Izdavačka djelatnost

Izdavačka djelatnost Geografskog odsjeka PMF-a fokusirana je na izdavanje znanstvenih časopisa Hrvatski geografski glasnik i Acta Geographica Croatica.

 

Hrvatski geografski glasnik/Croatian Geographical Bulletin znanstveni je časopis u kojemu se objavljuju rezultati izvornih teorijskih i empirijskih geografskih istraživanja, pregledni članci iz svih geografskih disciplina kao i prostorno orijentirani članci iz geoznanosti, drugih srodnih znanosti, kao i interdisciplinarni članci. Poseban naglasak daje se člancima koji obrađuju prostor Hrvatske, Srednje, Južne i Jugoistočne Europe.

Časopis izlazi dva puta godišnje, a svi članci se objavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku sa ciljem povećavanja međunarodne vidljivosti časopisa, ali i očuvanja i razvoja hrvatske geografske znanstvene terminologije, što je u današnje vrijeme ekspanzije engleskog jezika u znanosti jedan od prioriteta.

Hrvatski geografski glasnik indeksiran je u više međunarodnih relevantnih referalnih baza, primjerice, u citatnom indeksu ESCI - Emerging Sources Citation Index, koji je sastavni dio selektivne referalne baze Web of Science Core Collection (WoSCC), čime potvrđuje status jednog od vodećih, ujedno i najstarijeg, geografskog znanstvenog časopisa u Hrvatskoj, s tradicijom izlaženja još od 1929. godine, ali i jednog od eminentnijih geografskih časopisa u okvirima Srednje i Jugoistočne Europe. Osim u WoSCC-u, časopis je indeksiran i u više ostalih međunarodnih relevantnih referalnih baza, npr. u Scopusu.

Razmjenom časopisa Središnja geografska knjižnica Geografskog odsjeka PMF-a, dobiva više od 200 inozemnih i domaćih časopisa, što potvrđuje iznimnu važnost Hrvatskog geografskog glasnika za razvoj geografije u Hrvatskoj.

Časopis izdaju Hrvatsko geografsko društvo iz Zagreba i Geografski odsjek PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, a sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. ​​​​

 

 

 

Acta Geographica Croatica izlazi od 1958. godine pod nazivom „Radovi“. Prvi brojevi (sv. 1-6) objavljivali su prave monografske studije.

Tako redom izlaze:

  • Prigorje planinskog niza Ivančice (Ivan Crkvenčić, 1958.),
  • Velebitska primorska padina (Veljko Rogić, 1958.),
  • Polja gornje Krke (Mladen Friganović, 1961.),
  • Geografske osnove glacijacija (Tomislav Šegota, 1963.),
  • Orjen (Josip Riđanović, 1966.) te
  • Cetina: razvoj reljefa i cirkulacija vode u kršu (Ivo Baučić, 1967.).

Prva četiri sveska uredio je Josip Roglić, a Mladen Friganović sv. 5-10 te sv. 13. Ivo Baučić uredio je sv. 9 i 10, nakon čega dugogodišnje uredništvo preuzima Milan Vresk (sv. 14-23).

Josip Riđanović postaje urednik od vol. 24/1989. kada časopis prelazi na današnji format.

Inicijativom tadašnjeg urednika časopis s vol. 27 iz 1992. mijenja ime u Acta Geographica Croatica.

Svezak 29 i 30 uređivao je Adolf Malić, a Danijel Orešić vol. 31-35.

Današnji urednik je Dražen Njegač (vol. 36 i 37). Ukupno je izašlo 35 svezaka (do vol. 37).​​​​​

 

Geografija.hr je obrazovni web portal koji je pokrenut 2003. godine u okviru projekta Hrvatskog geografskog društva, a kasnije se održavanju pridružuje i Odsjek. Urednici portala bili su Aleksandar Lukić, Vuk Tvrtko Opačić i Vedran Prelogović. Nakon kraće stanke u radu, 2019. uredništvo je preuzeo Nenad Buzjak, a od 2020. godine glavni urednici su Nenad Buzjak i Danijel Orešić.

 

Od periodike valja spomenuti i časopis Geographical Papers koji je izlazio na engleskom jeziku.

Ukupno je izašlo 8 svezaka od 1970. do 1991., a urednici su bili Ivan Crkvenčić i Andrija Bognar.

  

 

 

 

 

Sredinom 1970-ih Geografski odsjek u suizdavaštvu sa Školskom knjigom objavio je do sada najzapaženije izdavačko djelo – Geografija SR Hrvatske. Projekt je obuhvatio 6 knjiga:

Geografija SR Hrvatske, knj. 1, Središnja Hrvatska – opći dio, 1974. (redaktor: Ivan Crkvenčić)

Geografija SR Hrvatske, knj. 2,  Središnja Hrvatska – regionalni prikaz, 1974. (redaktor: Ivan Crkvenčić)

Geografija SR Hrvatske, knj. 3,  Istočna Hrvatska , 1975. (redaktor: Miroslav Sić)

Geografija SR Hrvatske, knj. 4,  Gorska Hrvatska , 1975. (redaktor: Radovan Pavić)

Geografija SR Hrvatske, knj. 5,  Sjeverno hrvatsko primorje , 1975. (redaktor: Veljko Rogić)

Geografija SR Hrvatske, knj. 6,  Južno hrvatsko primorje , 1974. (redaktor: Mladen Friganović)

Nakon toga, kao svojevrsni dodatak te serije izašla je i knjiga „Centralna naselja i gradovi SR Hrvatske: geografska analiza“, 1976. (redaktor: Ivan Crkvenčić).

 

Geografski odsjek povremeno izdaje samostalno ili u suizdavaštvu i ostale publikacije. Tako su do sada izašli:

  • Proceedings of the International Symposium ”Geomorphology and Sea“ and the Meeting of the Geomorphological Commision of the Carpatho-Balcan Countries, Mali Lošinj, September 22-26, 1992 Zagreb, 1992. (ur. Andrija Bognar)
  • Croatia – A New European State / Hrvatska – nova europska država, Zbornik sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu i Čakovcu od 22. do 25. rujna 1993. godine, Zagreb, 1993/94. (ur. Ivan Crkvenčić, Mladen Klemenčić, Dragutin Feletar)
  • Josip Roglić: Krš i njegovo značenje: sabrana djela, Split-Zadar-Zagreb, 2004. (ur. Mate Matas)
  • Josip Roglić: Geomorfološke teme: sabrana djela, knjiga II., Split-Zadar-Zagreb, 2005. (ur. Mate Matas)