HRZZ projekti i projekti Ministarstva znanosti i obrazovanja

Aktivni projekti

Relativna promjena morske razine i klimatske promjene duž istočne obale Jadrana


Hrvatska zaklada za znanost odobrila je znanstveni multidisciplinarni projekt na kojemu se se okupili znanstvenici iz Hrvatske i inozemstva, a vodi ga prof. dr. sc. Sanja Faivre. Cilj projekta je istraživanje relativne promjene morske razine i klimatskih promjena duž istočne jadranske obale pomoću dva glavna markera: algnih vijenaca i siga s freatskim obraštajem. Oba markera omogućuju određivanje indeksnih točaka promjene pomoću kojih će se konstruirati krivulja relativne morske razine. Indeksne točke povezat će se s fazama brzih klimatskih promjena dobivenim analizom izotopa iz algnih vijenaca. 


Ovo će istraživanje doprinijeti razumijevanju uzroka promjena morske razine, a to   je važno za procjene budućih promjena i procjene ranjivosti obalnih područja. 
 U geografskom kontekstu, takva saznanja mogu znatno pomoći boljoj organizaciji   i pripremi lokalne zajednice za promjene u budućnosti. 
 Projekt traje od 2020. godine, a završava 2024. godine.

 Detalji projekta nalaze se ovdje

 

 

 

 

Završeni i izvanzavodski projekti

Geomorfološka i geoekološka istraživanja krša Republike Hrvatske, MZOŠ 119-1191306-1305, voditeljica Sanja Faivre, 2007.-2014.
Istraživanje krške denudacije i zaštita krškog krajobraza, Znanstveno-tehnološka suradnja sa Slovenijom, MZOŠ, voditeljica Sanja Faivre, 2012.-2013.

Reconstruction of the Quaternary environment in Croatia using isothope methods, voditeljice: N. Horvatinčić i I. Krajcar Bronić, Institut Ruđer Bošković, suradnica Sanja Faivre; 2014.-2018. 
Stranica projekta 

Klimatska regionalizacija Hrvatske, voditeljica Anita Filipčić, 1998.-2000.

Utjecaj klimatskih promjena na socijalnogeografske elemente u Hrvatskoj, voditeljica Anita Filipčić, 2008.-2010.

Promjene okoliša i kulturni pejzaž kao razvojni resurs, voditeljica B. Fȕrst-Bjeliš, PMF, suradnica Anita Filipčić, 2007.-2013.

Učinkovita stvarnovremenska obrada brzih geoprostornih podataka, RETROFIT, voditelj K. Pripužić, FOI, suradnik Mladen Maradin, 2018.-2023. 
Stranica projekta

Klimatske promjene i varijabilnost u Hrvatskoj – od globalnih utjecaja do lokalnih zelenih rješenja, voditeljica I. Herceg Bulić, PMF, suradnik Mladen Maradin, 2018.-2023.
Stranica projekta