PMF - Geološki odsjek

RASPORED SJEDNICA

Raspored sjednica Vijeća Geološkog odsjeka u ak. god. 2023./24. i datuma predaje materijala za Povjerenstvo za nastavu nalazi se ovdje.


Održavanje nastave na DS Oceanologija odvija se na dva načina:

 

1. Obavezni kolegiji i radionice održavaju se svake ili svake druge godine. Informacije o održavanju nastave pravovremeno se nalaze na mrežnoj stranici studija I/ILI ih doktorandi direktno dobivaju putem elektroničke pošte. Nakon odlušane nastave nositelj kolegija obavještava doktorande o terminima i načinu polaganja ispita.

2. Za izborne kolegije doktorandi su dužni bilo kada nakon upisa studija kontaktirati nositelja (nositelje) kolegija, te s njim(a) dogovoriti vrijeme i način odvijanja nastave. Nakon održane nastave (bilo u obliku konzultacija, seminara ili klasičnih predavanja), nositelj kolegija s doktorandima dogovara način i vrijeme polaganja ispita.

 

Nakon polaganja ispita nastavnici na DSO dužni su valjano popuniti prijavnicu i indeks. Popunjene prijavnice je potrebno dostaviti u Ured za studente Geološkog odsjeka PMF-a, Horvatovac 102a. Uredna dokumentacija je preduvjet za adekvatno praćenje studenta i završetak studija.

 

Ukoliko je potrebno, voditeljica studija može umjesto nositelja kolegija upisivati ocjene nakon prethodne konzultacije s predmetnim nastavnikom.

Voditeljica studija po odluci Vijeća DS Oceanologija može upisitvati evidenciju o polaganju Seminara I, II i III, ukoliko je to potrebno.

 

 

Autor: Kristina Pikelj
Popis obavijesti