• Predlaganje novih studijskih programa te izmjena i dopuna studijskih programa podnosi se u skladu s Pravilnikom o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu
   
 • Zahtjev za vrjednovanje studijskog programa s obrascima i pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u elektroničkom obliku Povjerenstvu za upravljanje kvalitetom PMF-a (kvaliteta-pmf@dekanat.pmf.hr). Ako Povjerenstvo ocijeni da obrasci nisu u skladu s Pravilnikom, predložit će njihovu doradu. Povjerenstvo dostavlja mišljenje Fakultetskom vijeću o predloženome studijskom programu.
 • Zahtjev za vrjednovanje studijskog programa s obrascima i pripadajućom dokumentacijom u elektroničkom (CD) i tiskanom obliku dostavlja se u Ured dekana (dekanat@pmf.hr). Materijali se upućuju na sjednicu Fakultetskog vijeća koje donosi odluku o prihvaćanju prijedloga novog ili izmijenjenoga studijskog programa.


  Materijali se povjerenstvu dostavljaju najkasnije do 1. 12. u tekućoj akademskoj godini za: (1) manje izmjene i dopune koje se planiraju implementirati sljedeće akademske godine (+1 godina); (2) nove studijske programe ili veće izmjene i dopune koje se planiraju implementirati u akademskoj godini iza sljedeće (+2 godine).

Primjeri obrazaca na dnu stranice su napisani na starim obrascima i služe samo kao smjernica za popunjavanje novih jer se sadržajno ne razlikuju bitno. Nove smjernice i obrasce treba potražiti na stranicama Sveučilišta: 

http://www.unizg.hr/o-sveucilistu/sveuciliste-jucer-danas-sutra/osiguravanje-kvalitete/vrjednovanje-studijskih-programa/

 1. Prijedlog novoga studijskog programa se podnosi Sveučilištu u Zagrebu (Odboru za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu) najkasnije 12 mjeseci prije početka akademske godine u kojoj se planira početak izvođenja novoga studijskog programa. 
  Obrasci i popis dokumentacije - prijedlog novoga studijskog programa
   
 2. Manje izmjene i dopune studijskoga programa znače sadržajne promjene programa do 20% koje ne mijenjaju bitno studijski program, završne kompetencije studenata i njihove kvalifikacije (stručni profil); odnosno predmeti u ukupnom iznosu od 80% ECTS bodova cjelokupnoga programa ne smiju biti promijenjeni s obzirom na broj bodova po ECTS sustavu i ishode učenja predmeta.

  Zahtjev se podnosi Sveučilištu u Zagrebu (Odboru za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu) najkasnije 6 mjeseci prije početka akademske godine u kojoj se planira početak izvođenja studijskog programa.
  Obrasci i popis dokumentacije – manje izmjene i dopune
   
 3. Veće izmjene i dopune (iznad 20%, ali ne više od 40%) studijskog programa znače izmjene i dopune studijskih programa kojima se u znatnijoj mjeri mijenjaju obvezni predmeti, odnosno završne kompetencije studenata i njihove kvalifikacije (stručni profil); odnosno predmeti u ukupnom iznosu od 60% ECTS bodova cjelokupnoga programa ne smiju biti promijenjeni s obzirom na broj bodova po ECTS sustavu i ishode učenja predmeta.

  Zahtjev se podnosi Sveučilištu u Zagrebu (Odboru za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu) najkasnije 6 mjeseci prije početka akademske godine u kojoj se planira početak izvođenja studijskog programa.
  Obrasci i popis dokumentacije – veće izmjene i dopune
   
 4. Bitne izmjene i dopune studijskoga programa su one koje mijenjaju studijski program za više od 40% studijskoga programa. Podnošenje zahtjeva za vrjednovanje bitnih izmjena i dopuna studijskoga programa provodi se poput onog za vrjednovanje novoga studijskog programa. 
  Obrasci i popis dokumentacije – bitne izmjene i dopune

Brošura SuZ-a s osnovnim pojmovima i objašnjenjima postupka vrednovanja studijskih programa.

Primjer Obrasca 3 i Obrasca 7 koje je potrebno popuniti za manje izmjene i dopune studijskog programa (ovo je tek ogledni primjer uzet s BO i ne sadrži ažurirane i kompletne stvarne podatke).

Radionica "Izmjene i dopune stucijskih programa": Upute o načinu popunjavanja dokumentacije koja se podnosi kao prilog zahtjevu za izmjenama i dopunama

Primjeri izmjena i dopuna koje je potrebno slati Odboru za upravljanje kvalitetom:

 • uvođenje novih predmeta (obveznih ili izbornih)
 • izmjena ishoda učenja i predmeta i studijskog programa
 • ukidanje postojećih predmeta
 • izmjena i dopuna sadržaja predmeta
 • promjena semestra izvođenja predmeta (samo ako se pri tome mijenja i godina studija)
 • promjena statusa predmeta iz obveznog u izborni i obratno
 • promjene broja ECTS bodova predmeta i sl.

 

Izmjene izvedbenog plana studijskog programa nije potrebno slati Odboru za upravljanje kvalitetom već se donosi odluka Fakultetskog vijeća PMF-a.