Naknade za usluge - eur - kn

 

Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet

Adresa: Horvatovac 102 a,  10000 Zagreb

IBAN: HR5823600001101522208

R.BR. USLUGA IZNOS NAKNADE TROŠKA MODEL POZIV NA BROJ
Preddiplomski, diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji, dodiplomski studiji
1. Nastavak preddiplomskog/prijediplomskog, diplomskog ili integriranog preddiplomskog/prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija na PMF-u 66.36 € 500.00 kn HR00 604060-108-OIB STUDENTA
2. Promjena preddiplomskog/prijediplomskog, diplomskog ili integriranog preddiplomskog/prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija na PMF-u (prijelaz s jednog studija na PMF-u na drugi studij na PMF-u) 66.36 € 500.00 kn HR00 604060-108-OIB STUDENTA
3. Prijelaz s drugog visokog učilišta na preddiplomski/prijediplomskog, diplomski ili integrirani preddiplomski/prijediplomskog i diplomski sveučilišni studij na PMF-u 66.36 € 500.00 kn HR00 604060-108-OIB STUDENTA
4. Priznavanje jednog kolegija položenog na drugom studijskom programu izvan PMF-a izvan regulirane mobilnosti 6.64 € 50.00 kn HR00 604060-108-OIB STUDENTA
5. Upis jednog kolegija izvan studijskog programa i regulirane moblinosti izvan PMF-a 6.64 € 50.00 kn HR00 604060-108-OIB STUDENTA
6. Upis jednog kolegija treći ili viši puta 13.27 € 100.00 kn HR00 604060-108-OIB STUDENTA
7. Upis više od 35 ECTS-a u jednom semestru 10.00 € 75.35 kn HR00 604060-108-OIB STUDENTA
8. Poništenje i zamjena jednog upisanog kolegija nakon prva dva tjedna nastave 13.27 € 100.00 kn HR00 604060-108-OIB STUDENTA
9. Naknadni upis u višu ili istu godinu studija 53.09 € 400.00 kn HR00 604060-108-OIB STUDENTA
10. Naknadno preuzimanje nastavnih obveza (upis kolegija) u ljetnom semestru 53.09 € 400.00 kn HR00 604060-108-OIB STUDENTA
11. Promocija diplomiranih studenata diplomskih i/ili integriranih preddiplomskih/prijediplomskih i diplomskih sveučilišnih studija  60.00 € 452.07 kn HR00 604040-000-OIB STUDENTA
12. Duplikat diplome ili svjedodžbe o završenom studiju ili dopunske isprave (po pojedinom dokumentu
26.54 € 200.00 kn HR00 604040-000-OIB STUDENTA
13. Potvrda/Uvjerenje o završenom studiju - svaki daljnji primjerak preko broja tr
2.65 € 20.00 kn HR00 604060-108-OIB STUDENTA
14. Potvrda/Uvjerenje o obavljenim studijskim obvezama i postignutim ocjenama - studiji evidentirani u ISVU 2.65 € 20.00 kn HR00 604060-108-OIB STUDENTA
15. Potvrda/Uvjerenje o obavljenim studijskim obvezama i postignutim ocjenama - studiji koji nisu evidentirani u ISVU 13.27 € 100.00 kn HR00 604060-108-OIB STUDENTA
16. Izvod iz ostvarenog kurikuluma za pojedinog studenta na hrvatskom jeziku (uključujući prijepis ocjena) 26.54 € 200.00 kn HR00 604060-108-OIB STUDENTA
17. Izvod iz ostvarenog kurikuluma za pojedinog studenta na engleskom jeziku (uključujući prijepis ocjena) 39.82 € 300.00 kn HR00 604060-108-OIB STUDENTA
18. Potvrda o stečenim kompetencijama za potrebe rada u meteorološkoj službi u kontroli zračne plovidbe 119.45 € 900.00 kn HR00 604060-108-OIB STUDENTA
19. Reguliranje statusa mirovanja studijskih obveza 13.27 € 100.00 kn HR00 604060-108-OIB STUDENTA
