Studentski predstavnici u Vijećima odsjeka

Tko je studentski predstavnik? 

Studentski predstavnik je student preddiplomskog ili diplomskog studija koji svaki mjesec sudjeluje na sjednicama Vijeća odsjeka

Zanimaju ga zbivanja i odluke koje se donose na fakultetu, ako postoji problem ili ideja kako unaprijediti studiranje želi pomoći te aktivno komunicira sa kolegama i nastavnicima. 

Djelovanje studentskih predstavnika 

Recimo da grupa studenata ima problem na jednom kolegiju i želi se žaliti. Kome i kako da se žali? Ovdje uskače Studentski predstavnik koji u ime studenata priča s osobom za koju procijeni da se treba obratiti - profesorom, docentom, asistentom, pročelnikom...

Recimo da student ima predobar prijedlog za promjenu nečega na kolegiju. Kome da se javi s tom idejom? Studentski predstavnik će biti posrednik jer zna kome i na koji način se predlažu ideje (mailom profesoru, preko vijeća...).

Recimo da se na sjednici Vijeća odsjeka donosi bitna odluka vezana za studente. Studentski predstavnik ima pravo sudjelovati u raspravi, pa će se založiti za svoje kolege. 

Zašto i kako postati studentski predstavnik u Vijeću odsjeka? 

Pravda ne postoji sama od sebe – ona se pravi. Studenti ne mogu dobiti ništa ako ne pitaju. Postani studentski predstavnik i založi se za promjene koje želiš vidjeti na odsjeku! 

Početkom svake akademske godine Studentski zbor PMF-a raspisuje natječaj u sklopu kojeg se studenti prijavljuju da bi postali studentski predstavnici.  

Natječaj za akademsku godinu 2020./2021. je završio. Međutim svi zainteresirani studenti su slobodni javiti se na mail te će biti kontaktirani u slučaju da u vijeću njihovog odsjeka nema dovoljan broj predstavnika.

Što je Vijeće odsjeka? 

Vijeće odsjeka čine redoviti i izvanredni profesori, predstavnici zaposlenika odsjeka i studentski predstavnici. 

Na Vijećima se donose skoro sve važne odluke – od toga tko će predavati na kojem predmetu, preko novih zaposlenika, troškova participacija, do dobivanja nagrada, i još razno. 

Studentski predstavnici sudjeluju na sjednicama tako da glasuju i raspravljaju po potrebi. 

Statutom PMF-a je propisano da 15%  članova Vijeća odsjeka čine studenti.  

PMF je jedinstven po tome što sadrži sedam odsjeka. Budući da oni često donose nezavisne odluke, svaki od njih ima svoje Vijeće. Također postoji i zajedničko Fakultetsko vijeće PMF-a na kojem se donose najbitnije odluke. Više informacija o Fakultetskom vijeću i studentskim predstavnicima u njemu je dostupno na sljedećoj poveznici

Studentski predstavnici u Vijećima odsjeka za ak. god. 2020./2021.

studentski.predstavnici@biol.pmf.hr
Ana Petrović 
Marija Ferčec
David Dujmović-Mimić
Davor Merkaš
Barbara Jakovljević
Dominik Klasić
Lovro Čeliković

Luka Jovanović, luka.jovanovic@student.math.hr
Luka Kolar, luka.kolar@student.math.hr
Lucija Kovačević, lucija.kovacevic@student.math.hr
Ivan Badrov, ivan.badrov@student.math.hr
Tomislav Novak, tomislav.novak1@student.math.hr
Luka Žunić, luka.zunic@student.math.hr

Eva Jelavić, eva.jelavic@student.pmf.hr
Noah Somun, noah.somun@student.pmf.hr
Stefan Vulin, stefan.vulin@student.pmf.hr
Ina Galić, ina.galic@student.pmf.hr
Iskra Hrnčić, iskra.hrncic@student.pmf.hr
Axel Hrelja, axel.hrelja@student.pmf.hr

Domagoj Dolički, domagoj.dolicki@student.pmf.hr
Karla Jambrošić, karla.jambrosic@student.pmf.hr
Deon Knežević, deon.knezevic@student.pmf.hr

Danijel Bačan, danijel.bacan@student.geog.pmf.hr
Marko Marušić, marko.marusic@student.geog.pmf.hr
Korana Komar, korana.komar@student.geog.pmf.hr
Pavel Gulin Zrnić, pavel.gulin_zrnic@student.geog.pmf.hr
Matija Lasić, matija.lasic@student.geog.pmf.hr

 

Rea Bilić, rbilic@chem.pmf.hr
Jelena Kovač, jkovac@chem.pmf.hr
Antun Zelić, antun.zelic@chem.pmf.hr
Filip Grdović, filip.grdovic@chem.pmf.hr
Karla Remar, karla.remar@chem.pmf.hr
Marcela Pelicarić, mpelicaric@chem.pmf.hr


Repozitorij