Predsjedništvo Studentskog zbora PMF-a

Što je predsjedništvo? 

Predsjedništvo Studentskog zbora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sastoji se od 15 članova. 12 članova čine studenti s preddiplomskih i diplomskih studija, a 3 člana čine studenti postdiplomskih studija (ili bolje znani kao - asistenti!).  

Predsjedništvo sudjeluje na sjednicama Studentskog zbora na kojima članovi podnose izvještaje, predlažu nove odluke, sudjeluju u raspravi i donose odluke glasanjem. Oni formiraju odbore koji se imenuju prema potrebi za određenu vrstu djelatnosti (primjerice Odbor za proračun, Odbor za studentske programe, Odbor za nastavu, Odbor za promidžbu...), a čija je svrha uspostavljanje podjele rada, kako bi Studentski zbor lakše i efikasnije djelovao. 

Predsjedništvo na sjednicama bira predsjednika i zamjenika predsjednika Studentskog zbora, predstavnika PMF-a u Studentskom zboru Sveučilišta, studentskog pravobranitelja, predstavnike u Fakultetskom vijeću i vijećima odsjeka te drugim tijelima PMF-a. Također donosi plan i program rada Studentskog zbora i opće akte Studentskog zbora te odlučuje o raznim drugim pitanjima u skladu sa Zakonom, Statutom i općim aktima Studentskom zbora.  

Osim samog odabira studentskih predstavnika, predsjedništvo s njima i komunicira, surađuje te nadzire njihov rad tijekom cijelog mandata. 

Kako postati član? 

Članovi predsjedništva biraju se na izborima za članove Studentskog zbora PMF-a na mandat od dvije godine, a biračko pravo imaju svi studenti preddiplomskih, dodiplomskih i postdiplomskih studija PMF-a. 

Za studentskog predstavnika može se kandidirati bilo koji student koji je u posljednje dvije godine studija sakupio minimalno 60 ECTS bodova, osim u slučaju studenata prve godine preddiplomskih studija.

 

 

Članovi studentskog zbora

 

Dominik Klasić

Predsjednik Studentskog zbora

4.godina integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Biologije i kemije, smjer: nastavnički


 dklasic@stud.biol.pmf.hr

Barbara Jakovljević

Zamjenica predsjednika Studentskog zbora

2.godina diplomskog studija Eksperimentalne biologije, modul Fiziologija i imunobiologija


 bjakovljevic@stud.biol.pmf.hr

Gordan Kragić

Član predsjedništva

3. godina preddiplomskog studija Kemije


gordan.kragic@student.pmf.hr

Niko Jeić

Član predsjedništva

2. godina preddiplomskog studija Matematike, smjer: nastavnički


niko.jeic@student.math.hr

Božica Horvatić

Član predsjedništva

5. godina integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Biologija i kemija; smjer: nastavnički


bozica.horvatic@student.pmf.hr

Duje Grgić

Član predsjedništva

3. godina preddiplomskog studija Matematike


duje.grgic@student.math.hr

Frane Bunja

Član predsjedništva

3. godina preddiplomskog studija Matematike


frane.bunja@student.math.hr

 

Iskra Hrnčić

Član predsjedništva

4. godina integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Fizike, smjer: istraživački


iskra.hrncic@student.pmf.hr

Ivan Seferović

Član predsjedništva

2. godina preddiplomskog studija Matematike


ivan.seferovic@student.math.hr

Niko Požega

Član predsjedništva

2. godina diplomskog studija Matematike, smjer Statistika


 niko.pozega@student.math.hr

Sven Marinac

Član predsjedništva

3. godina preddiplomskog studija Kemije


sven.marinac@student.pmf.hr

Matea Horvat

Član predsjedništva

4. godina integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Biologija i kemija; smjer: nastavnički


matea.horvat@student.pmf.hr

Antonio Jularić

Član predsjedništva

3. godina preddiplomskog studija Kemije


antonio.jularic@student.pmf.hr

Lucija Onorato

Član predsjedništva

2. godina poslijediplomskog studija Biologije


lraguz.biol@pmf.hr

Lucija Ivić

Član predsjedništva

2. godina poslijediplomskog studija Biologije


livic.biol@pmf.hr