Potpore znanstvenim istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu

VODITELJ

NAZIV

TRAJANJE

Zoran Stiperski Prostorni identiteti u regionalnim kontekstima 2020. - 2021.
Sanja Faivre Paleo i recentne promjene okoliša krškog dijela Hrvatske 6 2020.
Aleksandar Lukić Indikatori suvremenog razvoja ruralnih područja Hrvatske 2018. - 2020.
Vedran Prelogović Promjene u prostornoj strukturi postsocijalističkog grada 2016. - 2020.
Vuk Tvrtko Opačić Prostorne implikacije turizma u zaštićenim područjima Hrvatske 2020.
Neven Bočić Istraživanje geomorfološko-geoloških uvjeta okršavanja i hidromorfoloških posebnosti na odabranim lokalitetima Dinarskog krša u Hrvatskoj 2016. - 2019.
Sanja Faivre Paleo i recentne promjene okoliša krškog dijela Hrvatske 5 2019.
Vuk Tvrtko Opačić Prostorne implikacije turizma u zaštićenim područjima Hrvatske 2019.
Laura Šakaja Prostorni aspekti mobilnosti osoba s invaliditetom u gradskoj sredini (primjer Zagreba) 2018. - 2019.
Aleksandar Toskić Sociogeografska analiza marginalnih područja Hrvatske 2015. - 2019.
Sanja Faivre Paleo i recentne promjene okoliša krškog dijela Hrvatske 4 2018.
Vuk Tvrtko Opačić Prostorne implikacije turizma u zaštićenim područjima Hrvatske 2018.
Sanja Faivre Paleo i recentne promjene okoliša krškog dijela Hrvatske 3 2017.
Mladen Maradin Klasifikacija lokalnih klimatskih zona na području grada: primjer grada Zagreba 1.1.2017. - 31.12.2017.
Vuk Tvrtko Opačić Prostorne implikacije turističkih i vikendaških kretanja u lokalnim zajednicama u Hrvatskoj 2017.
Laura Šakaja  Mentalna karta Europe i hrvatskih regija 1.1.2017. - 31.12.2017.
Sanja Faivre Paleo i recentne promjene okoliša krškog dijela Hrvatske 2 2016.
Vuk Tvrtko Opačić Komparativna analiza prostornog razvoja sekundarnog stanovanja i turizma u Hrvatskoj 2016.
Laura Šakaja Etničnost i religija u prostornom kontekstu 2015. - 2016.
Sanja Faivre Paleo i recentne promjene okoliša krškog dijela Hrvatske 2015.

Ostali projekti na kojima surađujemo

SURADNIK S GEOGRAFSKOG ODSJEKA

NAZIV

VRSTA

TRAJANJE

Slaven Gašparović
Ivan Šulc
Uspostava kriterija za vrednovanje modernizacijskih i
(post)tranzicijskih procesa u ruralnim prostorima Hrvatske kroz studiju slučaja ruralnog prostora Like (RURALIKA)
Znanstveni 01.02.2020. - 31.10.2025.
Aleksandar Lukić Solidarna ekonomija u Hrvatskoj: antropološka perspektiva Znanstveni 1.2.2020. - 31.1.2024.
Mladen Maradin Učinkovita stvarnovremenska obrada brzih geoprostornih podataka Znanstveni 01.03.2018. - 01.03.2023.
Aleksandar Lukić
Petra Radeljak Kaufmann
ESPON Study on European Shrinking Rural Areas Challenges, Actions and Perspectives for Territorial Governance (ESCAPE) Stručni 03/2019. - 
Neven Bočić
Petra Radeljak Kaufmann
The changing role of karst national parks in human-environment relations: a regional comparison Znanstveni 2017. - 2021.
Vuk Tvrtko Opačić Smart specializations in the promotion of local heritage Stručni 2019. - 2020-
Laura Šakaja City-making: Space, culture and identity Znanstveni 2014. - 2018.
Aleksandar Lukić ESPON Study on Possible European Territorial Futures  Stručni 30.5.2016. - 31.12.2017.
Borna Fuerst-Bjeliš
Ivan Šulc
Aleksandar Toskić
Ružica Vuk
HvaR&D – Uvođenje GIS i ICT tehnologija u kurikulume fakultativne nastave i njihova primjena u održivom razvoju otoka Hvara Stručni 2015. - 2016.
Nenad Buzjak Fizikalna istraživanja aktivnih i paleookolišnih procesa u jamama Dinarskog krša Znanstveni 1.1.2014. - 31.12.2015.