Baština i turizam

Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
5.0 Metode istraživanja u društvenoj geografiji 60
(30P, 30S)
1 INFO
5.0 Povijest okoliša 60
(30P, 30S)
1 INFO
7.0 Turistička valorizacija baštine 75
(45P, 30S)
1 INFO
3.0 Uvod u istraživački rad 30
(15P, 15A)
1 INFO
GEOGDI-ISVU 75 izborni predmeti 1. semestar
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
5.0 Analize u GIS-u 45
(15P, 30A)
1, 3 INFO
5.0 Geomorfologija i hidrografija krša 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
5.0 Klima i turizam 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
5.0 Menadžment i marketing turističke destinacije 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
5.0 Turizam i rekreacija u prostornom planiranju 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
5.0 Upravljanje priobaljem 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
5.0 Urbano-socijalna geografija 45
(30P, 15S)
1 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
5.0 Prirodna osnova u turizmu 60
(30P, 30S)
2 INFO
5.0 Terenska nastava iz geografije 60
(60T)
2 INFO
GEOGDI-ISVU 75 izborni predmeti 2. semestar
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
5.0 Fondovi EU, projektni menadžment i teritorijalna suradnja 45
(30P, 15S)
2 INFO
5.0 Geografija krša 45
(30P, 15S)
2 INFO
5.0 Geografija potrošnje 45
(30P, 15S)
2 INFO
5.0 Geografski aspekt rekreacije 45
(30P, 15S)
2 INFO
5.0 GIS analiza kulturnog pejzaža 60
(30P, 30S)
2 INFO
5.0 Gradske regije 45
(30P, 15S)
2 INFO
5.0 Hrvatsko otočje - sociogeografske teme 45
(30P, 15S)
2 INFO
5.0 Klimatske promjene 45
(30P, 15S)
2 INFO
5.0 Kulturni pejzaži: zaštita i upravljanje 45
(30P, 15S)
2 INFO
5.0 Računalne statističke analize 45
(15P, 30A)
2 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
5.0 Baština i turizam u ruralnim područjima 45
(30P, 15S)
3 INFO
5.0 Geografija kulturne ponude 60
(30P, 30S)
3 INFO
5.0 Oblici turizma 60
(30P, 30S)
3 INFO
5.0 Radna praksa 90
(90PK)
3 INFO
5.0 Urbana historijska geografija 60
(30P, 30S)
3 INFO
GEOGDI-ISVU 75 izborni predmeti 3. semestar
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
5.0 Analize u GIS-u 45
(15P, 30A)
1, 3 INFO
5.0 Geomorfologija i hidrografija krša 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
5.0 Klima i turizam 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
5.0 Menadžment i marketing turističke destinacije 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
5.0 Turizam i rekreacija u prostornom planiranju 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
5.0 Upravljanje priobaljem 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
30.0 Diplomski rad s obranom 300
(300S)
4 INFO