O djelatniku

prof. dr. sc. Dražen Njegač

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju
Lokacija: 323
Telefon:01/4895 427
E-mail: E-mail
Zavod/služba: GEOG - Zavod za regionalnu geografiju i metodiku
Godina diplomiranja:1987.
Godina magistriranja:1991.
Godina doktoriranja:1995.
Na zavodu od:1988.

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Životopis

Dražen Njegač rođen je 20. ožujka 1964. u Zagrebu. Osnovnu školu završio je u Konjščini, a srednju u Zagrebu (Obrazovni centar za jezike). Diplomirao je na Geografskom odsjeku PMF-a 1987., magistrirao 1991., a doktorirao 1995. godine. Od 1988. zaposlen je na Geografskom odsjeku PMF-a. Godine 1996. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, 2000. izvanrednog, 2011. redovitog profesora, a 2017. redovitoga profesora u trajnom zvanju. Predaje Urbanu geografiju, Geografiju Hrvatske, Urbane sisteme svijeta, Geografiju Istočne Azije, Grad u prostornom planiranju te na doktorskom studiju Metodologiju geografije. Kao gostujući profesor predavao je na Pedagoškom fakultetu u Mostaru (1997.-2007.), Učiteljskoj akademiji u Zagrebu (2000.-2001.) i Višoj učiteljskoj školi u Petrinji (2000.-2001. i 2004.-2005.). Bio je voditelj znanstvenog projekta MZOS Urbani sistemi u prostornom razvoju Hrvatske (od 2008.-2014.), a surađivao je na još 2 projekta.

Autor je više od 30 znanstvenih i 10-ak stručnih radova, poglavlja u 2 knjige, većeg dijela teksta u Velikom atlasu Hrvatske (Mozaik knjiga, 2 izdanja), velikog broja geografskih članaka u Općoj i nacionalnoj enciklopediji (Proleksis d.o.o. i Večernji list d.d.) i dr. Sudjelovao je na 25 znanstvenih skupova, od čega 20 međunarodnih. Bio je recenzent projekata MZOŠ, sveučilišnih i školskih udžbenika, vježbenica, atlasa i 30-ak znanstvenih radova. Obnašao je dužnost predsjednika (1997.-1998.), dopredsjednika (1996.-1997.) i člana Upravnog odbora Hrvatskog geografskog društva (1997.-2004.), predsjednika Nacionalnog komiteta Međunarodne geografske unije (IGU/UGI, 1998.-2006.), zamjenika pročelnika Geografskog odsjeka (2001.-2002., 2013.-2015.), predstojnika Zavoda za regionalnu geografiju i metodiku (2006.-2010.), voditelja Poslijediplomskog studija na Geografskom odsjeku (1998.-1999. i 2000.-2002.) i dr. Od 2009.-2017. bio je urednik časopisa Acta Geographica Croatica, a bio je i član uredništva časopisa Hrvatski geografski glasnik i Gazophylacium. Bio je mentor 40-ak prvostupničkih, oko 100 diplomskih, 2 magistarska i 4 doktorska rada. Član je Matičnog odbora za interdisciplinarno područje (znanost; umjetnost) od 2017.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Nastavni materijali