Obavijesti

Zadnji radni dan knjižnice je 22.7.2022.g.

U razdoblju do 19.7.2022.g. knjige možete u knjižnicu vratiti od 8:30 do 17:30h.

 

Od 20.7.-22.7. knjige možete vratiti od 8:30 do 15h.

 

Knjižnica ponovno počinje s radom 16.8.2022.g.

Od 16.8.-22.8.2022.g. knjižnica radi do 15h.

Autor: Iva Prah

Središnja matematička knjižnica

Radno vrijeme

 

Radno vrijeme knjižnice: od 8:30 do 18:00 sati

Posuđivanje knjiga za studente: od 12:00 do 15:00 sati

Čitaonica radi od 8:30 do 17:30 sati. U vrijeme kolokvija čitaonica ne radi (tj. koristi se za održavanje kolokvija).

Posudba knjiga

Molimo studente koji žele posuditi knjigu da ju rezerviraju emailom na email knjižnice (mathlib@math.hr) najkasnije do 10h istog dana

Posudba i vraćanje knjiga je  od 12 do 15 sati

Knjige možete podići i bez ulaska u zgradu; s parkirališne strane pokucajte na prozor na kojem piše "knjižnica"

 

Kontakt

e-mail: kontakt (mathlib@math.hr)

telefon 01/4605 719,  01/4605 705

adresa: Bijenička cesta 30, Zagreb

 

Covid 19 - organizacija rada

Upis korisnika

Molimo studente koji se još nisu upisali u knjižnicu da to naprave prije dolaska slanjem emaila na email knjižnice (mathlib@math.hr)

Email treba sadržavati ime i prezime studenta, te njihov JMBAG.

Posudba knjiga

Molimo studente koji žele posuditi knjigu da ju rezerviraju emailom na email knjižnice (mathlib@math.hr) najkasnije do 10h istog dana

Posudba i vraćanje knjiga je  od 12 do 15 sati

Knjige možete podići i bez ulaska u zgradu; s parkirališne strane pokucajte na prozor na kojem piše "knjižnica"

 

U knjižnici može biti samo po jedan korisnik.

Molimo da držite razmak 2 metra od djelatnika i preporučamo nošenje maske. 

Čitaonica radi od 8:30 do 17:30 sati. Preporučamo nošenje maske i održavanje razmaka tijekom boravka u čitaonici.

 

Bitne poveznice

 

TURNITIN - softver za provjeru autentičnosti

Softver je namijenjen prvenstveno provjeri autentičnosti studentskih radova, od seminarskih do završnih i doktorskih. Provjeru radova trenutno mogu vršiti samo nastavnici.

Prijava se vrši korištenjem AAI@EduHr elektroničkih identiteta.


Administratori za softver Turnitin na PMF-u:
izv. prof. dr. sc. Martina Jakovčić
Gordana Stubičan Ladešić, viši knjižničar

(Napomena: administratori ustanove služe isključivo kao kontakt osobe za informiranje na razini ustanove, definiraju postavke softvera i prate njegovu upotrebu.)

 

 

Sukladno članku 19. Statuta PMF-MO, Središnja matematička knjižnica, u čijem se sastavu nalazi i Studentska čitaonica, ustrojstvena je jedinica Fakulteta u kojoj se obavljaju svi knjižničarski (bibliotekarski) poslovi, a napose:

  • nabava monografskih i serijskih publikacija (knjiga i časopisa);
  • stručna obrada knjiga – katalogizacija, klasifikacija;
  • smještaj građe (djelomično otvoren pristup fondu);
  • posudba knjiga - udžbenika i druge stručne literature;
  • referalna i informacijska djelatnost (pretraživanja i upućivanje na relevantne baze podataka);
  • obavještavanje korisnika o novim izdanjima knjiga putem e-maila i weba;
  • fotokopiranje članaka iz časopisa;
  • međuknjižnična suradnja.

Radom Središnje matematičke knjižnice upravlja njen voditelj, koji za njen rad odgovara pomoćniku pročelnika za znanost Matematičkog odsjeka.