Naknade za usluge - eur - kn

 

Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet

Adresa: Horvatovac 102 a,  10000 Zagreb

IBAN: HR5823600001101522208

R.BR. USLUGA IZNOS NAKNADE TROŠKA MODEL POZIV NA BROJ
Sveučilišni preddiplomski, diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski studiji, dodiplomski studiji
1. Nastavak sveučilišnog prijediplomskog, diplomskog ili integriranog prijediplomskog i diplomskog studija na PMF-u 66.00 € HR00 604060-108-OIB STUDENTA
2. Promjena sveučilišnog prijediplomskog, diplomskog ili integriranog prijediplomskog i diplomskog studija na PMF-u (prijelaz s jednog studija na PMF-u na drugi studij na PMF-u) 66.00 € HR00 604060-108-OIB STUDENTA
3. Prijelaz s drugog visokog učilišta na sveučilišni prijediplomski, diplomski ili integrirani prijediplomski i diplomski studij na PMF-u 66.00 € HR00 604060-108-OIB STUDENTA
4. Priznavanje jednog kolegija položenog na drugom studijskom programu izvan PMF-a izvan regulirane mobilnosti 7.00 € HR00 604060-108-OIB STUDENTA
5. Upis jednog kolegija izvan studijskog programa i regulirane moblinosti izvan PMF-a 7.00 € HR00 604060-108-OIB STUDENTA
6. Upis jednog kolegija treći ili viši puta 13.00 € HR00 604060-108-OIB STUDENTA
7. Upis više od 35 ECTS-a u jednom semestru 10.00 € HR00 604060-108-OIB STUDENTA
8. Poništenje i zamjena jednog upisanog kolegija nakon prva dva tjedna nastave 13.00 € HR00 604060-108-OIB STUDENTA
9. Naknadni upis u višu ili istu godinu studija 53.00 € HR00 604060-108-OIB STUDENTA
10. Naknadno preuzimanje nastavnih obveza (upis kolegija) u ljetnom semestru 53.00 € HR00 604060-108-OIB STUDENTA
11. Promocija diplomiranih studenata sveučilišnih diplomskih i/ili integriranih prijediplomskih i diplomskih sveučilišnih studija  60.00 € HR00 604040-000-OIB STUDENTA
12. Duplikat diplome ili svjedodžbe o završenom studiju ili dopunske isprave (po pojedinom dokumentu) 27.00 € HR00 604040-000-OIB STUDENTA
13. Potvrda/Uvjerenje o završenom studiju - svaki daljnji primjerak preko broja tri 3.00 € HR00 604060-108-OIB STUDENTA
14. Potvrda/Uvjerenje o obavljenim studijskim obvezama i postignutim ocjenama - studiji evidentirani u ISVU 3.00 € HR00 604060-108-OIB STUDENTA
15. Potvrda/Uvjerenje o obavljenim studijskim obvezama i postignutim ocjenama - studiji koji nisu evidentirani u ISVU 13.00 € HR00 604060-108-OIB STUDENTA
16. Izvod iz ostvarenog kurikuluma za pojedinog studenta na hrvatskom jeziku (uključujući prijepis ocjena) 27.00 € HR00 604060-108-OIB STUDENTA
17. Izvod iz ostvarenog kurikuluma za pojedinog studenta na engleskom jeziku (uključujući prijepis ocjena) 40.00 € HR00 604060-108-OIB STUDENTA
18. Potvrda o stečenim kompetencijama za potrebe rada u meteorološkoj službi u kontroli zračne plovidbe 120.00 € HR00 604060-108-OIB STUDENTA
19. Potvrda o ispunjenosti propisanih uvjeta u smislu čl. 3 . st. 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019; 75/2020) - dodiplomski studiji 80.00 € HR00 604060-108-OIB STUDENTA
20. Mišljenje o utvrđenom broju bodova u smislu čl. 3 . st. 5. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019; 75/2020) - dodiplomski studiji 80.00 € HR00 604060-108-OIB STUDENTA
21. Potvrda o ispunjenosti propisanih uvjeta u smislu čl. 3 . St. 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019; 75/2020) - preddiplomski/prijediplomski, diplomski te integrirani preddiplomski/prijediplomski i diplomski sveučilišni studiji 40.00 € HR00 604060-108-OIB STUDENTA
22. Mišljenje o utvrđenom broju bodova u smislu čl. 3 . St. 5. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019; 75/2020) - preddiplomski/prijediplomski, diplomski te integrirani preddiplomski/prijediplomski i diplomski sveučilišni studiji 40.00 € HR00 604060-108-OIB STUDENTA
23. Duplikat rješenja o istovrijednosti diploma 27.00 € HR00 604060-108-OIB STUDENTA
24. Dopunska isprava o studiju (supplement) na hrvatskom jeziku za studente dodiplomskih studija  27.00 € HR00 604040-000-OIB STUDENTA
25. Dopunska isprava o studiju (supplement) na engleskom jeziku za studente dodiplomskih studija  66.00 € HR00 604040-000-OIB STUDENTA
26. Ispisnica sa studija 13.00 € HR00 604060-108-OIB STUDENTA
27. Ponovno dodjeljivanje lozinke AAI ili lozinke za rad na računalima PMF-a - svako daljnje preko broja jedan 7.00 € HR00 604060-108-OIB STUDENTA
28. Izrada nove iksice u slučaju oštećenja, gubitka/krađe, promjene osobnih podataka i sl. 12.00 € HR00 604018-108-OIB STUDENTA
29. Ostale potvrde/uvjerenja  3.00 € HR00 604060-108-OIB STUDENTA
Doktorski studiji
30. Duplikat indeksa 27.00 € HR00 604050-108-OIB STUDENTA
31. Novi indeks (uključujući nastavak indeksa) 27.00 € HR00 604050-108-OIB STUDENTA
32. Naknadni upis u višu ili istu godinu doktorskog studija 13.00 € HR00 604100-108-OIB STUDENTA
33. Produljenje roka za obranu doktorskog rada  13.00 € HR00 604100-108-OIB STUDENTA
34. Troškovi izdavanja studentske iskaznice za studente doktorskih studija PMF-a koji su dijelom ili u cijelosti oslobođeni plaćanja školarine 12.00 € HR00 604099-108-OIB STUDENTA
Poslijediplomski (magistarski-mr.sc.) studiji
35. Duplikat diplome o završenom poslijediplomskom (mr.sc.) studiju 27.00 € HR00 604040-000-OIB STUDENTA
36. Potvrda/Uvjerenje o obavljenim studijskim obvezama i postignutim ocjenama na poslijediplomskom (mr.sc.) studiju 13.00 € HR00 604100-108-OIB STUDENTA
27
37. Ispisnica sa studija 13.00 € HR00 604100-108-OIB STUDENTA
38. Ponovno dodjeljivanje lozinke AAI ili lozinke za rad na računalima PMF-a - svako daljnje preko broja jedan 7.00 € HR00 604100-108-OIB STUDENTA
39. Izrada nove iksice u slučaju oštećenja, gubitka/krađe, promjene osobnih podataka i sl. 12.00 € HR00 604099-108-OIB STUDENTA
40. Ostale potvrde/uvjerenja  3.00 € HR00 604100-108-OIB STUDENTA
   
