Poslijediplomski doktorski studij Geografije iznosi 180 ECTS bodova, odnosno po 60 ECTS-a u svakoj akademskoj godini.
U prvoj godini doktorandi slušaju tri obvezna i biraju jedan izborni predmet, te imaju obvezu održati Seminar 1 (podrazumijeva prijavu teme i njeno javno prezentiranje).
Za upis u drugu godinu studija potrebno je imati 30 ECTS bodova.
Na drugoj godini uz jedan obvezni i dva izborna predmeta doktorandi imaju obvezu objaviti jedan znanstveni rad kao i prisustvovati terenskoj nastavi.
Za upis u treću godinu studija potrebno je imati 90 ECTS bodova.
Treća godina podrazumijeva održavanje Seminara 2, objavu rada sa sudjelovanja na znanstvenom skupu, izradu studije geografskog dijela prostorne analize za odabrani prostor i izradu doktorske disertacije.
 
Sve informacije o doktorskim studijima (tijek doktorskog studija) možete pogledati na:

ONLINE BAZA DOKTORANADA - OBAD

Obrasci dr.sc.