za nastavnike geografije.  U nekoliko mandata obnašala je dužnost pomoćnice pročelnika Geografskog odsjeka za financije, a u dva mandata (2006.-2008., 2019.-2021.) dužnost predstojnice Zavoda za fizičku geografiju.  

Bila je članica znanstvenog odbora Trećeg, Četvrtog, Petog, Šestog i Sedmog hrvatskog geografskog kongresa, članica znanstveno-stručnog odbora Pete i Šeste hrvatske konferencije o vodama, predsjednica organizacijskog odbora Četvrtog hrvatskog geografskog kongresa, te urednica i (ko)autorica niza geografskih udžbenika i ostalih geografskih izdanja, kao i stručnih i popularnoznanstvenih članaka.

Recenzentica je niza radova u znanstvenim časopisima i zbornicima sa znanstvenih skupova, sveučilišnog udžbenika, te znanstvene knjige i monografije.

Uvođenjem bolonjskog sustava studiranja implementirala je nove kolegije na studije Geografskog odsjeka PMF-a, i to: Regionalna klimatologija, Klimatske promjene, Primijenjena klimatologija, Klima i turizam, Klima Hrvatske. Dva je kolegija uvela u suradnji s kolegama. Sunositeljica je kolegija Metodologija istraživanja II na Doktorskom studiju geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž. 

Znanstveni, stručni i nastavni interes usmjerila je na klimu Hrvatske i regionalnu geografiju Australije i Oceanije. Autorica je priručnika Klimatologija u nastavi geografije, a u koautorstvu je objavila dva sveučilišna udžbenika: Klimatologija za geografe (1996.) i Geografija Australije i Oceanije (2004.)

Članica je Hrvatskog geografskog društva od 1983. g., a od 2010. g. je članica uredničkog odbora znanstvenog časopisa Acta Geographica Croatica.

 


Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Nastavni materijali

Repozitorij je prazan