20. Potvrda o ispunjenosti propisanih uvjeta u smislu čl. 3 . st. 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019; 75/2020) - dodiplomski studiji 80.00 € 602.76 kn HR00 604060-108-OIB STUDENTA
21. Mišljenje o utvrđenom broju bodova u smislu čl. 3 . st. 5. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019; 75/2020) - dodiplomski studiji 80.00 € 602.76 kn HR00 604060-108-OIB STUDENTA
22. Potvrda o ispunjenosti propisanih uvjeta u smislu čl. 3 . St. 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019; 75/2020) - preddiplomski/prijediplomski, diplomski te integrirani preddiplomski/prijediplomski i diplomski sveučilišni studiji 40.00 € 301.38 kn HR00 604060-108-OIB STUDENTA
23. Mišljenje o utvrđenom broju bodova u smislu čl. 3 . St. 5. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019; 75/2020) - preddiplomski/prijediplomski, diplomski te integrirani preddiplomski/prijediplomski i diplomski sveučilišni studiji 40.00 € 301.38 kn HR00 604060-108-OIB STUDENTA
24. Duplikat rješenja o istovrijednosti diploma 26.54 € 200.00 kn HR00 604060-108-OIB STUDENTA
25. Dopunska isprava o studiju (supplement) na hrvatskom jeziku za studente dodiplomskih studija  26.54 € 200.00 kn HR00 604040-000-OIB STUDENTA
26. Dopunska isprava o studiju (supplement) na engleskom jeziku za studente dodiplomskih studija  66.36 € 500.00 kn HR00 604040-000-OIB STUDENTA
27. Ispisnica sa studija 13.27 € 100.00 kn HR00 604060-108-OIB STUDENTA
28. Ponovno dodjeljivanje lozinke AAI ili lozinke za rad na računalima PMF-a - svako daljnje preko broja jedan
6.64 € 50.00 kn HR00 604060-108-OIB STUDENTA
29. Izrada nove iksice u slučaju oštećenja, gubitka/krađe, promjene osobnih podataka i sl
6.64 € 50.00 kn HR00 604018-108-OIB STUDENTA
30. Ostale potvrde/uvjerenja
2.65 € 20.00 kn HR00 604060-108-OIB STUDENTA
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji
31. Duplikat indeksa 26.54 € 200.00 kn HR00 604050-108-OIB STUDENTA
32. Novi indeks (uključujući nastavak indeksa) 26.54 € 200.00 kn HR00 604050-108-OIB STUDENTA
33 Naknadni upis u višu ili istu godinu poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija 13.27 € 100.00 kn HR00 604100-108-OIB STUDENTA
34. Produljenje roka za obranu doktorskog rada  13.27 € 100.00 kn HR00 604100-108-OIB STUDENTA
34.a Troškovi izdavanja studentske iskaznice za studente doktorskih studija PMF-a koji su dijelom ili u cijelosti oslobođeni plaćanja školarine 7.0 € 52.74 kn HR00 604050-108-OIB STUDENTA
Poslijediplomski (magistarski-mr.sc.) studiji
35. Duplikat diplome o završenom poslijediplomskom (mr.sc.) studiju 26.54 € 200.00 kn HR00 604040-000-OIB STUDENTA
36. Potvrda/Uvjerenje o obavljenim studijskim obvezama i postignutim ocjenama na poslijediplomskom (mr.sc.) studiju 13.27 € 100.00 kn HR00 604100-108-OIB STUDENTA
Svi poslijediplomski studiji (Aktuarska matematika, doktorski, magistarski)
37. Ispisnica sa studija 13.27 € 100.00 kn HR00 604100-108-OIB STUDENTA
38. Ponovno dodjeljivanje lozinke AAI ili lozinke za rad na računalima PMF-a - svako daljnje preko broja jedan 6.64 € 50.00 kn HR00 604100-108-OIB STUDENTA
39. Izrada nove iksice u slučaju oštećenja, gubitka/krađe, promjene osobnih podataka i sl. 6.64 € 50.00 kn HR00 604099-108-OIB STUDENTA
40. Ostale potvrde/uvjerenja  2.65 € 20.00 kn HR00 604100-108-OIB STUDENTA
   
