O djelatniku

doc. dr. sc. Dubravka Spevec

Zvanje: docent
Lokacija: 346
Telefon:01/4895 418
E-mail: E-mail
Zavod/služba: GEOG - Zavod za socijalnu geografiju

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Životopis

Dubravka Spevec rođena je 22. lipnja 1976. u Zagrebu. Nakon završene VII. gimnazije u Zagrebu upisala je 1995. godine jednopredmetni studij geografije (smjer: profesor geografije) na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 2001. godine, a na istom Odsjeku 2003. upisala je poslijediplomski studij „Geografske osnove prostornog planiranja i uređenja“. Od 2004. godine zaposlena je na Geografskom odsjeku PMF-a, u Zavodu za socijalnu geografiju. Temom Prostorna diferenciranost demografskih resursa i potencijala sjeverozapadne Hrvatske (mentori: prof. dr. sc. Ivo Nejašmić i izv. prof. dr. sc. Aleksandar Toskić) doktorirala je 2011. godine, a 2012. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice. 

Surađivala je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata, većinom društvenogeografske tematike. Primarni znanstveni interes vezan je uz problematiku stanovništva te urbanu geografiju. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova te s podneskom aktivno sudjelovala na više od 20 znanstvenih skupova (18 međunarodnih i 3 domaća). U akademskoj godini 2011./2012. dobila je priznanje Fakultetskog vijeća Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za postignute rezultate u znanstvenom i stručnom radu. U razdoblju od 2005. do 2009. godine višekratno se znanstveno i stručno usavršavala u području GIS-a, geoinformatike i kartografije na Sveučilištu u Potsdamu, Njemačka (Universität Potsdam, Matematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Geographie, Abteilung Geoinformatik).

Bila je članica organizacijskih i znanstvenih odbora većeg broja domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, a 2011. bila je predsjednica Organizacijskog odbora 5. hrvatskog geografskog kongresa. Od 2008. članica je uredništva znanstvenog časopisa Zbornik radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Novom Sadu.

Nastavna djelatnost na Geografskom odsjeku PMF-a vezana je uz predmete: Kartografija (nositeljica), Vizualizacija prostornih podataka u GIS-u (nositeljica), Stanovništvo Hrvatske (nositeljica), Primjena računala u nastavi geografije (sunositeljica), Kartografija 1 i 2 (suradnica – Vježbe iz Kartografije 1 i 2). Voditeljica je terenske nastave te sunositeljica dva metodološka predmeta na Doktorskom studiju geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž (moduli: Studiji stanovništva i Urbani i ruralni studiji). Bila je mentorica/komentorica 31 diplomskog i 4 prvostupnička rada. Mentorirala je dva studentska rada koji su nagrađeni Rektorovom nagradom Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno je komentorica dvoje studenata na doktorskom studiju geografije na Geografskom odsjeku u Zagrebu.

Od 2014./2015. do 2017./2018. akademske godine bila je studentska voditeljica Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Geografija i povijest, smjer: nastavnički (sve godine), od 2015./2016. do 2017./2018. akademske godine studentska voditeljica Diplomskog sveučilišnog studija Geografija (jednopredmetni), smjer: nastavnički, a od akad. godine 2018./2019. studentska je voditeljica preddiplomskog sveučilišnog studija Geografija, smjer: istraživački (sve godine).

Članica je Hrvatskoga geografskog društva, kojim je predsjedala u razdoblju od 2011. do 2014. godine. Članica je Europskog udruženja geografa EUROGEO od 2014. godine, a od 2016. članica je IGU Task Forcea za Svjetsku geografsku olimpijadu. Od 2012. godine jedan je od voditelja Hrvatskog olimpijskog tima na svjetskim geografskim olimpijadama.  
 

PROŠIRENI ŽIVOTOPIS

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.