STUDENTSKO VREDNOVANJE NASTAVE NA DALJINU 2019./2020.


Studentski zbor PMF-a  proveo je upitnik o izvođenju nastave na daljinu kojem je pristupilo ukupno 1059 studenata. Studentski predstavnici u Vijećima odsjeka analizirali su prikupljene rezultate za pripadajući odsjek i sastavili su dokumente njihove kvalitativne i kvantitativne analize. Navedene dokumente predstavili su pročelnicima svojih odsjeka te prezentirali profesorima i asistentima u sklopu sjednica vijeća odsjeka. Studenti su iz njihove percepcije istaknuli mogućnosti poboljšanja, ali i primjere dobre prakse.

Biološki odsjek: sažetak rezultataanaliza rezultata

Fizički odsjek: sažetak rezultataanaliza rezultata

Geofizički odsjek: sažetak rezultata, analiza rezultata

Geografski odsjek: sažetak rezultataanaliza rezultata

Geološki odsjek: sažetak rezultataanaliza rezultata

Kemijski odsjek: sažetak rezultataanaliza rezultata

Matematički odsjek: sažetak rezultataanaliza rezultata

sveučilišna ANKETA ZA PROCJENU RADA NASTAVNIKA

Sveučilište u Zagrebu provodi anketu čiji je cilj omogućiti studentima vrjednovanje rada nastavnika na pojedinom predmetu u svakom semestru. Svrha ankete nije kontrola rada nastavnika, niti anketa sama za sebe može poboljšati kvalitetu, ali je važan oblik dijagnostike dobrih i loših elemenata nastavnoga procesa iz perspektive studenata. Akad. god. 2018./2019. , te 2017./2018. anketa je provedena za procjenu rada samo nekih nastavnika:

STUDENTSKO VREDNOVANJE NASTAVE 2018./2019

ZIMSKI SEMESTAR -  rezultati anketa za procjenu rada 130 nastavnika

LJETNI SEMESTAR -  rezultati anketa za procjenu rada 65 nastavnika

STUDENTSKO VREDNOVANJE NASTAVE 2017./2018.

ZIMSKI SEMESTAR -  rezultati anketa za procjenu rada 163 nastavnika

LJETNI SEMESTAR -  rezultati anketa za procjenu rada 135 nastavnika

STUDENTSKO VREDNOVANJE NASTAVE -2016/2017

Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je odluku o postupku provođenja studentske ankete za procjenu nastavnika na Sveučilištu u Zagrebu prema kojoj se sveučilišna studentska anketa provodi ciklički svake tri godine na pojedinoj sastavnici Sveučilišta. Anketom koju provodi Sveučilište u Zagrebu 2016./2017. godine anketirani  su svi nastavnici PMF-a u skladu s cikličkim planom .

ZIMSKI SEMESTAR -  rezultati anketa za procjenu rada 883 nastavnika

LJETNI SEMESTAR -  rezultati anketa za procjenu rada 754 nastavnika

 

Sveučilište u Zagrebu provelo je anketu za procjenu rada 883 nastavnika u zimskom semestru i 754 nastavnika u ljetnom semestru akademske godine 2016./2017. Rezultati su obrađeni na razini Sveučilišta, PMF-a i nastavnika na pojedinom predmetu koji je bio vrednovan.

Prosječne ocjene kvalitete rada nastavnika koje se odnose na razne elemente izvedbe nastave (pitanja B1 do B9), kao i ocjene nastavnika u cjelini (pitanje B10) nalaze se u izvješćima (zimski i ljetni semestar). 

Usporedba prosječne ocjene odgovora B1 do B9 anketiranih nastavnika PMF-a s prosječnom ocjenom odgovora B1 do B9 na cijelom Sveučilištu prikazana je na Grafikonu A za zimski i za ljetni semestar

Distribucija odgovora B1 do B9 koji su vrednovani na ljestvici od 1 do 5  prikazana je na Grafikonima B. Udio ocjena nastavnika na anketiranoj jedinici uspoređen je s udjelima ocjena nastavnika na Sveučilištu.

Zimski semestar

 

Ljetni semestar

 


Studentsko vrjednovanje nastave - 2015./2016

Sveučilište u Zagrebu provelo je anketu za procjenu rada 236 nastavnika u zimskom semestru i 245 nastavnika u ljetnom semestru akademske godine 2015./2016. Rezultati su obrađeni na razini Sveučilišta, PMF-a i nastavnika na pojedinom predmetu koji je bio vrednovan.

Prosječne ocjene kvalitete rada nastavnika koje se odnose na razne elemente izvedbe nastave (pitanja B1 do B9), kao i ocjene nastavnika u cjelini (pitanje B10) nalaze se u izvješćima (zimski ljetni semestar). 

Usporedba prosječne ocjene odgovora B1 do B9 anketiranih nastavnika PMF-a s prosječnom ocjenom odgovora B1 do B9 na cijelom Sveučilištu prikazana je na Grafikonu A za zimski i za ljetni semestar. 

Distribucija odgovora B1 do B9 koji su vrednovani na ljestvici od 1 do 5  prikazana je na Grafikonima B1 i B2. Udio ocjena nastavnika na anketiranoj jedinici uspoređen je s udjelima ocjena nastavnika na Sveučilištu.

Grafikon B1. Usporedba distribudije odgovora B1-B9 za zimski semestar

 


Grafikon B2. Usporedba distribucije odgovora B1-B9 za ljetni semestar