NAKNADE  REGULIRANE ZASEBNIM ODLUKAMA FAKULTETSKOG VIJEĆA (FV)
R.BR. OPIS NAKNADE IZNOS NAKNADE  MODEL POZIV NA BROJ
1. Razredbeni postupak za upis u prvu godinu sveučilišnih diplomskih studija na PMF-u 35.00 € 263.71 kn HR00 604020-108-OIB STUDENTA
2. Upis u prvu godinu svučilišnih prijediplomskih, integriranih prijediplomskih i diplomskih, te diplomskih studija na PMF-u 60.00 € 452.07 kn HR00 604070-108-OIB STUDENTA
3. Ponovni upis u prvu godinu sveučilišnih prijediplomskih, diplomskih ili integriranih prijediplomskih i diplomskih studija na PMF-u 25.00 € 188.36 kn HR00 604070-108-OIB STUDENTA
4. Upis ili ponovni upis u drugu ili treću godinu sveučilišnih prijediplomskh studija na PMF-u 25.00 € 188.36 kn HR00 604070-108-OIB STUDENTA
5. Upis ili ponovni upis u drugu godinu sveučilišnih diplomskh studija na PMF-u 25.00 € 188.36 kn HR00 604070-108-OIB STUDENTA
6. Upis ili ponovni upis u drugu, treću, četvrtu ili petu godinu sveučilišnih integriranih prijediplomskih i diplomskih sveučilišnih studija na PMF-u 25.00 € 188.36 kn HR00 604070-108-OIB STUDENTA
7. Ispit na dodiplomskom studiju 36.50 € 275.00 kn HR00 503650-108-OIB STUDENTA
8. Diplomski ispit na dodiplomskom studiju 102.20 € 770.00 kn HR00 503650-108-OIB STUDENTA
9. Dodjela nove teme i/ili mentora diplomskog rada na dodiplomskom studiju 58.40 € 440.00 kn HR00 604060-108-OIB STUDENTA
10. Participacija u troškovima studija-sveučilišni prijediplomski studij propisano pripadajućom odlukom FV propisano pripadajućom odlukom FV HR00 503621-108-OIB STUDENTA
11. Participacija u troškovima studija-sveučilišni diplomski studij propisano pripadajućom odlukom FV propisano pripadajućom odlukom FV HR00 503624-108-OIB STUDENTA
12. Participacija u troškovima studija-sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij propisano pripadajućom odlukom FV propisano pripadajućom odlukom FV HR00 503627-108-OIB STUDENTA
13.   Školarine - doktorski studij  propisano pripadajućom odlukom FV propisano pripadajućom odlukom FV HR00 403500-108-OIB STUDENTA
14. Izbor u zvanje propisano pripadajućom odlukom FV propisano pripadajućom odlukom FV HR00 604017-108-OIB STUDENTA
15. Dopunska pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba nastavnika propisano pripadajućom odlukom FV propisano pripadajućom odlukom FV HR00

503797-108-OIB STUDENTA

 

Regulirane profesije

16. Jedan ECTS bod u okviru dopunske mjere polaganja ispita za pristup i bavljenje reguliranom profesijom u OŠ i/ili SŠ 39.82 € 300.00 kn HR00 604019-108-OIB STUDENTA
Napomena:
Iznosi svih naknada u euru dobiveni su pretvorbom iznosa naknada izraženih u kunama upotrebom fiksnog tečaja konverzije kune u euro, 1 EUR = 7,53450 HRK.

 

 


Odluke

Repozitorij je prazan