Znanost


Događanja

13.
travnja
10:00-12:00,
Predavaonica A002, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30
15.
travnja
12:00-14:00,
Predavaonica 109, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30
15.
travnja
17:15-19:15,
Predavaonica 201, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30 / Zoom
18.
travnja
14:00-16:00,
Predavaonica A102, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30
19.
travnja
14:00-16:00,
Predavaonica 109, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30