Studentski predstavnici u Fakultetskom vijeću 

Što je Fakultetsko vijeće? 

Fakultetsko vijeće je stručno vijeće fakulteta. 

Ustrojeno je na delegatskom načelu te ga čini određen broj (osam ili četiri) predstavnika iz reda zaposlenika svakog odsjeka, dekan, prodekani i predstavnici studenata.

Studentski predstavnici čine 10% ukupnog broja članova Fakultetskog vijeća. 

PMF je jedinstven po tome što osim Fakultetskog vijeća ima i Vijeća odsjeka koje odlučuju o pitanjima koja se tiču zasebnih odsjeka. Više informacija o Vijećima odsjeka i studentskim predstavnicima u njima je dostupno na sljedećoj poveznici

KojA JE NJEGOVA ULOGA? 

Na Fakultetskom vijeću se odlučuje o nizu pitanja koja su propisana Statutom PMF-a.

Pitanja od posebnog interesa za studente su: uređivanje prava i obveza studenata, promjena sustava studija, osiguranje kvalitete studija, donošenje i utvrđivanje studijskih programa i izvedbenih planova nastave, pitanja vezana uz studentski standard te izbori u suradnička, nastavna i znanstveno-nastavna zvanja na PMF-u. 

Kako postati studentski predstavnik u Fakultetskom vijeću? 

Početkom svake akademske godine Studentski zbor PMF-a raspisuje natječaj u sklopu kojeg se studenti prijavljuju da bi postali studentski predstavnici.

Studentski predstavnici u Fakultetskom vijeću za ak. god. 2023./2024.

Josip Đurinić (zamjena: Lara Stanić), jdurinic.math@pmf.hr

Gordan Kragić (zamjena: Leonora Krajina), gkragic.chem@pmf.hr

Luka Klemen (zamjena: Lovro Pita), lklemen.chem@pmf.hr

Ivan Seferović (zamjena: Anja Vađić), iseferovic.math@pmf.hr

Fran Miletić (zamjena: Luka Sumić), fmiletic.chem@pmf.hr

Marija Ferčec (zamjena: Lovro Čeliković), mfercec@stud.biol.pmf.hr

 

 


Repozitorij