Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Ekonomika javnog sektora

Šifra: 61537
ECTS: 2.5
Nositelji: nasl. doc. dr. sc. Martina Pezer
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznati studente s teorijama i istraživanjima vezanim uz ekonomiku javnog sektora, te im omogućiti:
- razumijevanje i analizu ekonomike javnog sektora, te pripadajućih ekonomskih i društvenih kontroverzi;
- razumijevanje i analizu ne samo ekonomskih, već i društvenih, političkih i kulturnih aspekata ekonomike javnog sektora, te kako oni utječu na gospodarstvo, ali i na svakodnevni život pojedinca.
Cilj je da studenti shvate kako i najsofisticiranije teorije i modeli zapravo funkcioniraju u svakodnevnom životu, te kako ih se može analizirati i istraživati.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Uvod u ekonomiku javnog sektora. Ekonomika javnog sektora i odnos prema državi (nazori prema državi). Osnovno o državi (zakonski okvir, veličina, rashodi, prihodi).
2. Metode analize. Metode pozitivne analize. Metode normativne analize (ekonomika blagostanja, tržišni neuspjesi).
3. Analiza javnih izdataka. Javna dobra (učinkovita opskrba, privatizacija, javni izbor). Vanjski učinci ili eksternalije (analiza, privatni i javni odgovori, utjecaj na raspodsjeku dohotka). Politička ekonomija (oblici demokracije, medijanski glasač, Arrowljev teorem nemogućnosti, objašnjenja rasta državne potrošnje). Konceptualna pitanja preraspodsjeke dohotka (Maximin kriterij, Pareto učinkovitost, prevaljivanje). Socijalna skrb (uloga države). Mirovinsko osiguranje i osiguranje nezaposlenih (uloga države). Zdravstveno osiguranje (uloga države). Analiza troškova i koristi.
4. Analiza poreza. Oporezivanje i raspodsjeka dohotka (porezna incidencija, modeli djelomične i opće ravnoteže). Oporezivanje i učinkovitost (višak tereta oporezivanja). Učinkovito i pravedno oporezivanje (optimalno oporezivanje, Ramseyevo pravilo, Edgeworthov model, politika i problem vremenske nekonzistentnosti).
5. Sustav javnih prihoda. Oporezivanje dohotka pojedinaca. Oporezivanje pojedinaca i njihovo ponašanje. Oporezivanje poduzeća. Javni dug (veličina, teret, modeli - Lerner, preklapajuće generacije, neoklasični, Rikardov). Porezi na potrošnju i bogatstvo.
6. Javne financije u sustavu više razina vlasti. Osnivanje zajednica. Tieboutov model. Optimalni federalizam. Porez na imovinu. Državne dotacije.
Literatura:
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Financijska i poslovna matematika
Termini konzultacija:

SADRŽAJ


Obavijesti