   
NAKNADE  REGULIRANE ZASEBNIM ODLUKAMA FAKULTETSKOG VIJEĆA (FV)
R.BR. OPIS NAKNADE   MODEL POZIV NA BROJ
1. Razredbeni postupak za upis u prvu godinu sveučilišnih diplomskih studija na PMF-u 35.00 € HR00 604020-108-OIB STUDENTA
2. Upis u prvu godinu sveučilišnih prijediplomskih, integriranih prijediplomskih i diplomskih, te diplomskih studija na PMF-u 60.00 € HR00 604070-108-OIB STUDENTA
3. Ponovni upis u prvu godinu sveučilišnih prijediplomskih, diplomskih ili integriranih prijediplomskih i diplomskih studija na PMF-u 25.00 € HR00 604070-108-OIB STUDENTA
4. Upis ili ponovni upis u drugu ili treću godinu sveučilišnih prijediplomskih studija na PMF-u 25.00 € HR00 604070-108-OIB STUDENTA
5. Upis ili ponovni upis u drugu godinu sveučilišnih diplomskh studija na PMF-u 25.00 € HR00 604070-108-OIB STUDENTA
6. Upis ili ponovni upis u drugu, treću, četvrtu ili petu godinu sveučilišnih integriranih prijediplomskh i diplomskih sveučilišnih studija na PMF-u 25.00 € HR00 604070-108-OIB STUDENTA
7. Ispit na dodiplomskom studiju 36.50 € HR00 503650-108-OIB STUDENTA
8. Diplomski ispit na dodiplomskom studiju 102.20 € HR00 503650-108-OIB STUDENTA
9. Dodjela nove teme i/ili mentora diplomskog rada na dodiplomskom studiju 58.40 € HR00 604060-108-OIB STUDENTA
10. Participacija u troškovima studija - sveučilišni prijediplomski studij propisano pripadajućom odlukom FV HR00 503621-108-OIB STUDENTA
11. Participacija u troškovima studija - sveučilišni diplomski studij propisano pripadajućom odlukom FV HR00 503624-108-OIB STUDENTA
12. Participacija u troškovima studija - sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij propisano pripadajućom odlukom FV HR00 503627-108-OIB STUDENTA
13.   Školarine - doktorski studij  propisano pripadajućom odlukom FV HR00 403500-108-OIB STUDENTA
14. Izbor u zvanje propisano pripadajućom odlukom FV HR00 604017-108-OIB STUDENTA
15. Dopunska pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba nastavnika propisano pripadajućom odlukom FV HR00 503797-108-OIB STUDENTA
Regulirane profesije
16. Jedan ECTS bod u okviru dopunske mjere polaganja ispita za pristup i bavljenje reguliranom profesijom u OŠ i/ili SŠ 39.82 € HR00 604019-108-OIB STUDENTA


 

 


Odluke

Repozitorij je prazan