Obavijesti

Disertacija nosi naslov: 

"Razvoj i značenje Slavonskog Broda u urbanom sistemu Istočne Hrvatske"

 

SRIJEDA 27. rujna 2023. godine u 11:00 sati
u prostorijama Geografskog odsjeka PMF-a (Ilica 242)
 


Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

1.    Izv. prof. dr. sc. Vedran Prelogović, Geografski odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu
2.    Prof. dr. sc. Aleksandar Toskić, Geografski odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu
3.    Prof. dr. sc. Roko Mišetić, Hrvatsko katoličko sveučilište Zagreb
Zamjena: Prof. dr. sc. Aleksandar Lukić, Geografski odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu

 

SAŽETAK

Ovaj će se rad baviti razvitkom i značenjem Slavonskog Broda na tri razine. Na prvoj će se razini analizirati sam grad, njegov razvitak i funkcije. Na drugoj razini analizirat će se gradska regija Slavonskog Broda. Analizirat će se utjecaj grada na složene procese preobrazbe prigradske okolice, unutar dnevnog urbanog sustava. Gradska regija Slavonskog Broda je heterogena i izdužena duž glavne prometnice u smjeru zapad-istok. Na trećoj će se razini, temeljem analize kretanja ljudi, robe i informacija, analizirati utjecaj grada na šire gravitacijsko područje – nodalnu regiju te procese unutar nje. Pokazalo se da je cijeli prostor deficitaran osnovnim funkcijama, uz izuzetak Slavonskog Broda. Slavonski Brod na regionalnoj razini gravitacije nije dovoljno funkcionalno opremljen za zadovoljavanje svih potreba stanovništva svoga kraja. Zbog toga stanovništvo povremeno ili redovito cirkulira u Zagreb te nešto bliže regionalno središte Osijek. Problem čak nije niti u broju i vrsti funkcija, nego u njihovoj kvaliteti. Slavonski Brod još uvijek ima ulogu regionalnog centra u jugozapadnom dijelu Istočne Hrvatske za zapadni dio svoje regije, tj. Novogradiški kraj. Osim dostupne literature i statističkih podataka, provedena su vlastita terenska istraživanja, poput gravitacijske usmjerenosti lokalnog stanovništva. Ona je istražena metodom anketnog istraživanja, zasebno za funkcije obrazovanja, zdravstva, opskrbe i kulture.

Autor: Marijana Šurina