Mobilnost studenata

Pojam studentske razmjene podrazumijeva ostvarivanje dijela studijskog programa (semestra, akademske godine) na stranom sveučilištu odnosno odrađivanja stručne prakse na inozemnoj ustanovi/instituciji/poduzeću. Međunarodnu suradnju ostvaruju studenti PMF-a uključivanjem Erasmus+ i ostale programe mobilnosti te sudjelovanjem na (studentskim) međunarodnim znanstevnim i stručnim skupovima, od kojih su nekima i organizatori.

Mobilnost osoblja

Međunarodna suradnja nastavnika i suradnika na PMF-u ostvaruje se njihovim aktivnim sudjelovanjem u radu međunarodnih strukovnih udruga i tijela, ali i njihovim duljim ili kraćim boravcima u inozemstvu u svojstvu gostujućih nastavnika, odnosno znanstvenika, pozvanih predavača na znanstvenim skupovima, sveučilištima i znanstvenim institutima te aktivnih sudionika međunarodnih znanstevnih skupova.

Poseban oblik međunarodne suradnje PMF-a predstavlja i dolazna mobilnost nastavnika i studenata stranih sveučilišta za potrebe održavanja terenske nastave, kao i međunarodna razmjena studenata za obavljanje stručne prakse putem studentske organizacije IAESTE.

Mobilnost sveučilišnih nastavnika se temelji na bilateralnim sporazumima s partnerskim sveučilištima. Ona najčešće uključuje kraće boravke u inozemstvu u okviru dogovorenih kvota za svaku kalendarsku godinu.