Prostorno planiranje i regionalni razvoj

Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
5.0 Osnove regionalnog i prostornog planiranja 60
(30P, 30S)
1 INFO
7.0 Prirodna osnova u prostornom planiranju 75
(45P, 30S)
1 INFO
3.0 Uvod u istraživački rad 30
(15P, 15A)
1 INFO
GEOGDI-ISVU 74 izborni predmeti 1. semestar
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
5.0 Baština i turizam u ruralnim područjima 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
5.0 Daljinska istraživanja 45
(30P, 15A)
1, 3 INFO
5.0 Demogeografska analiza malih područja 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
5.0 Faktori lokacije industrije i poslovanja 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
5.0 Geomorfologija i hidrografija krša 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
5.0 Međunarodne organizacije 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
5.0 Metode istraživanja u društvenoj geografiji 60
(30P, 30S)
1, 3 INFO
5.0 Primijenjena geoekologija 45
(15P, 30A)
1, 3 INFO
5.0 Primijenjena geomorfologija 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
5.0 Prirodni rizici 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
5.0 Stanovništvo Hrvatske 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
5.0 Turizam i rekreacija u prostornom planiranju 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
5.0 Grad u prostornom planiranju 60
(45P, 15S)
2 INFO
5.0 Metode i tehnike u regionalnom i prostornom planiranju 60
(30P, 30S)
2 INFO
5.0 Restrukturiranje ruralnih područja 60
(30P, 30S)
2 INFO
5.0 Terenska nastava iz geografije 60
(60T)
2 INFO
GEOGDI-ISVU 74 izborni predmeti 2. semestar
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
5.0 Fondovi EU, projektni menadžment i teritorijalna suradnja 45
(30P, 15S)
2 INFO
5.0 Geografija krša 45
(30P, 15S)
2 INFO
5.0 Geografija potrošnje 45
(30P, 15S)
2 INFO
5.0 Geografski aspekt rekreacije 45
(30P, 15S)
2 INFO
5.0 Gradske regije 45
(30P, 15S)
2 INFO
5.0 Katastar nekretnina 60
(45P, 15S)
2 INFO
5.0 Klimatske promjene 45
(30P, 15S)
2 INFO
5.0 Primijenjena hidrogeografija 45
(30P, 15A)
2 INFO
5.0 Primijenjena klimatologija 45
(30P, 15S)
2 INFO
5.0 Računalne statističke analize 60
(15P, 45A)
2 INFO
5.0 Suvremene sociogeografske teme 45
(30P, 15S)
2 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
5.0 GIS u regionalnom i prostornom planiranju 60
(15P, 45A)
3 INFO
5.0 Promet i organizacija prostora 60
(30P, 30S)
3 INFO
5.0 Radna praksa 90
(90PK)
3 INFO
5.0 Regionalni razvoj 60
(30P, 30S)
3 INFO
5.0 Urbano-socijalna geografija 45
(30P, 15S)
3 INFO
GEOGDI-ISVU 74 izborni predmeti 3. semestar
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
5.0 Baština i turizam u ruralnim područjima 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
5.0 Daljinska istraživanja 45
(30P, 15A)
1, 3 INFO
5.0 Demogeografska analiza malih područja 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
5.0 Faktori lokacije industrije i poslovanja 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
5.0 Geomorfologija i hidrografija krša 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
5.0 Međunarodne organizacije 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
5.0 Metode istraživanja u društvenoj geografiji 60
(30P, 30S)
1, 3 INFO
5.0 Primijenjena geoekologija 45
(15P, 30A)
1, 3 INFO
5.0 Primijenjena geomorfologija 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
5.0 Prirodni rizici 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
5.0 Stanovništvo Hrvatske 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
5.0 Turizam i rekreacija u prostornom planiranju 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
30.0 Diplomski rad s obranom 300
(300S)
4 INFO