Obavijesti

Dana 8. ožujka 2023. započeo je postupak savjetovanja s javnošću preko službene internetske stranice Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dalje: PMF), objavom Nacrta Statuta PMF-a. 

Razlozi i ciljevi donošenja Statuta PMF-a su potreba usklade Statuta PMF-a s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), a savjetovanje se provodi u trajanju 15 dana zbog koreliranja s donošenjem Statuta Sveučilišta u Zagrebu i poštovanja zakonskog roka za uskladu.

Poziva se javnost da dostavi svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt Statuta PMF-a u roku 15 dana od dana pokretanja postupka savjetovanja s javnošću, tj. zaključno do 23. ožujka 2023. na e-mail adresu: javnarasprava@dekanat.pmf.hr s naznakom : „Prijedlozi i mišljenja na Nacrt Statuta PMF-a“ ili na adresu sjedišta PMF-a u priloženom obrascu.

 

Statut PMF-a - NACRT

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću Statut PMF-a

Autor: Marijana Šurina

IZVJEŠĆA o provedenom savjetovanju s javnošću

Izvješće o internom savjetovanju s radnicima - Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o stručnoj praksi

Izvješće o provedenom savjetovanju s radnicima - Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine (sabbatical)

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o izborima u zvanja - izmjene i dopune

Izvješće o provedenom internom savjetovanju-Pravilnik o stimulacijama i dodacima na plaću

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o radu Centra za klimatološka istraživanja

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o knjižnicama

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Statut PMF-a

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o vlastitim prihodima-izmjene i dopune

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o zaštiti na radu 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik omjerilima i načinu raspodjele prihoda PMF-a 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Strateški program znanstevnih istraživanja 2018-2022 na PMF-u 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o izborima u zvanja i o izborima na radna mjesta PMF-a 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o ronilačkim aktivnostima na PMF-u 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o osiguravanju kvalitete na PMF-u 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o doktorskim studijima na PMF-u 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o sustavu unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na PMF-u 

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

 

Plan savjetovanja s javnošću za 2022. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2020. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2018. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2017. godinu