O Odsjeku

Geografski odsjek PMF-a najstariji je i najveći geografski odsjek u Republici Hrvatskoj! Na Odsjeku je na znanstvenim, nastavnim, stručnim i administrativnim poslovima zaposleno 45 djelatnika.  Na svim prijediplomskim, diplomskim i integriranom studiju studira oko 450  studenata.

Geografski odsjek sačinjavaju tri zavoda. Uz Zavod za fizičku geografiju, Zavod za socijalnu geografiju te Zavod za regionalnu geografiju i metodiku, u sklopu odsjeka djeluje i Kartografsko-tehnički centar s bogatom kartografskom zbirkom i Središnja geografska knjižnica. Odsjek djeluje u najužoj suradnji s dvije strukovne udruge: Hrvatskim geografskim društvom i Hrvatskim geomorfološkim društvom, smještenim u istim prostorijama na Marulićevom trgu 19 u Zagrebu.

Izdavačka djelatnost Geografskog odsjeka PMF-a usmjerena je na izdavanje znanstvenih časopisa Hrvatski geografski glasnik i Acta Geographica Croatica. Hrvatsko geografsko društvo izdaje i stručno-metodički časopis Geografski horizont, u kojem djelatnici Odsjeka djeluju na raznim funkcijama, te zajedno sa studentima objavljuju članke. Povremeno se objavljuju i druge znanstvene i stručne publikacije (knjige, zbornici radova sa znanstvenih i stručnih skupova i slično).


O geografiji

Geografija (od grčke riječi: γεωγραφία, geographia, doslovni prijevod = "opis Zemlje") je istovremeno prirodna i društvena znanost, čiji razvoj pratimo unatrag više od dvije tisuće godina. Proučava međuodnos ljudi i njihovog okoliša te stoga predstavlja most između prirode i društva. Geografi istražuju materijalnu i simboličku transformaciju Zemlje povezanu s prirodnim i društvenim procesima. S obzirom na suvremene prostorne promjene teme geografskih istraživanja jako su široke, a same granice discipline vrlo dinamične.

Zbog svoje interdisciplinarnosti geografija nam omogućava da promatramo i proučavamo svijet u čitavoj njegovoj kompleksnosti. Geografi su istovremeno promatrači i analitičari prostora na svim razinama – od lokalne do globalne.

Studij geografije na Geografskom odsjeku prati suvremene trendove istraživanja u svijetu, a naši diplomirani studenti zapošljavaju se na širokom rasponu poslova, što odražava dinamičnost i interdisciplinarnost geografske znanosti i struke.