Didaktika

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Didaktika

Šifra: 231286
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Daria Tot
Izvođači: dr. sc. Giovanna Kirinić , pred. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA
Osposobiti studente za samostalno organiziranje, ostvarivanje i vrednovanje nastavnog procesa i učenickih postignuća. Steći kompetencije za samostalno i učinkovito profesionalno djelovanje.
SADRŽAJ KOLEGIJA
Uvod u didaktiku: određenje pojma; utemeljitelji; zadaci; (1)
Povijesni razvoj didaktičke misli u svijetu i u Hrvatskoj (1)
Didaktičke teorije; Didaktika i druge znanosti; Temeljni didaktički pojmovi: poučavanje, obrazovanje, izobrazba, odgoj, edukacija, odgojno-obrazovni proces, socijalizacija, školovanje, neformalno obrazovanje, samoobrazovanje, učenje, iskustveno učenje. (2)
Analiza dosadašnje (ne)učinkovitosti odgoja i obrazovanja (posebo poučavanja i učenja) i promišljanje vizije i uvjeta za kvalitetnije obrazovanje (uvjeti: psihološki, pedagoški, programsko organizacijski, didaktičko-metodički, sociološki). (1)
KURIKULUM
Teorija kurikuluma; Koncepcije kurikuluma (2)
Sastavnice kurikuluma:
- Utvrđivanje odgojno-obrazovnih potreba - situacijska analiza; ciljevi (ishodi) kurikuluma - učenicke ključne kompetencije. (1)
- Odabir i raspored nastavnih sadržaja. (1)
- Uvjeti za realizaciju kurikuluma i organizacija nastave - (nastavne metode i strategije - informativno). (1)
- vrednovanje učenickih postignuća i kurikuluma; razvoj kurikuluma; Hodogram izrade školskog i nastavnog kurikuluma. (1)
NASTAVA - POUČAVANJE I UČENJE
Nastavni čimbenici (2).
Komunikacija u nastavi. (2)
Planiranje i osmišljavanje nastavnih scenarija. (1)
Mikrostrukturne komponente (aspekti) nastave: materijalno-tehnička, psihološka, spoznajna, metodička (nastavne metode). Nastavne strategije. (4)
Makrokomponente nastave i učenja. (3)
Organizacijski oblici nastave. (1)
Pripremanje učenika i učitelja za nastavu i učenje.
Uspješno upravljanje razredom i suradnja s roditeljima. (2)
Evaluacija odgojno - obrazovnih rezultata; evaluacija vlastitog rada (3)

SEMINAR
Studenti na početku nastave dobivaju teme i upute za izradu seminara i prezentiranje aktivnosti uz izradu nastavnog scenarija.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Psihologija učenja i poučavanja
7. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti